Tværfaglig remix

De studerende udvikler viden om digital sammensmeltning af fag og metoder, samt evne til at formidle online på tværs af fagområder.
Der arbejdes med og opbygges en fælles tværfaglighed, der kan hjælpe med at løse komplekse opgaver.

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

Aktiviteten afspejler den akademiske virkelighed m.h.t. samarbejdsformer, der udover kravet om tværfaglighed også stiller krav om kendskab til fx digitale møderum, digital udveksling, kommentering af dokumenter samt arbejdet med digitale værktøjer til formidling af det endelige produkt.

De studerende udvikler evne til at tænke ud over egen ramme og se muligheder i samarbejdet med medstuderende og kolleger samt brugen af forskellige (kontekstafhængige) medier.

Nyskabelser opstår ofte i samarbejde med andre. De studerende kan vise, at de – ud over at beherske eget fagområde – også har tilstrækkelig indsigt i andre områder, til at kunne samarbejde tværvidenskabeligt på kvalificeret vis.

UDBYTTE

 • De studerende opnår – samtidig med udvikling i eget fag – indsigt i andres fagligheder,
 • Gennem praktiske / teoretiske oplæg og arbejde i workshops etableres evnen til at samarbejde tværfagligt med med andre.
 • De studerende får kompetencer til både at skabe og formidle et digitalt produkt, der (før) lå uden for egen erfaring og verdensbillede.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

De studerende opnår forståelse for forskellige medieformers præmisser og anvendelse. De får kompetencer i multimodale værktøjer og medier og skaber en multimodal produktion. De får færdigheder i at finde medier, som lovligt kan genbruges og remixes.

5 dages kursus i tværfagligt samarbejde og digital formidling. Udarbejdelse af projekt, hvor emne/problemløsning afspejler det tværfaglige samt overveje og implementere mest velegnede digitale formidling af projektet.

 

DAG 1

TJEKLISTE: TRIN FØR TVÆRFAGLIG REMIX-SESSIONEN STARTER

 • Alle undervisere “på plads”.
 • Al undervisningsmateriale tilgængeligt.
 • Al teknik – herunder netadgang – fungerer.

TRIN UNDER TVÆRFAGLIG REMIX-SESSIONEN

 1. Intro ved tovholder: kursets indhold, forløb og læringsmål + praktiske oplysninger (fx kantine, toiletter mv.), hvis der er deltagere “udefra”.
 2. Forelæsning, holdundervisning (eller andet, afhængig af deltagerantallet) om tværfagligt samarbejde (samarbejde om en fælles problemstilling med udgangspunkt i forskellige fagligheder og hvor resultatet bliver en delmængde af de fagligheder, der er i spil). Undervisningsmateriale gennemgås.
 3. Forelæsning, holdundervisning (eller andet, afhængig af deltagerantallet) om de fag og enkeltområder inden for faget, der skal arbejdes med. Undervisningsmateriale gennemgås.
 4. Evt. forelæsning, holdundervisning (eller andet, afhængig af deltagerantallet) om projektarbejde, forskellige videnskabsteoretiske udgangspunkter samt evalueringskultur/feedback.
 5. Undervisningsmateriale gennemgås.
 6. Fælles intro til de programmer, der skal arbejdes med for at formidle resultatet af arbejdet med det valgte projekt + formidlingsstrategi. Undervisningsmateriale gennemgås.
 7. Etablering af workshops/grupper på baggrund af emne + foreløbigt valg af formidlingsværktøjer)

TRIN EFTER TVÆRFAGLIG REMIX-SESSIONEN

 1. Udarbejde oversigt over faglige workshops/grupper (med foreløbige valg af formidlingsværktøjer)

 

DAG 2

TJEKLISTE: TRIN FØR TVÆRFAGLIG REMIX-SESSIONEN STARTER

 • Alle undervisere “på plads”.
 • Al undervisningsmateriale tilgængeligt.
 • Al teknik – herunder netadgang – fungerer.

 

TRIN UNDER TVÆRFAGLIG REMIX-SESSIONEN

  1. De studerende arbejder i tekniske workshops (deltagere fra forskellige faglige workshops/grupper) med de programmer de forestiller sig at skulle anvende + formidlingsstrategi.
  2. De studerende arbejder i faglige workshops/grupper med det projekt, de har valgt + formidlingsstrategi.
  3. Ved afviklingen af workshops er der undervisere til stede, der kan vejlede/facilitere projektarbejdet mht. faglighed/tværfaglighed, videnskabsteori, formidling og teknik.
  4. Tovholdere sikrer opsamling på dagens diskussioner og formulering af mål, der skal arbejdes videre med.

 

 • De studerende udarbejder evt. ønsker til uddybende undervisning + lister med spørgsmål relateret til undervisningen.

 

TRIN EFTER TVÆRFAGLIG REMIX-SESSIONEN

 

 • Opsamling af ønsker til supplerende undervisning + spørgsmål. Formidling af dette til relevante undervisere.

 

 

DAG 3

TJEKLISTE: TRIN FØR TVÆRFAGLIG REMIX-SESSIONEN STARTER

 • Alle undervisere “på plads”.
 • Al undervisningsmateriale tilgængeligt.
 • Al teknik – herunder netadgang – fungerer.

TRIN UNDER TVÆRFAGLIG REMIX-SESSIONEN

 1. Afvikling af supplerende undervisning, herunder svar på/gennemgang af de spørgsmål / problemstillinger underviserne har “opsnuset” undervejs i forløbet.
 2. Eventuelle spørgsmål og problemer/udfordringer omkring workshop/gruppedannelser. Løses på stedet eller tages op senere.
 3. De studerende arbejder i faglige workshops med det projekt, de har valgt + arbejder med teknik og formidlingsstrategi.
 4. Ved afviklingen af workshops er der undervisere til stede, der kan vejlede/facilitere projektarbejdet mht. faglighed/tværfaglighed, videnskabsteori, formidling og teknik.
 5. Tovholdere sikrer opsamling på dagens diskussioner og formulering af mål, der skal arbejdes videre med.
 6. De studerende udarbejder evt. ønsker til supplerende undervisning.

TRIN EFTER TVÆRFAGLIG REMIX-SESSIONEN

 1. Opsamling af ønsker til supplerende undervisning + spørgsmål. Formidling af dette til relevante undervisere.

 

DAG 4

TJEKLISTE: TRIN FØR TVÆRFAGLIG REMIX-SESSIONEN STARTER

 • Alle undervisere “på plads”.
 • Al undervisningsmateriale tilgængeligt.
 • Al teknik – herunder netadgang – fungerer.
 • Åbning af digitalt mødested.
 • Tjek på eventuelle spørgsmål og problemer/udfordringer omkring workshop/gruppedannelser.

TRIN UNDER TVÆRFAGLIG REMIX-SESSIONEN

 

 • Svar på eventuelle spørgsmål og løsning af problemer/udfordringer omkring workshop /gruppedannelser.
 • Afvikling af supplerende undervisning, herunder svar på/gennemgang af de spørgsmål / problemstillinger underviserne har “opsnuset” undervejs i forløbet.
 • De studerende arbejder (færdiggør) i faglige workshops det projekt, de har valgt og arbejder på formidlingsstrategi og det tekniske omkring formidlingen.
 • Ved afviklingen af workshops er der undervisere til stede, der kan vejlede/facilitere projektarbejdet mht. faglighed/tværfaglighed, videnskabsteori, formidling og teknik.
 • De studerende fremviser/forklarer resultatet af deres arbejde for de øvrige deltagere og der åbnes for kommentarer/kritik på det digitale mødested.

 

DAG 5

TRIN FØR TVÆRFAGLIG REMIX-SESSIONEN STARTER

 • Al undervisningsmateriale tilgængeligt.
 • Al teknik – herunder netadgang – fungerer.

TRIN UNDER TVÆRFAGLIG REMIX-SESSIONEN

 1. Hver projektgruppe giver mundtlig feedback til de øvrige grupper.
 2. De studerende finpudser – på baggrund af kommentarer/kritik og fremlæggelsen – deres projekt.
 3. Deles på det digitale mødested.

TRIN EFTER TVÆRFAGLIG REMIX-SESSIONEN

 1. Åbner for evaluering af kurset (digitalt) fx: undervisnings materiale, undervisningsforløb, udbytte og relevans.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Aktiviteten lægger op til/forudsætter et samarbejde mellem flere undervisere. Initiativtageren til aktiviteten skal – ud over evt. selv at undervise – fungere som tovholder.

Forberedelse Materialer
Udarbejde plan for afvikling af undervisning og workshops. Hvor meget tid til hver enkelt underviser. Vælge tovholder(e). Forberede undervisningsmateriale (selv udarbejde eller sikre, at undervisere udarbejder) samt sikre, at de studerende har adgang til materialet.
Træffe aftale med undervisere, der har erfaring med samarbejde mellem forskellige fagligheder samt undervisere, der har erfaring indenfor de relevante fagområder. Alle deltagere skal have adgang ( + mulighed for eftersupport) til de samme programmer/værktøjer, fx:

 • Referencehåndteringsværktøjer
 • Præsentationsværktøjer
 • Videoredigeringsværktøjer
 • Open office
 • Lydredigering
 • Augmented reality
 • O.A.
Træffe aftale med undervisere, er behersker de programmer/medier, der skal arbejdes med.
Overveje nødvendighed af aftaler med undervisere med erfaring indenfor projektarbejde, forskellige videnskabsteoretiske udgangspunkter samt evalueringskultur/feedback.
Udpege / træffe aftaler med ansvarlige for afviklingen af faglige/tekniske workshops. Skal være både underviser og facilitator.
Udarbejde nødplan, der kan træde i kraft i tilfælde af afbud fra undervisere.
Forberede undervisningsmateriale (selv udarbejde eller sikre, at undervisere udarbejder) samt sikre, at de studerende har adgang til materialet.
Udarbejde ideer til studerende, der ikke selv “medbringer” deres eget projekt. Mulighed for at arbejde med eget projekt, skal oplyses inden kurset afholdes.
Fastlægge fagligt niveau og nødvendige deltagelseskompetencer.

 


UDFORMET AF

Anne Bagger, Bo Søgaard, Henrik Tang. Københavns Universitetsbibliotek.

KUB, Sammen med Informationsspecialister fra: Humaniora, Science, Jur. Københavns Universitetsbibliotek.


LINKS TIL ANDRE STAK AKTVITETER:

Multimodalitet – mange udtryksformer – Udvikler forståelse for anvendelse af forskellige medier – fx tekst, billede video – kan frembringe multimodale produkter.

 

INSPIRATIONSKORT

 

 

EKSTERNE RESSOURCER

Jensen, A., Troelsen, R., & Zeuner, L. (2012). Fællesskab eller individualitet : om forskning, undervisning og samarbejde i et interdisciplinært universitetsmiljø. Dansk universitetspædagogisk tidsskrift online, 7(13).

På baggrund af forskerinterviews analyseres konsekvenser af interdisciplinær tænkning i forskning og undervisning.

https://tidsskrift.dk/dut/article/download/5708/6204

 

Budtz Pedersen, D. (2013). Hvordan bedømmer man tværvidenskabelig forskning? Videnskab.dk online.

Problematiserer tværfaglig forskning og videnskab. Kronik.

http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/hvordan-bedommer-man-tvaervidenskabelig-forskning

 

Everything is a remix: https://www.everythingisaremix.info/watch-the-series

Om remix-praksisser – på siden findes også referencer der giver viden og indsigt omkring remix som fænomen og praksis.

 

Sanii, Babak. “Creating Augmented Reality USDZ Files to Visualize 3D Objects on Student Phones in the Classroom.” Journal of Chemical Education 97.1 (2020).

https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.jchemed.9b00577

 

Websider:

VRNEWS.DK

Hvad er augmented reality?

https://www.belvedere.at/en/augmented-reality

 

Belvedere Museum i Wien

Eksempel på brug af Augmented Reality i forbindelse med formidling af billedkunst.

https://www.belvedere.at/en/digital

 

 

Værktøjer:

LibreOffice:

https://www.libreoffice.org/

Gratis tekstbehandling, regneark, præsentation m.v.

 

Gimp:

https://www.gimp.org/downloads/

Gratis avanceret billedredigering.

 

iMovie (præinstalleret på Mac) eller MovieMator Video Editor eller ShotCut:

http://www.macvideostudio.com/moviemator-free-mac-video-editor.html

https://shotcut.org/

Gratis videoredigering

 

Screencast-O-Matic:

https://screencast-o-matic.com/

Optag, kommenter og rediger hvad der sker på din skærm

 

Lydredigering: Audacity

https://www.audacityteam.org/

Optag og rediger lydfiler.

 

Zotero

https://www.zotero.org/

Referencehåndteringsværktøj,, der holder styr på kilder og litteraturlister.

 

Top 10 Augmented Reality Tools for the Classroom

https://www.ebsco.com/blog/article/top-10-augmented-reality-tools-for-the-classroom

Forslag til udviklingsværktøjer til augmented reality

One Comment

 1. Pingback: Aftale for online møderum og undervisningsfællesskaber – Studerendes Akademiske Digitale Kompetencer

Comments are closed.