At søge er en opdagelsesrejse

Aktiviteten giver en tilgang til, hvordan de studerende kan gribe den eksplorative søgning an i forbindelse med at få viden om et nyt emne gennem brugen af digitale søgesteder og ressourcer.

Aktiviteten giver et bud på, hvordan denne ellers meget ustrukturerede og tilfældig søgemetode kan gribes an på en struktureret måde, så den studerende kan bevare et overblik og få indblik i hvilke søgesteder og ressourcer, der findes for at få yderligere viden om emnet.

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

Som studerende vil man ofte komme i en situation, hvor man skal sætte sig ind i et nyt emne, som man slet ikke kender eller kender meget lidt til. Det kan eksempelvis være i forbindelse med opstarten af et nyt projekt eller eksamensopgave.

Dette kan ofte være en frustrerende proces, hvor det kan være svært at finde ud af, hvordan man bliver klogere på emnet – netop fordi man ikke ved så meget, og dermed kan have meget svært ved at lave nogle gode søgninger og finde de gode kilder, som kan åbne emnet mere op.

I denne situation er det vigtigt at have øje for forskellige muligheder og strategier man kan bringe i spil for at blive klogere på det nye emne. Dette kan gøre denne eksplorative fase nemmere og mere overskuelig.

 

UDBYTTE

  • Den studerende lærer hvordan man via eksplorativ søgning kan blive klogere på et nyt og ukendt emne
  • Den studerende lærer hvordan man med fordel kan bringe forskellige søgesteder og ressourcer i spil i den eksplorative afdækning af et emne
  • Den studerende lærer at have en struktureret tilgang i den eksplorative søgning

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

Studerende afprøver den eksplorative søgemetode, ved at undersøge et emne de ikke kender på forhånd. De nedskriver ord mm. som findes ved afsøgning af forskellige søgesteder.

 

FØR AKTIVITETEN
Hav egnede lokaler klar

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN
1. Underviseren introducerer de studerende for den eksplorative søgestrategi. – Underviseren kan begynde med at vise denne youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=minZ0ABVqyk&feature=youtu.be

2. Underviseren præsenterer en vifte af forskellige søgesteder. Listen kan indeholde steder som Google, Google Scholar, fagspecifikke databaser samt fagportaler.
3. De studerende arbejder videre i grupper af max 4 deltagere. De vælger et emne de intet kender til på forhånd -gerne med udgangspunkt i en projektopgave – det er vigtigt at de ikke kender emnet på forhånd. De studerende får udleveret et tomt A3 ark, hvor der kan nedskrives:

  • “Gode” søgeord/emneord
  • Søgesteder og links,
  • Referencer til andet,
  • Nøglepersoner, som ved noget om emnet
  • Samt ord man ikke vil søge videre på.

4. De studerende får 10 minutter til at afsøge google og google scholar, og leder efter artikler, hjemmesider og dokumenter som kunne være relevante i forhold til emnet. Når de kikker nærmere på de fundne kilder, skal de se efter nye relevante søgeord, relevante personer de skal undersøge nærmere, nye relevante kilder de skal se nærmere på. Disse oplysninger skrives ned på A3 arket.
5. Nu skifter grupperne A3 ark og arbejder videre med en anden gruppes emne i 10 minutter. Denne gang skal grupperne anvende bibliotekets hjemmeside samt www.bibliotek.dk
6. A3 arket skifter gruppe igen, og den nye gruppe skal på 10 minutter, søge videre efter emnet, men nu i fagspecifikke databaser, vidensportaler eller andre informationskilder udvalgt af underviseren.
7. Grupperne får deres eget A3 ark tilbage. De gennemgår de forskellige resultater og forsøger at samle op på hvad næste skridt i deres søgning er. Hvilke ord skal de søge mere på, hvilke søgesteder skal besøges, og hvilke ord er ikke gode søgeord.

 

EFTER AKTIVITETEN
Underviser kan med fordel følge op på gruppernes videre arbejde med informationssøgning. Underviser sørger for fremdrift i forhold til at opbygge søgestrenge og lave bloksøgninger med søgeord/emneord fundet ved hjælp af den eksplorative søgemetode.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviser forbereder kort oplæg om den eksplorative søgeproces med fokus på, hvordan den er defineret og hvad den kan gå ud på. Her kan der hentes inspiration i ressourcerne under Links Videoen “Search vs Research” – https://www.youtube.com/watch?v=minZ0ABVqyk&feature=youtu.be
Underviser beslutter hvilke søgesteder, databaser ol. som aktiviteten skal fokusere på. Her kan personlig præference, institutionslicens, holdning til open source/betalingsprodukt. være betydende for valget. Man kan evt. få vejledning hos sin institutions bibliotek ift. dette valg. A3-ark til alle grupper. Arket er inddelt i 3 felter
Underviser organiserer de studerende i grupper, hvis de ikke er i projektgrupper o.l. i forvejen Evt. kuglepinde til dem, der har glemt selv

 


UDFORMET AF
Ulla Buch Nilson, Jette Hougesen og Helle Brink, VIA Bibliotek og Aalborg Universitetsbibliotek
sammen med undervisere og biblioteksansatte


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

Struktur og systematik i akademisk informationssøgning – den videre informationssøgning

Den første søgning er sjældent den bedste – hvordan man kan arbejde strukturet med sine søgeord og opbygning af søgning

Google forbudt (Digitale begrænsninger) – brugen af andre søgeressourcer end Google

 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

Hvad er eksplorative søgning

https://betterthesis.dk/getting-started/explorative-search

 

Hvad er eksplorativ søgning

https://en.wikipedia.org/wiki/Exploratory_search