Aftale for online møder og undervisning

De studerende og underviser indgår i fællesskab aftale for rammerne om online undervisning og deltagelse på et givent fag. Denne aktivitet går forud for den egentlige undervisning.

Den studerende bliver bevidstgjort om de forventninger der er til deres online-deltagelse på det faglige forløb og hvilke rammer der er for deres digitale akademiske undervisning.

Denne aktivitet indgår også som del af en STAK-linjeføring. STAK-linjeføringer har til formål at løfte den studerende fra et begynderniveau (aktivitet 1) til et kompetent niveau (aktivitet 4) inden for en digital akademisk kernekompetence.

Aktiviteten her er nummer 4 i STAK-linjeføringen: Digital adfærd i møderum og akademiske undervisningsfællesskaber

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

Flere og flere fag køres online, hvor der stilles nye og andre forventninger til de studerendes digitale akademiske kompetencer.

Aktiviteten skaber rammerne for de studerendes deltagelse i et online forløb og skærper deres digitale kompetencer.

Aftalen befordrer at de studerende bliver aktivt deltagende i kurset, og inddrager forskellige digitale værktøjer/medier, her tænkes på: online møderum, online samskrivning, breakout rooms, online præsentation, online feedback mv.

Fordelen ved indgåelse af en aftale mellem de studerende og underviser er, at der bliver klarhed over undervisningsformen og forventningerne til deltagelse. Desuden vil de studerende tilegne sig samme niveau af digitale kompetencer, være forventningsafstemte, samt have accepteret brug af diverse digitale værktøjer.

 

UDBYTTE

Det bliver tydeliggjort for de studerende, hvilke rammer og forventninger der er til deres deltagelse på det online undervisningsforløb.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

De studerende og underviser aftaler i fællesskab rammerne for online undervisning og deltagelse på et givent fag.

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

De studerende og underviser mødes i et online møderum og gennemgår de enkelte dele i aftaleudkastet, der skal sikre aktiv deltagelse. Det kan f.eks. være:

  • Spilleregler for møderummet, f.eks. Zoom fastlægges, f.eks. billed, lyd, brug af chat, reactions mm.
  • Møderummets faciliteter: deling- og overtagelse af skærm,
  • Breakout rooms: De studerende er aktivt deltagende under denne form for online aktivitet.
  • Samskrivning online: De studerende skal producere et digitalt akademisk produkt f.eks. i Google Docs.
  • Deling af online elementer (remix): De studerende skal kunne dele forskellige digitale medier, f.eks. lyd, video, tekst mv. i online møderummet.
  • Feedback online: De studerende giver hinanden feedback på det sammenskrevne online dokument og kommenterer på de digitale medier, der er valgt.
  • Slutprodukterne præsenteres online.

 

EFTER AKTIVITETEN

Efter diskussion af de enkelte elementer, accepterer de studerende og underviser aftalen. Eventuelle justeringer foretages i fællesskab.

Det endelige aftaledokument lægges på en fælles platform så de studerende kan genbesøge aftalen.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviser skal lave aftalen klar med de elementer der er brug for på det specifikke onlineforløb. Zoom, Teams el.lign.
Underviser indkalder til et onlinemøde via f.eks. Zoom og faciliterer mødet. Google Docs el.lign.
Underviser skal have erfaring med de elementer der indgår i aftalen.

 


UDFORMET AF
Lisbeth Ramsgaard Carlsen, AUL & Henrik H. Tang, KUB


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

Tværfaglig remix

Koordinering af gruppeopgaver

 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

Google Docs
Online dokumenter

Trello.com
Organisationsværktøj for grupper.

Group contracts
Se f.eks.
https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/developing-assignments/group-work/making-group-contracts