Akademiske videoer: Litteraturreview

Gennem en video formidler de studerende, hvordan en database eller et referencesoftware bedst udnyttes når man arbejder med et fagspecifikt litteraturreview.
De studerende udvikler herigennem kompetencer i produktion af video, hvor de skal lave en vejledning til en specifik funktionalitet.
Derudover bliver de også bekendte med digital referencehåndtering og databasesøgning.

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

De studerende kan både under studiet men særligt efter studiet komme i situationer hvor de skal udforme vejledninger til hjælpeprogrammer, værktøjer eller metoder til forskellige målgrupper.

Videoformatet som formidlingsmetode bliver mere og mere udbredt. Dermed opstår der også forventninger om, at studerende har kompetencer til at producere videoer. Dette er ikke nødvendigvis tilfældet, og derfor har de brug for både at kende til de tekniske muligheder, praktisk produktion og tilrettelæggelse af indholdet i en video. Dette gælder især akademiske videoer, da det ikke er sikkert, at selv studerende med kompetencer inden for videoproduktion, har kompetencer til at fremstille videoer inden for den akademiske genre.

 

UDBYTTE

De studerende opnår kompetencer i at videreformidle viden om faglige værktøjer via video og screencast.

De opnår viden om, hvordan man producerer og tilrettelægger en akademisk formidlende video.

Ved at skulle formidle et værktøjs funktionalitet, opnår den studerende faglig viden om hvordan dette værktøj kan bruges ifm. litteraturreview.

Holdet opnår som helhed et overbliksbillede af tilgængelige værktøjer og genveje til effektiv anvendelse af dem.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

De studerende skal producere og tilrettelægge en akademisk video, hvor de giver en vejledning til andre studerende i, hvordan en database eller et referencesoftware bedst udnyttes til opbygning af et fagspecifikt litteraturreview.

 

FØR AKTIVITETEN

1. Underviser skal lave en liste over ressourcer (databaser og referencesystemer) der er fagligt relevante
2. Underviser skal udvælge screencast-værktøj der skal bruges af de studerende og have en vejledning klar til dette værktøj (se link nedenfor)

  • Alternativt kan de studerende selv vælge et relevant værktøj, hvis de allerede kender et

3. Underviseren skal vurdere hvor meget tid der skal bruges til aktiviteten og hvordan denne bliver fordelt på de forskellige dele af øvelsen

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

Tilegnelse af viden

4. I undervisningen laves en kollektiv brainstorm om databaser til litteratursøgninger (tid: ½ lektion).

  • De studerende inddeles i grupper. Hver gruppe får en database eller et referencesoftware at arbejde med.
  • De studerende bliver fortrolige med det aktuelle værktøj. De skal undersøge hvilke funktioner værktøjet har, og særligt hvilke ting de finder anvendelige i forbindelse med at lave et litteraturreview. (tid: 1 lektion)

5. Arbejde med at lave video

  • Hver gruppe får til opgave at lave en video/screencast (se Eksterne ressourcer nedenfor) om, hvordan man inden for ens specifikke fagfelt bedst anvender den udvalgte database/referencesoftware. Målgruppen for videoen er de andre studerende. (tid: 2½ lektioner)

6. Upload og fremlæggelse

  • De studerende uploader deres videoer til en fælles platform og videoerne vises i plenum.
  • Afsluttende en diskussion af styrker og svagheder både ift. indhold og opbygning af videoerne. (tid: 1 lektion)

 

EFTER AKTIVITETEN

7. Evaluering af arbejdsprocessen og fordele/ulemper ved at bruge video som formidlingsform

8. Følg op på at de studerende fortsat har adgang til videoerne, så de kan bruge dem som vejledning

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviser skal undersøge hvilke ressourcer (databaser og referencesystemer) der er relevante og tilgængelige for de studerende (se links nedenfor).

  • Det kan fx være databaser og søgemaskiner så som Scopus, Web of Science og Google scholar, men også være andre mere fagspecifikke databaser, der er adgang til via biblioteket (kontakt evt. biblioteket for at få hjælp til at udvælge databaser)
  • Det kan være referenceværktøjer som fx Mendeley og Zotero der er gratis eller betalingsværktøjer som fx RefWorks og Endnote
Et udvalgt screencast-værktøj (se Eksterne ressourcer for forslag)
Overveje fagspecifikke muligheder i de forskellige værktøjer Fagligt relevante databaser (Se Forberedelse)
Undersøge hvilke video/screencast værktøjer der er adgang til og hav et klar, hvis de studerende ikke selv har et de bruger (du kan se forslag til Sceencast-software under Eksterne ressourcer) Et referenceprogram (Se Forberedelse)
Underviser skal vurdere om vedkommende vil give en kort introduktion til hvordan de studerende kan arbejde med Screencast eller om de studerende selv skal undersøge/finde ud af det undervejs.

 


UDFORMET AF
Helle Brink og Charlotte Wind, Aalborg Universitet,
sammen med forskere og undervisere


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

GO WI GO

Her får de studerende Viden om søgemaskiner og databaser.

Digital referencehåndtering

De studerende bliver indført i at bruge et referenceværktøj

 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

Wikipedias liste over akademiske databaser og søgemaskiner https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_academic_databases_and_search_engines

 

Screencasting

What is screencasting: https://www.techsmith.com/blog/what-is-screencasting/

 

Gode råd i forbindelse med at lave Screencast:

How to make a screencast in 5 easy steps: https://www.techsmith.com/blog/how-to-make-a-screencast/

24 tips for Creating High Quality Screencasts https://www.screencastify.com/blog/screencasting-tips-best-practices

Du har mulighed for at finde en del gratis screencast-software online, hvis din institution ikke har adgang til et. Her er nogle forslag til ressourcer du kan bruge:

CloudApp: https://www.getcloudapp.com/

Screencast O’matic https://screencast-o-matic.com/

ActivePresenter https://atomisystems.com/activepresenter/

 

Lister over forskellige screencast-software (dec. 2019)

8 Best Screen Recorders for Windows 10 – Free & Paid (2019 rev.) https://atomisystems.com/screencasting/record-screen-windows-10/

Top 10 Screencast Software 2019 http://www.free-screencast.com/top-10-screencast-software-2019/

The best free screen recorder https://www.techradar.com/news/the-best-free-screen-recorder