Følg billedet!

Denne aktivitet giver den studerende værktøjer til at verificere et billedes ophav og spore hvor det optræder på nettet.
Aktiviteten udvikler den studerendes digitale kompetencer i forhold til kildekritisk at kunne vurdere et billedes ophav samt introducerer dem for online værktøjer til at blotlægge metadata og spore online historik.

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

Studerende mangler ofte et kildekritisk blik på billeder fra nettet i forhold til både ophav, oprindelse og metadata.

Det bliver stadigt lettere at manipulere og sprede billedmateriale, hvilket gør det nødvendigt for den enkelte studerende aktivt at kunne tjekke om et billede er manipuleret eller taget fra anden kontekst, således, at den studerende ikke risikerer at gøre brug af forkert og usagligt billedmateriale til f.eks. opgaveskrivning. Et styrket kildekritisk blik på digitalt billedmateriale kan derudover også hjælpe den studerende til at opdage og undgå selv at viderebringe falske historier.

 

UDBYTTE

Den studerende kan anvende værktøjer til at efterprøve ophav og se metadata for billeder

Den studerende har forståelse for, at billeder indeholder metadata og kendskab til, hvilke data disse indeholder

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

Den studerende præsenteres for værktøjer til at tjekke:

  • Billedets metadata
  • Steder hvor det pågældende billede optræder

De konkrete værktøjer fremgår af aktiviteten.

 

FØR AKTIVITETEN
Underviser holder oplæg omkring ophavsret, billedmanipulation og troværdighed. Forslag til materialer til underviseren kan findes under “forberedelse”.

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN
Opgave 1

1. Studerende skal finde et billede, der eventuelt er gået viralt. Et eksempel kunne være nogle af de her, men der er en pointe i at de selv finder frem til noget aktuelt. De kan her benytte Google Images Search og søge på viral photo eller de kan vælge et fra deres Facebook eller Instagram feeds.
2. De skal efterfølgende tracke et billedets historie ved hjælp af Google Images Search og Tineye. Hvor mange steder har det været vist? På hvilke platforme fremtræder de? Er de muligvis manipulerede? Al denne information kan findes via disse værktøjer (se hvordan her for Google; TinEye virker lidt på samme måde).
3. Efterfølgende opsamles der på holdet gennem en underviser styret diskussion af betydningen af, at fotos tilknyttet artikler ikke er originale, men stammer fra andre steder. Forslag til spørgsmål: hvordan påvirker det din opfattelse af en webside/artikel troværdighed, hvis der benyttes billeder fra anden kontekst?

Opgave 2

1. De studerende får udleveret en relevant billedfil med EXIF data. For eksempel denne billedfil: https://www.flickr.com/photos/65265630@N03/48935483701 (linket giver mulighed for, at downloade filen i forskellige formater. Benyt den originale fil, da komprimerede versioner mister den relevante metadata)
2. De skal nu – ved hjælp af http://www.verexif.com/en/ eller http://exif.regex.info/exif.cgi – finde ud af, hvor det pågældende billede er taget. Upload det downloadede billede til siden via upload feltet. Efterfølgende kan man se billedets metadata med angivelse af koordinater, dato, kameraindstillinger osv.

 

EFTER AKTIVITETEN
Efter aktiviteten bringes samtalen igen tilbage på de ophavsretslige aspekter ved brug af billedmateriale i opgaver, samt hvordan de studerende redeligt kan anvende billedmateriale i deres opgaver.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviser forbereder sig til aktiviteten gennem selv at afprøve og sætte sig ind i værktøjerne http://www.verexif.com
Underviseren finder billeder til øvelsen på nettet. Billederne skal være manipulerede og fremtræde i mange kontekster (findes ved at søge efter virale billeder) https://tineye.com
Underviser sætter sig ind i de gældende ophavsretlige regler, i forbindelse med anvendelse af billedmateriale i akademisk arbejde, på den pågældende institution. De kan orientere sig på ubva.dk, bl.a. i Morten Rosenmeiers frit tilgængelige bog Ophavsret for begyndere og i deres institutions indgåede aftaler samt i ophavsretsloven på retsinformation.dk http://exif.regex.info/exif.cgi
Underviseren skal finde et billede med geodata – også kaldet EXIF. Disse kan være svære at finde på Google, men Flickr indeholder billeder med metadata. https://images.google.com
https://www.flickr.com/

 


UDFORMET AF
KEA Bibliotek, sammen med informationsspecialister og studerende


 

INSPIRATIONSKORT

 

 

EKSTERNE RESSOURCER

Mandag Morgen Tjek Det’s guide til billedverifikation: https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/redaktionen-anbefaler-10-vaerktoejer-til-at-faktatjekke-billeder