Vidensdeling

stakprocesserogtanker

Publikationer

Her finder STAK projektets publikationer og anden vigtig formidling om projektet

STAK desk research rapport

Denne rapport sigter mod at identificere og definere akademiske digitale kompetencer, der styrker studerende til at begå sig akademisk i en verden præget af bl.a. digital deling, åbne adgange, og online samarbejde.

A commentary on digital academic literacy

The present commentary offers a value driven perspective on digital literacy frameworks.

Hybride arbejdsmetoder i praksisfællesskaber

Denne publikation uddyber undersøgelsen af STAKs(Praksisfællesskabs) hybride arbejdsmetode og har resulteret i produktet "Hybrid Metode" på STAKs hjemmeside.

DUN konference 2019

STAK projektet forestod en workshop på DUN konferencen 2010, som inviterede DUN-deltagerne til, sammen med STAK-projektets forskere og deltagere, at afprøve konkrete didaktiske udviklingsværktøjer (educational design patterns).

Danmarks Læringsfestival 2019

Denne flyer er en kort beskrivelse og opsummering af STAK projektet. Den kan hentes som pdf og kan uddeles som postkort

Danmarks Fag-. Forsknings- og Uddannelsesbiblioteks-forening (DFFU) årsmøde 2019

Denne poster blev præsenteret på Danmarks Fag-. Forsknings- og Uddannelsesbiblioteksforening (DFFU) årsmøde 2019.

Studerendes akademiske digitale kompetencer på videregående uddannelser (STAK)

Projektansøgning fremsendt til Danmarks Elektroniske Fag og Forskningsbibliotek (DEFF), d. 15.10.2018

Dokumentation fra STAK konference 2020

Genbesøg sessioner på STAK 2020 konferencens hovedspor - optagelser, slides samt referencer fra chat undervejs.

STAK evaluering af projektdeltagernes kompetenceudvikling

Denne evalueringsrapport sigter mod at identificere og kortlægge projektdeltagernes kompetenceudvikling i STAK projektet.

STAK-læringsmønstre, evalueringsrapport

Denne rapport bygger på en analyse af udvalgte formater indenfor STAK platformens kategorier, linjeføring og aktivitetskort mhp. genanvendelighed for modtagermålgruppen primært bibliotekarer og evt. undervisere.

Værktøjskassen

Her i værktøjskassen finder du alle de materialer, du har brug for, når du skal afholde en workshop: En skabelon til læringsmønstre, klar til brug. Et eksempel på en udfyldt skabelon, så du kan se hvordan et mønster kan se ud. Håndbogen guider dig gennem alle delene i workshoppen, så du ikke overser noget.

Eksempel på udfyldt læringsmønster

Her er et eksempel på et udfyldt læringsmønster hvor man kan drage inspiration til at udfylde sit eget læringsmønster hvis man følger STAK skabelonerne.

Læringsmønster skabeloner

En samling af læringsmønstre skabeloner til alle fire kompetence kategorier som STAK projektet arbejder med. Findes i både digitale og printvenlige versioner.

STAK workshop håndbog

STAK workshop håndbogen er udarbejdet som arbejdsredskab i forbindelse med de først afholdte STAK workshops.

Deltagerskabelon til læringsmønstre

STAKs deltagerskabelon for læringsmønstre er udviklet med henblik på at understøtte workshopdeltagernes arbejde med at udvikle konkrete aktiviteter for studerendes akademiske digitale kompetencer i forhold til de fire identificerede kompetencesøjler i STAK projektet

Samtaleskabelon til læringsmønstre

STAKs samtaleskabelon for læringsmønstre er udviklet med henblik på at understøtte workshopdeltagernes indledende samtale om det udvidede informationskompetencebegreb, studerendes akademiske digitale kompetencer og konkrete ideer til aktiviteter der udvikler og understøtter disse.

Interviews

Gennem 12 videointerviews deler deltagere i STAK deres erfaringer fra projektet: Om STAKs produkter og udviklingsmetoder (video 1-6), om arbejdsformerne i projektet (video 7-9) og om at se tilbage på forløbet og frem mod udsigterne for STAK (video 10-12)

STAK organisering og udfoldelse

Projektleder Karen fortæller om STAK-projektets udviklingsproces gennem den firefasede designmodel og om projektets produkter og resultater.

STAK læringsmønstre og undervisnings- aktiviteter

Projektdeltager Dorthe fortæller om læringsmønstre som metode til undervisningsudvikling og hvordan metoden er anvendt i STAK-forløbet til at udvikle læringsaktiviteter.

Kollaborative udviklingsworkshops

Projektdeltager Ulla fortæller om workshops som udviklingsformat til undervisningsaktiviteter i STAK, og om hvad de kræver og giver konkret og professionelt.

Linjeføringer til kompetenceudvikling

Projektdeltager Jette fortæller om linjeføringer som læringsaktiviteter der ligger i naturlig forlængelse af hinanden og som løft af Studerendes Akademiske Digitale Kompetencer.

Det udvidede informations- kompetencebegreb

Projektdeltager Anne fortæller om hvordan det udvidede informationskompetencebegreb adskiller sig fra det traditionelle begreb, og om hvordan man har arbejdet med det i STAK.

STAK-platformens fem H'er

Projektdeltager Jonas og faglig partner Rikke fortæller om platformens hvad, hvem, hvorfor, hvornår og hvordan: formål, udformning, anvendelse og tilbud til fagpersoner i undervisningsverdenen.

Tværinstitutionelle samarbejder i STAK

Projektleder Karen fortæller om fælles videnskabelse i STAK-projektets tværinstitutionelle samarbejder og samarbejde med forskningsmiljøer.

Hybride design- kollaboratorier

Projektdeltager Pernille fortæller om STAK-projektets designfællesskaber, de hybride designkollaboratorier, og om hvad arbejdsformerne har krævet og givet.

Projektdeltagernes digitale kompetencer

Projektdeltager Lisbeth fortæller om det kompetenceløft der udspringer af at have arbejdet i de hybride designkollaboratorier.

Fra forvirring til forståelse

Projektdeltager Lisbeth fortæller om at blive kastet på dybt vand, og hvordan den tiltagende forståelse i projektet har bidraget til hendes professionelle udvikling.

Udfordringer og faldgruber i STAK

Projektdeltagere Helle og Martin fortæller om når STAK har vist sig på den hårde måde, og om de nye perspektiver i projektarbejde det har medført.

Overvejelser: STAK ud over rampen

Projektdeltager Anne reflekterer over de åbne spørgsmål der er i forhold til at sikre STAKs levedygtighed på bibliotekerne og i uddannelserne.