Aristoteles tweeter

De studerende lærer at bruge retoriske virkemidler, i form af Aristoteles’ appelformer, til at formulere sig kort og præcist om faglige, akademiske emner i Twitters 140 ords format.

Gennem øvelser og feedback fra medstuderende, opøves kompetencer indenfor tekstanalyse og produktion af tekster baseret på retoriske overvejelser.

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

Mange faglige diskussioner foregår på sociale platforme som twitter og de studerende skal lære at begå sig i et sådant miljø, og kunne formidle deres viden klart og akademisk.
Twitter bliver mere og mere brugt til faglige diskussioner. På grund af twitters grænse på 140 ord er det vigtigt at den studerende kan formulere sig kort og præcist og samtidig ramme brugerne på det rette faglige niveau.
Hvis ikke de studerende lærer at kommunikere akademisk på populære digitale platforme såsom twitter risikerer de at blive afkoblet fra de vigtige, uformelle, akademiske fællesskaber, der findes på den type platforme.

 

UDBYTTE

De studerende lærer at bruge retoriske virkemidler, i form af Aristoteles’ appelformer, til at formulere sig kort og præcist om faglige, akademiske emner i Twitters 140 ords format.

I aktiviteten lærer de studerende at bruge Aristoteles’ appelformer til både at analysere og skrive mere velargumenterede tweets, samt identificere hvilke virkemidler andre anvender i tweets.

Desuden lærer de studerende at anvende Twitter i en akademisk kontekst.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

I aktiviteten lærer de studerende at bruge appelformerne til både at analysere og selv skrive bedre tweets med udgangspunkt i Aristoteles appelformer.

”De bevismidler, taleren selv tilvejebringer ved sin tale, fordeler sig på tre typer. Den første baseres på talerens karakter og hele væsen (ethos), den anden på at tilhørerne sættes i en bestemt stemning (pathos), og den tredje på selve det, der siges, derved at det påviser eller synes at påvise rigtigheden af det, der siges (logos). (Aristoles, 1356a).

 

FØR AKTIVITETEN

Det forventes i aktiviteten, at de studerende er bekendte med Aristoteles appelformer. Hvis de studerende har brug for lidt ekstra viden eller en opsummering, kan underviseren før aktiviteten bede dem læse lidt op (se under forberedelse).

Derudover skal de studerende kende Twitter på et vist niveau. (se link til Twitter Guidelines under Forberedelse)

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN
1. Underviseren samler kort op på appelformerne, i form af en kort diskussion i plenum, hvor de tre kategorier kort diskuteres og kommer på tavlen/projektoren med et par stikord. På samme måde tages en kort snak om Twitter (f.eks. om tweets, hashtags, retweets etc.).

2. De studerende deles ud i grupper hvor de diskuterer hvordan man kan bruge de tre appelformer i tweets, hvilken betydning det kan have, og hvilke fordele eller ulemper formatets begrænsede omfang giver.

  • De studerende får x-antal tweets (se under punktet Forberedelse), hvor de skal finde eksempler på ethos, pathos og logos.

3. De studerende skal enkeltvis skrive et tweet om noget indenfor deres fag, hvor de bruger de ting de lige har snakket om. (de behøver ikke poste tweetet, det skal bare være indenfor tweet-formatet).

4. De studerende bytter tweets to og to og analyserer hinandens tweet ud fra appelformerne samt kommer med ændringsforslag.

5. Afslutningsvis samles der op på øvelserne ved at kigge på to af de studerendes tweets i fællesskab og vurdere dem i forhold til appelformerne.

 

EFTER AKTIVITETEN
Underviseren kan i følgende moduler bruge twitter og appelformerne til at sætte gang i faglige, akademiske diskussioner indenfor og udenfor undervisningslokalet.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
De studerende har grundlæggende viden om appelformerne, se f.eks. her for en kort gennemgang af litterær analyse med appelformer::

https://www.gymdansk.dk/appelformer.html

Underviseren har på forhånd ligeledes selv sat sig ind i appelformerne.

Computer eller papir og blyant.
Desuden forudsættes kendskab til brug af twitter, på et niveau der kan opsummeres her:

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Kommunikation/Twitter_guidelines_til_forskere_180515.pdf

Underviseren udvælger på forhånd et eller flere tweets, med elementer af ethos, pathos og logos. Underviseren bestemmer selv i hvilken grad de forskellige appelformer skal indgå, og tilpasser udvælgelsen af tweets til den relevante, faglige kontekst.
Alle appelformer behøver ikke indgå i samme tweet, men et eksempel kunne f.eks. være følgende tweet af Donald Trump,  hvor alle tre indgår:

A suicide bomber has just killed U.S. troops in Afghanistan (LOGOS, et faktum). When will our leaders get tough and smart (ETHOS, stiller spørgsmål ved konkurrenters troværdighed). We are being led to slaughter (PATHOS, rammer følelserne)!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 21, 2015

Afhængigt af faglig kontekst kan underviseren finde faglige tweets af Svend Brinkmann (@svendbrinkmann), Bjørn Lomborg (@bjornlomborg), Lone Koefoed (@koefoed), Stine Liv (@stineliv), Henrik Dahl (@sociologenHD), Thomas Ryberg (@tryberg), Thomas Aastrup Rømer (@Thomasaastrup), @auforsker, Alf Rehn (@alfrehn)

 


UDFORMET AF
KEA & AUB.
sammen med udviklingskonsulent og bibliotekar


INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

Appelformerne:

https://www.gymdansk.dk/appelformer.html

 

Twitter guidelines til akademikere:

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Kommunikation/Twitter_guidelines_til_forskere_180515.pdf

 

The Promis and peril of academia wading into twitter:

https://hub.jhu.edu/magazine/2019/spring/more-academics-turn-to-twitter/