Datadeling for begyndere – GDPR

Den studerende opnår grundlæggende kendskab til GDPR (General Data Protection Regulation), og formår at anvende det i en akademisk praksis. Således at den studerende ikke uforvarende begår ulovligheder i den forskningsmæssige kontekst.

Links til afvikling af aktiviteter findes nederst.

KONTEKST

Alle studerende befinder sig i en kontekst, hvor denne kompetence er vigtigt og den er en forudsætning for mange forskningsmetoder. Hvis en studerende eksempelvis indsamler andres personoplysninger til brug i en opgave, skal han/hun overholde persondatareglerne.

Alle studerende skal på et tidspunkt i løbet af studiet tage stilling til deling af data. De bør allerede i løbet af 1. studieår hverve sig denne kompetence – evt. som en del af et videnskabsteoretisk forløb.

Hvis de studerende ikke får denne kompetence kan de risikere at bryde loven/krænke personer etisk.

 

UDBYTTE

Udbyttet er at studerende har kendskab til reglerne og lovgivningen omkring GDPR.

Den studerende kan håndtere data i en akademisk kontekst i forbindelse med deling og videregivelse.

Den studerende er sig bevidst om sit ansvar i forbindelse med indsamling af personoplysninger – f.eks. i forbindelse med opgaveskrivning.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

Studerende opnår viden om GDPR-lovgivningen og håndtering af persondata i forbindelse med f.eks. indsamling af empiri i forbindelse med opgaveskrivning.

 

FØR AKTIVITETEN
1. Medbring eksempler på ulovligheder i undervisningen, f.eks. forsider, interviews mv.
2. Undervisningen bør være case-/problemorienteret. Dette åbner op for spørgsmål og dialog. Benyt en quiz, padlet eller lignende for at bedømme viden/niveau på holdet.

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN
1. Introduktion til GDPR. Hvad og hvorfor
2. Forudsætningsløs quiz eller lignende med klare svar. Her kan man vælge at forklare undervejs i quizzen. Formålet med quizzen er at løsne stemningen og komme med respons undervejs på spørgsmål/svar. Formatet kan variere: Kahoot, Padlet, Mentimeter.
3. Find cases, problemfelter, eksempler fra medierne så der kan komme en dialog i gang omkring reglerne. Dette kan eventuelt foregå i grupper.
4. Afrunding. Opsamling/spørgsmål. Veje til mere viden. Brugte materialer skal ud på et eventuelt LMS/videresendes på mail.

 

EFTER AKTIVITETEN
Afrunding på sessionen. Henvis eventuelt til andre kurser, og vis hvor de studerende kan finde, og få mere information omkring emnet.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviser orienterer sig i GDPR, f.eks. ”GDPR for dummies”, forklarende hjemmesider og anden almen oplysning og lovgivningen. Denne side giver et rigtig godt og overskueligt overblik over, hvad personoplysninger er, og inddeler dem i forskellige kategorier
https://studerende.au.dk/it-support/informationssikkerhed/databeskyttelse-gdpr/hvad-er-personoplysninger/
Det skal overvejes/findes videre oplysning til spørgsmål – jura, specialister mv. Overvej niveauet – det bør ikke være for højt/indviklet, da det hurtigt bliver komplekst. Vær opmærksom på om det medbragte undervisningsmateriale (eksempler) er konstrueret og ikke ulovligt.

 


UDFORMET AF

Det Kgl Bibliotek, AU Library Pernille Holm Lindhardt, Søren Elle, Lisbeth Ramsgaard Carlsen.
Sammen med informationsspecialister og underviserudviklere


INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

https://studerende.au.dk/it-support/informationssikkerhed/databeskyttelse-gdpr/hvad-er-personoplysninger/