Kvalificeret fælles søgning

Informationssøgning er en vigtig digital kompetence for de studerende, der skal finde relevant akademiske litteratur online enten vha. søgemaskiner eller databaser.
I aktiviteten finder de studerende i grupper søgeord, laver søgestreng og søger digitalt i en online database sammen.De er fælles om at finde søgeordene og om at diskutere, hvordan man laver søgestrengen samt hvordan man forbedrer søgningen i databasen. På denne måde samarbejder de om søgeprocessen og bruger hele gruppens viden og ressourcer til at lave den bedst mulige informationssøgning i en online ressource.

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

Informationssøgning er en vigtig digital kompetence for de studerende, der skal finde relevant akademiske litteratur online enten vha. søgemaskiner eller databaser.

I akademisk projektarbejde er det væsentligt at kunne finde den mest relevante information. Det er derfor vigtigt at kunne lave en søgning, hvor man har tænkt over alle relevante aspekter af ens emne og søgeord. Gør man ikke dette, risikerer man at gå glip af relevant information.

I gruppearbejde uddelegeres informationssøgning ofte til en eller to personer i gruppen. Herved udnytter man ikke alle deltageres viden og ressourcer og man udnytter ikke den synergieffekt der kan opstå, når man er flere der arbejder sammen. Det betyder også at flere i gruppen ikke lærer at lave en god informationssøgning, hvilket de kan få brug for i senere opgaver og fremtidigt arbejdsliv. .

 

UDBYTTE

De studerende lærer at arbejde sammen om informationssøgningsprocessen.

De studerende lærer sammen at finde søgeord og inddele dem i relevante temaer ud fra deres problemformulering.

De studerende lærer at kvalificere deres søgning i online databaser gennem samarbejde i gruppen.

Alle i gruppen får indsigt i de forskellige dele af søgeprocessen.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

De studerende finder søgeord ud fra deres problemformulering/emne og laver søgestreng i grupper. Herefter søger de på søgestrengen i en database og vurderer resultatet.

Øvelsen gør, at de er fælles om at finde ordene og om at diskutere hvordan man laver søgestrengen samt hvordan man forbedrer søgningen når man har søgt.

 

FØR AKTIVITETEN

Aktiviteten forudsætter at de studerende har prøvet at arbejde med at finde søgeord, kender til søgning med AND, OR og NOT(Boolsk søgning), samt har kendskab til at opbygge en søgestreng.

De studerende får tilsendt en video om boolsk søgning (se eksempel i eksterne links) så de kan genopfriske deres viden enten inden aktiviteten.

De studerende skal have et emne/en problemformulering, som de vil søge information ud fra.

Hvis underviseren har valgt at de studerende selv skal vælge en database der er relevant for deres emne, skal dette gøres inden aktiviteten.

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

1. Underviser forklarer hvad øvelsen går ud på (giver evt. et eksempel på hvordan man laver foldetegningen med ord).
2. De studerende sidder i deres grupper og skal finde søgeord, der er relevante for deres problemformulering ud fra følgende metode:
3. “Foldetegning” med søgeord:

  • Én i gruppen skriver et søgeord/synonym der er relevant for projektet; folder papiret bagover så de andre ikke kan se ordet, og giver den til den næste der gør det samme

4. Dette gør de til papiret er fyldt eller de ikke kan finde på flere ord.
5. De studerende grupperer søgeordene i temaer ud fra synonymer og relaterede begreber.
6. De studerende diskuterer deres forståelse af disse temaer – og om der evt. er andre centrale begreber inden for deres emne der er relevant at søge på.
7. De studerende opstiller søgestrenge med AND og OR ud fra de temaer de har lavet.
8. Alle studerende i gruppen går ind i den samme database og afprøver søgestrengene på hver deres computer.
9. De diskuterer resultatet af deres søgninger: Hvorfor får de det resultat de gør, hvilke afgrænsninger i databasen giver mening, er der andre søgeord der kan udledes af søgeresultaterne.
10. Opsamling hvor der lægges vægt på vigtigheden i samarbejde omkring informationssøgning.
Fx ud fra spørgsmålet: Hvad gjorde det ved informationssøgningen at I skulle gøre det sammen?
To forslag til dette:

    • de studerende reflekterer i gruppen over spørgsmålet.
    • De studerende skal svare på et stykke papir som underviseren samler og læser et par stykker op der kan diskuteres i plenum. Det kan også gøres online, eks. ved hjælp af Padlet

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviser skal placere aktiviteten tidsmæssigt således de studerende har en problemformulering, de kan søge information ud fra Papir og kuglepenne til at lave søgeord
Enten de studerende eller underviseren skal have valgt en videnskabelig database til hver gruppe. Hvis underviser eller de studerende ikke kender relevante databaser kan de kontakte biblioteket
Underviser skal have besluttet hvordan aktiviteten skal afsluttes.

 


UDFORMET AF
Helle Brink og Charlotte Wind, Aalborg Universitetsbibliotek,
Sammen med bibliotekarer


LINKS TIL ANDRE STAK AKTVITETER:

Den første søgning er sjældent den bedste

Vidensøgning på tværs grundlæggende introduktion til informationssøgning

Visualiseringsværktøj i litteratursøgningen – Hjælp til hvordan man finder søgeord

 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

2 Comments

  1. Pingback: Alerts – hold dig ajour på dit emne – Studerendes Akademiske Digitale Kompetencer

  2. Pingback: Digitalt referenceværktøj – systematisering af referencer – Studerendes Akademiske Digitale Kompetencer

Comments are closed.