Undgå plagiat – digitale tekster

I denne aktivitet præsenteres de studerende for www.stopplagiat.nu, hvor de kan læse om, hvordan de skal henvise til litteraturen i deres opgaver og de kan teste deres viden om plagiering.
På denne måde får de en forståelse for hvad de må og ikke må i forhold til digitale tekster.Denne aktivitet indgår også som del af en STAK-linjeføring. STAK-linjeføringer har til formål at løfte den studerende fra et begynder-niveau (aktivitet 1) til et kompetent-niveau (aktivitet 4) inden for en digital akademisk kernekompetence.

Aktiviteten her er nummer 1 i STAK-linjeføringen Copyright i en digital verden

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

For at kunne skrive en akademisk opgave er det vigtigt at de studerende ved hvordan de må bruge digitale tekster (Fx artikler, bøger, hjemmesider) i opgaven.

Mange studerende er usikre på, om de refererer rigtigt i deres opgaver, og er bange for at plagiere ved en fejl. Derfor er det vigtigt at de bliver sat grundigt ind i hvad de må og hvordan de bruger og citerer den litteratur, de bygger deres opgaver på.

Hvis ikke de studerende lærer at citere og referere korrekt, risikerer de at lave plagiat.
Konsekvenserne af eksamenssnyd – som plagiat er – er alt efter hvor groft det er en advarsel, bortvisning fra eksamen eller bortvisning fra universitetet.

 

UDBYTTE

  • De studerende får en forståelse for hvordan de må arbejde med digitale tekster i forhold til deres opgaver
  • De studerende lærer hvad plagiering er og hvordan de undgår at plagiere i deres opgaver
  • De studerende får kendskab til referencestandarder og hvordan de bruger dem

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

Aktiviteten kan enten laves individuelt eller som holdundervisning.

Med udgangspunkt i http://stopplagiat.nu/ introduceres de studerende for reglerne for hvordan de skal henvise til litteraturen i deres opgave. Dvs. hvordan de laver citater, parafrasering og korrekte referencer.
http://www.stopplagiat.nu er en web-side, der forklarer hvad plagiering er, og hvordan man undgår det. På siden er der øvelser i forhold til alle afsnit om, hvordan man bruger litteraturen.
Som underviser kan man vælge, om man vil bruge hele sidens indhold, eller om man vil udvælge enkelte afsnit og relevante øvelser.

FØR AKTIVITETEN

Man kan vælge at de studerende har læst teksterne på http://www.stopplagiat.nu inden undervisningen frem for at de skal gøre det i undervisningen.

Underviser vælger hvilke afsnit og test på http://www.stopplagiat.nu der skal arbejdes med.

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

Underviser præsenter de studerende for stopplagiat.nu fx ved at snakke med dem om definitionen af plagiering.

Diskuter hvad der er specielt ved digitale tekster i forhold til trykte https://student.unsw.edu.au/how-do-i-cite-electronic-sources

  • Er der forskel på hvordan man bruger dem
  • Hvad skal de være opmærksomme på
  • Hvad betyder valg af referencestandard i den sammenhæng

Forslag til øvelse til siden:

  1. Lav quizzen “Test din viden” i plenum, hvor de studerende skal blive enige om svaret.
  2. Lad de studerende – enten i grupper eller individuelt – arbejde med afsnittet “Sådan gør du”. Enten ved at underviser har udvalgt relevante punkter, eller hele afsnittet. (underpunkterne er: Dokumentation, teksthenvisninger, citat, parafrase, reference-standarder, referencehåndteringsprogrammer.)
  3. Hvis mange svar var forkerte i den første quiz kan man tage den igen, ellers kan man lave en kort opsummering af hvad der er god referencepraksis.

EFTER AKTIVITETEN
Hvis man har mulighed for at blive inkluderet i vurderingen af de studerendes opgaver kan man se på hvordan de studerende har brugt litteraturen.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviser skal sætte sig ind i http://www.stopplagiat.nu og vurdere hvilke afsnit der er relevante i den pågældende undervisning. http://stopplagiat.nu/
Underviser skal overveje om der er en specifik reference-standard de skal arbejde med og hvilken. Reference-standard vejledning (til den valgte reference-standard)
Underviser skal overveje hvad der specielt er relevant i forhold til digitale tekster (sammenholdt med den valgte referencestil)
En hjælp kan være siden: https://student.unsw.edu.au/how-do-i-cite-electronic-sources

 


UDFORMET AF

Helle Brink og Charlotte Wind, Aalborg Universitetsbibliotek


 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

How Do I Cite Online Sources?

En web-tutorial for studerende om plagiat

 

How Do I Cite Online Sources?

En guide til hvordan man citerer elektroniske ressourcer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *