Tips og Tricks til litteraturlisten

Det kan være en udfordring for de studerende at lave referencer til andre kilder end bøger og tidsskriftsartikler. I denne øvelse lærer de at lave referencer til mere komplicerede kilder såsom love, radioprogrammer og kapitler i bøger ud fra en referencestil og de lærer at lave referencer vha. et reference software.

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

I en akademisk kontekst er referencehåndtering en essentielt kompetence for de studerende.

Ofte har de studerende svært ved at gennemskue hvordan man skal referere til forskellige kildetyper udover artikler og bøger.

De studerende har ofte svært ved at gennemskue hvad disse kilder er og har derfor svært ved at referere dem korrekt. På grund af det, har de også problemer med at bruge referencehåndteringsprogrammer til at lave disse referencer.

 

UDBYTTE

  • De studerende får en forståelse for at der findes forskellige dokumenttyper og hvordan de skal refereres korrekt.
  • De lærer at referencestile har skabeloner til mange forskellige dokumenttyper, og at de igennem vejledninger kan finde en der passer til det de sidder med
  • De studerende lærer at bruge referencehåndteringsværktøjer til at lave referencer til andet end tidsskriftsartikler og bøger.
  • De studerende lærer at håndtere deres referencer konsistent og øger derved deres videnskabelighed.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

De studerende skal ud fra 2-3 materialer, der ikke er en tidsskriftsartikel eller en bog, manuelt lave en reference for hver ud fra en specifik referencestil. Derefter arbejder de med et referencehåndteringsprogram, med de samme referencer.

 

FØR AKTIVITETEN

Alle de studerende skal have oprettet en konto i det valgte referenceprogram (RefWorks, Zotero, Mendeley, Endnote eller andre)

De studerende skal finde eller får tilsendt en vejledning til den valgte referencestil (APA, Harvard, Vancouver el. andre)

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

1. Underviseren præsenterer de studerende for forskellige kildetyper der ikke er en tidsskriftsartikel eller en bog (fx en rapport, en bekendtgørelse, et radioprogram, en hjemmeside eller et kapitel i en bog)

2. De studerende sættes i grupper af max 4

3. I grupperne finder de 2-3 kilder (andet end bøger og artikler) og finder ud af hvilken type de forskellige kilder er (er det en upubliceret rapport, facebook-side, radioprogram osv..)

4. De laver referencerne manuelt ud fra en forud valgt referencestil.

  • Hvis man arbejder med fysisk udveksling af referencer i næste del, skal dette enten gøres i hånden eller de studerende skal have adgang til at printe deres referencer.

Næste del af øvelsen kan enten gøres med papirfly eller ved anden udveksling af referencerne fx at en person går over til en anden gruppe med referencerne (dette kan både være i fysisk form, eller at vedkommende tager sin computer med, eller sender referencerne til den nye gruppe).

Papirfly:

5. De studerende laver papirerne om til papirfly og sender dem ud i rummet (ved mange studerende skal man nok springe dette punkt over, da det kan give skader).

6. Hver gruppe skal tage et papirfly/referencer fra en anden gruppe.

7. Den nye gruppe skal nu prøve at finde kilderne ud fra referencerne.

  • Dette punkt kan udvides med at den nye gruppe skal afgøre hvilken type materiale der er tale om

8. Underviser viser hvordan man inddaterer en reference i det valgte referencesystem, og hvordan man finder de forskellige skabelonen (dette varierer fra system til system)

9. De studerende skriver de referencer de nu har i gruppen ind i referenceværktøjet

10. Lav en opsamling i plenum om hvordan det fungerede i forhold til selv at lave dem.

11. Man kan vælge at stoppe her

12. Man kan arbejde videre i reference software med hvordan man importere forskellige referencer til systemet.

 

EFTER AKTIVITETEN
Hvis man har mulighed for det kan man se de studerendes endelige opgave med referencer og give feedback på dem.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviseren skal have valgt et referenceprogram Referencehåndteringsværktøj
Underviseren skal have valgt referencestil de skal bruge. Vejledning til referencestile
Underviseren skal have fundet vejledning til referencestil eller vælge at de studerende selv skal finde en vejledning som en del af undervisningen. Evt papir
Underviseren skal have nogle svære referencer klar og vide hvordan man laver referencer til dem. Evt en vejledning til at lave papirfly

 


UDFORMET AF
Helle Brink og Charlotte Wind. Aalborg Universitetsbibliotek,
sammen med deltagende bibliotekarer


LINKS TIL ANDRE STAK AKTVITETER:

Informationskompetence: Kildehåndtering: Sammen søg & del
Ansvars- og sikkerhedskompetence: Deling og brug: Digitalt referenceværktøj – 1. trin og linke til
Aktivitet: Produktionskompetence: Digital referencehåndtering

 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

En beskrivelse af APA referencestil på dansk (dog med mulighed for at få automatisk genereret reference) https://www.scribbr.dk/category/apa-standard-kildehenvisninger/

APA vejledning: https://libguides.murdoch.edu.au/APA

Harvard vejledning: https://www.librarydevelopment.group.shef.ac.uk/referencing/harvard.html

Chicago vejledning: https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

Vancouver vejledning: https://library.westernsydney.edu.au/main/sites/default/files/cite_Vancouver.pdf

Video der beskriver fordele ved brugen af systemerne: https://www.youtube.com/watch?v=diEDNhuXqow&index=6&list=PLMn2aW3wpAtOkKmZO6ACKzlj2dJ27O5s_