Akademisk videopræsentation

De studerende opnår færdigheder i at formidle akademisk viden digitalt, ved at lave korte præsentationer gennem produktion af små videoer med et fagligt relevant indhold.

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

Det kan være vanskeligt at formidle faglig viden på en tilgængelig måde, særligt hvis viden skal kommunikeres til flere forskellige målgrupper.
Der kan være en forventning om at studerende allerede behersker digitale medier og er gode til at lave videoer. Det er dog ikke nødvendigvis tilfældet og de har brug for både at kende til de tekniske muligheder, praktisk produktion og tilrettelæggelse af indholdet i en video. Dette gælder især akademiske videoer, da det ikke er sikkert, at selv studerende med kompetencer inden for videoproduktion, har kompetencer til at fremstille videoer inden for den akademiske genre.

 

UDBYTTE

 • De studerende øger deres mulighed for at gøre sig gældende gennem andre formidlingsformer og -kanaler end gennem skriftlighed alene.
 • Aktiviteten understøtter studerende i at opbygge akademiske formidlingskompetencer. Gennem akademisk videopræsentation får studerende erfaring med formidlingsformer, der er lettere tilgængelig for mange målgrupper.
 • De studerende får kendskab til brugen af akademiske præsentationsvideoer i forhold til deres eget fagområde.
 • Ved at kommunikere deres faglighed gennem et andet medie end på skrift, får studerende mulighed for at se på deres genstandsfelt ud fra nye vinkler.
 • De studerende får mulighed for at formidle et komplekst indhold på en lettere/ bredere tilgængelig måde.
 • De studerende øger deres mulighed for at gøre sig gældende gennem andre formidlingsformer og -kanaler end gennem skriftlighed alene.

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

De studerende skal i grupper producere en kort video (3-5 minutter), hvor de formidler fagligt relevant indhold af akademisk karakter.

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

I plenum gives de studerende en grundig indføring i formålet med opgaven (At kunne formidle akademisk viden kort og præcist via video), hvilke emner de skal arbejde med samt hvordan de konkret skal arbejde med video i grupperne

 1. De studerende fordeler sig i grupper
 2. De studerende vælger eller får tildelt emne
 3. De studerende får passende tid til at arbejde med indhold og produktion; fx 2×3 timer fordelt over en uge (de skal have mulighed for at sætte sig ind i stoffet der skal formidles samt producere videoen)
 4. I arbejdet med videoen skal de fx:
  1. Vælge hvilken formidlingsform de vil arbejde med. Det kunne fx være: Real world film, Screencast, Screencast with talking head (e.g. Panopto) eller en blanding mellem genrer
  2. Destillere faglige pointer til formatet
  3. Udarbejde et script til produktionen/lave et storyboard
  4. Udføre den praktiske produktion
   1. Klippe /redigere materialet
   2. Matche ord til billeder (finde de rette beskrivelser /speak til billeder)
   3. Match billeder til ord (finde de rette billeder til bestemte pointer)
   4. Vælge hvordan en pointe bedst muligt præsenteres (ord/billeder)
  5. Vælge hvilke kanaler der er relevant til deling af produktionen
 5. Videoproduktionerne fremlægges for resten af klassen evt. sammen med en gennemgang af arbejdsprocessen (logbog, poster, el andet).

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse
Underviser skal udvælge de emner som de studerende skal arbejde med: Skal de fx arbejde med en konkret tekst, teori eller et emneområde? Skal de selv finde litteratur/viden eller er den på forhånd givet? Er det viden de studerende besidder på forhånd fra undervisningen/studiet, eller skal de arbejde med ny viden?
Overvej hvor detaljeret de studerende skal indføres i hvordan man producerer video samt hvilke formidlingsformer de skal præsenteres for. (se links til eksterne ressourcer)
Overvej hvor meget tid de studerende skal bruge til at udforme produktet i forhold til deres arbejde med emnet og videoproduktionen: Hvor mange lektioner sættes af til det? Hvor meget skal de lave ved siden af arbejdet med produktionen?
Lav en plan for hvordan gruppeinddelingen skal foregå.

 • Beslut hvordan videoerne skal præsenteres: Skal det være i plenum? Skal de være tilgængelige på en åben eller lukket formidlingskanal hvor de studerende selv kan gå ind og se dem?
 • Beslut om de studerende skal beskrive deres arbejdsproces og i så fald hvordan den skal videreformidles.

 


UDFORMET AF
Charlotte Wind & Helle Brink, Aalborg Universitet,
sammen med forskere og undervisere


LINKS TIL ANDRE STAK AKTVITETER:

Synkron skriftlig feedback

Feedback på denne opgave kan foregå som synkron skriftlig feedback

Kvalificer din digitale formidling 

Her bliver de studerende sat ind i kvalitetssikring af akademisk formidling

 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

Kapitel i en bog om at bruge videoproduktion som en del af et akademisk kursus:

Malisius, E. (2017) Creativity Takes Courage: Integrating Video Assignments into Academic Courses and Blended Programs. I: Stephen L. Grundy et al (Eds.) Engaging students in life-changing learning : Royal Roads University’s learning and teaching model in practice. Victoria, British Columbia: Royal Roads University. https://learningandteachingmodel.pressbooks.com/chapter/creativity-takes-courage-integrating-video-assignments-into-academic-courses-and-blended-programs/

 

4 Steps to Creating effective Online Videos https://www.entrepreneur.com/article/290768

How to make a video (for beginners): https://www.mediacollege.com/video/tutorial/

How to write script for video https://www.techsmith.com/blog/how-to-write-script-for-video/

How to write a video script https://www.wyzowl.com/how-to-write-a-video-script/

How to create a storyboard: https://www.wikihow.com/Create-a-Storyboard

Different styles of video: https://www.vidyard.com/blog/different-styles-of-videos/

Panopto: https://www.panopto.com/