Digitalt referenceværktøj – systematisering af referencer

I denne aktivitet lærer den studerende at bruge et digitalt referenceværktøj til at overskue og systematisere sin litteratur i forhold til f.eks. et literature review.
Gennem diskussion og afprøvning indføres den studerende i at bruge mappe- og emneordssystem til at systematisere den litteratur, der er hentet ind i et referenceværktøj.Denne aktivitet indgår også som del af en STAK-linjeføring. STAK-linjeføringer har til formål at løfte den studerende fra et begynder-niveau (aktivitet 1) til et kompetent-niveau (aktivitet 4) inden for en digital akademisk kernekompetence.

Aktiviteten her er nummer 4 i STAK-linjeføringen Digitalt referenceværktøj fra A til Z

Du finder beskrivelsen af linjeføringen, dens kompetencer og dens øvrige aktiviteter her:

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

Studerende arbejder med opgaver, hvor de skal administrere en stor mængde resultater fra litteratursøgning, f.eks. i forbindelse med et litteraturreview.  

De skal være i stand til at holde styr på, hvilke artikler de skal bruge fra en søgning og hvilke de ikke skal bruge. I denne proces kan det også være vigtigt at vide hvilke databaser resultaterne kommer fra, og at man nemt kan fjerne dubletter, så den studerende ikke skal sidde og kigge mere igennem end nødvendigt. 

I denne aktivitet arbejder den studerende med at bruge et online referenceværktøj til at have overblik over den litteratur der er søgt frem, og over de valg og fravalg der bliver foretaget undervejs. 

For at kunne dette, skal den studerende være godt inde i at bruge et referenceværktøj, så de kan fokusere på at bruge det som støtte til et literature review.

 

UDBYTTE

 • De lærer at planlægge systematisering af deres søgeresultater inden de går i gang, 
 • Den studerende får  kompetencer til digitalt at bruge et referenceværktøj til at systematisere resultatet af en søgning

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

De studerende skal diskutere og tegne en måde at organisere store søgninger fra flere databaser. De skal tage udgangspunkt i det referenceværktøj de kender. 

Herefter skal de afprøve deres forslag i referenceværktøjet og se hvordan det fungerer.

 

FØR AKTIVITETEN
De studerende skal have et godt kendskab til et digital referenceværktøj. Hvis de ikke har det, så skal de introduceres til det forud for denne aktivitet. (F.eks. gennem aktiviteten Digitalt referenceværktøj  – bogen og artiklen – se links til andre STAK aktiviteter)

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

1. del: 

De studerende deles ind i grupper hvor de diskuterer hvordan de synes referenceværktøjet kan bruges/hjælpe dem ift. deres literature review/systematisering af deres litteratursøgning. 

Dette kan gøres helt frit, eller ud fra følgende punkter:

 • Hvad kan de bruge systemet til 
 • Hvilken opdeling vil de bruge
 • Vil de bruge mapper og keywords/tags
 • Hvilke arbejdsgange kan man lave

De studerende tegner deres løsningsforslag på et a3 papir. 

Alt efter antallet af de studerende fremlægger alle grupper/3-4 grupper deres forslag. 

Forslagene diskuteres og gøres bedre. 

Underviser kan tage udgangspunkt i de forslag til relevante elementer der er under punktet Forberedelse. 

Underviser kan i det valgte referenceværktøj f.eks. vise hvordan man sletter dubletter, opretter mapper og tildeler tags.

2. del: 

De studerende skal nu arbejde i systemet og afprøve deres forslag til hvordan man systematisere litteraturen. 

Underviser går rundt og hjælper de forskellige grupper. 

Opsamling og afrunding af undervisning. 

 

EFTER AKTIVITETEN

De studerende fortsætter med at bruge systemet til deres literature review.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Via referenceværktøjets hjælpefiler/videoer, sætter underviser sig ind i referenceværktøjet. Bl.a.: 

 • Finde ud af hvordan man finder og fjerner dubletter
 • Kigger på, hvordan man kan bruge mapper og tags til at systematisere sine søgninger
A3 papir til alle grupper
I forhold til diskussion af de studerendes forslag til en metode, kan underviser tage udgangspunkt i følgende behovspunkter:

 • En studerende har lavet søgninger i forskellige databaser og har brug for at systematisere sine søgninger.
 • Der er brug for at have litteraturen samlet et sted
 • Der er brug for at vide hvilke resultater de forskellige databaser har givet
 • Dubletter skal fjernes
 • Der kan være brug for at inddele selektionsprocessen i “Valgt ud fra titel” “Valgt ud fra abstract” “Valgt ud fra fuldtekst”
 • Man skal kunne genfinde de relevante resultater
  • F.eks. ved at lave emnemappen
Tusser til alle grupper
Adgang til referenceværktøj

 


UDFORMET AF
Helle Brink og Charlotte Wind, Aalborg Universitetsbibliotek.


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

Digitalt referenceværktøj  – bogen og artiklen

Aktivitet om litteratursøgning

 

EKSTERNE RESSOURCER

Havill, N. L., Leeman, J., Shaw-Kokot, J., Knafl, K., Crandell, J., & Sandelowski M. (2014). “Managing large-volume literature searches in research synthesis studies”, Nursing Outlook, vol. 62, iss. 2, pp. 112-118.