Struktur og systematik i akademisk informationssøgning

Aktiviteten har til formål at styrke de studerendes akademiske digitale kompetencer, ved at styrke de studerendes evner til at udføre systematisk informationssøgning. Gennem aktiviteten trænes studerende i at dokumentere deres systematiske informationssøgningsstrategi. Denne dokumentationen, her i form af en søgeprotokol, …