Det gode videomøde

Den studerende opnår erfaring med at planlægge og facilitere videomøder, der skal tjene et specifikt formål.
Denne aktivitet afvikles med det formål at indsamle empiri i projekt- eller opgavesammenhæng. Den studerende opnår erfaring med at reflektere over og dokumentere processen.
Den studerende prøver at opsamle og formulere erfaringer fra processen.
Den studerende opnår erfaring med at indsamle empiri med et digitalt værktøj

Denne aktivitet indgår også som del af en STAK-linjeføring. STAK-linjeføringer har til formål at løfte den studerende fra et begynderniveau (aktivitet 1) til et kompetent niveau (aktivitet 4) inden for en digital akademisk kernekompetence.

Aktiviteten her er nummer 3 i STAK-linjeføringen: Digital adfærd i møderum og akademiske undervisningsfællesskaber

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

 

KONTEKST

De studerende mangler praktisk erfaring i at forberede og afvikle et videomøde, der er sat op efter et nærmere beskrevet mål – fx at indhente empiri fra en defineret målgruppe.

Den studerende mangler praktisk erfaring i at forstå og inddrage de relevante funktionaliteter i en given videoplatform, som kan understøtte målet med videomødet.

Den studerende mangler viden om GDPR og datasikkerhed i forbindelse med afvikling og brug af videomøder.

 

UDBYTTE

 • Den studerende opnår erfaring med at planlægge og facilitere videomøder, der skal tjene et specifikt formål.
 • Den studerende opnår erfaring med at reflektere over og dokumentere processen.
 • Den studerende afprøver, opsamler og formulerer erfaringer fra processen.
 • Den studerende får erfaring med at indsamle empiri med et digitalt værktøj

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

Den studerende skal planlægge og organisere online mødeaktivitet, med det formål at indsamle empiri til opgave.
Den studerende skal reflektere over og beslutte inddragelse af diverse elementer i mødet (break out-rooms, polls, chats, optagelse m.m.)
Emnet er at indsamle empiri og i denne aktivitet vælges et emne, som holdet skal tage udgangspunkt i. Emnet kunne være studerendes trivsel på studiet. Det kunne også være studerendes trivsel under corona-epidemien eller et tredie emne efter undervisers valg.
Alle grupper skal afholde et videomøde, hvor to af de andre grupper agerer deltagere.

FØR AKTIVITETEN
Underviser inddeler holdet i et antal grupper af passende størrelse (5-6 personer).
Underviser fordeler deltagere til de enkelte gruppers møder.
Det betyder at alle grupper kommer til at afholde et videomøde, og deltage i to andre gruppers møder.

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

 1. Underviser beder den enkelte gruppe planlægge sit eget videomøde.
 2. I planlægning indgår: At udforme en kalenderinvitation med link til mødet.
 3. I planlægning indgår at fastlægge program for mødet. Herunder:
  1. Velkomst og introduktion
  2. Beslutte hvilke af videoværktøjets muligheder, der skal tages i anvendelse, og hvordan (ikke udtømmende liste)
   1. Spørgeskema
   2. Breakout rooms
   3. Polls
   4. Samskrivning i fælles online dokument
   5. Whiteboard, mindmapping
  3. Fastlægge og tildele roller
   1. Mødeledelse
   2. Co-host
   3. Sekretærfunktioner
   4. Tidsstyring
 4. GDPR: Optagelse af mødet til senere brug samt rettighedsindhentning. Klarlægge sikker opbevaring af data.
 5. Underviser modtager køreplan for videomødet.
 6. Gruppen sætter mødet op i videoværktøjet, og udsender indbydelsen til de valgte grupper.
 7. Videomødet afvikles.
 8. Optagelsen afleveres på en platform tilgængelig for underviser (og evt. hele holdet).
 9. Der afsættes et par timer til at gennemgå og evaluere forberedelsen og afviklingen af mødet.
  1. Evaluering kan ske for alle grupper samlet, eller enkeltvis.
  2. Der laves en sammenfatning af erfaringer fra alle videomøder, i form af en best practice guide.
  3. Evaluering og gennemgang sker i fællesskab af underviser og de enkelte grupper.

EFTER AKTIVITETEN
Best practice guide lægges på en fælles platform og inddrages i senere forløb, hvor videomøder indgår.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

 

Forberedelse Materialer
Underviser skal have erfaring med at lede og afvikle videomøder Fælles videoværktøj fx Zoom eller Google Meet – afhængig af hvad undervisningsinstitution stiller til rådighed
Underviser skal kende det pågældende videoværktøj

 


UDFORMET AF

Pernille Holm Lindhardt og Søren Elle, Det Kgl. Bibliotek / AU Library,
Biblioteksansatte


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

GDPR i praksis

Datahåndtering i praksis

 

INSPIRATIONSKORT

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *