Produktion af akademisk indhold til sociale medier

I aktiviteten producerer de studerende et længere indlæg, der tager udgangspunkt i et fagligt område, med henblik på at dele det på relevante sociale medier – i akademisk øjemed. De får mulighed for at vælge imellem tre forskellige vinkler/tilgange afhængigt af deres aktuelle situation og interessefelt. Gennem udvikling af et konkret produkt, udvikles den studerendes kompetencer indenfor produktion og distribution af digitalt, akademisk indhold på sociale medier.

Denne aktivitet indgår også som del af en STAK-linjeføring. STAK-linjeføringer har til formål at løfte den studerende fra et begynder-niveau (aktivitet 1) til et kompetent-niveau (aktivitet 4) inden for en digital akademisk kernekompetence.

Aktiviteten her er nummer 4 i STAK-linjeføringen Akademisk netværks-og indholdsskabelse på sociale medier

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

I en akademisk kontekst kan der være meget at hente, hvis den studerende lærer at anvende sociale medier til at formidle akademiske budskaber.
I forbindelse med projektskrivning og research kan der være et stort potentiale i at bruge sit akademiske netværk til at indsamle viden, afprøve argumenter og skærpe sine formuleringer.
Hvis ikke teser og argumenter i tilstrækkelig grad bliver afprøvet, risikerer man at ende med et projekt, der ikke opfylder sit potentiale, eller har for mange blinde vinkler, der let kunne være blevet fanget undervejs.

 

UDBYTTE

Den studerende får kastet sig ud i, at producere og dele akademisk viden på sociale medier – noget som man måske skal tvinges ud i første gang, men efterfølgende godt kan se udbyttet af.

Den studerende lærer at formulere sig kort og præcist om akademiske emner i en digital kontekst, samt at deltage i debatter og meningsudvekslinger online.

Den studerende kan bruge sit netværk til research, meningsudveksling samt afprøvning af idéer.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

FØR AKTIVITETEN

Aktiviteten kræver et godt kendskab til sociale medier, samt en profil der er forberedt til at arbejde akademisk – dette kan f.eks. gøres ved på forhånd at lade de studerende udføre disse aktiviteter:

Hvem skal jeg følge?

Skab dit akademiske, sociale netværk

Digital retorik

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

  1. De studerende logger ind på det relevante sociale medie, der anvendes som akademisk netværk.
  2. De studerende skal nu producere et længere indlæg, der tager udgangspunkt i én af tre følgende muligheder:
    1. Beskrive et projekt eller artikel de har skrevet, og beskriv indholdet i et abstract målrettet det sociale medie, med tags til relevante personer, emner etc.
    2. Beskrive og analysére nye tendenser inden for et relevant fagligt område og link til relevante kilder, personer etc.
    3. Dele hovedpointer fra en forelæsning, konferencer, seminar eller lignende i en post, med egne tanker om emnet, samt links/tags til relevante personer, emner etc.
  3. De studerende får ½ time til opgaven, og fremlægger derefter for hinanden i par, hvor de modtager kritik og gode forslag.
  4. De studerende bruger forslagene til at omskrive opslaget, og deler (hvis de har lyst) på sociale medier, med tagging af deres studiekammerater samt underviseren.

EFTER AKTIVITETEN
Underviseren kan efterfølgende selv kommentere direkte på de studerendes opslag, for på den måde at give dem feedback, validere deres produkt, samt sprede det videre ud i sit eget netværk.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

 

Forberedelse Materialer
Underviseren sætter sig på forhånd ind i indholdet af disse aktiviteter:
Hvem skal jeg følge?Skab dit akademiske, sociale netværkDigital retorik
Computer
Der er også god indsigt om emnet i denne artikel:

https://videnskab.dk/kultur-samfund/konkrete-raad-saadan-kan-forskere-og-eksperter-anvende-sociale-medier

 


UDFORMET AF
Jonas, Martin, KEA.
sammen med informationsspecialister


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

Hvem skal jeg følge?
Hvem skal jeg følge (god øvelse til inden at have kortlagt relevante akademiske resurser der kunne være værd at følge):

Skab dit akademiske, sociale netværk
Skab dit akademiske, sociale netværk (aktivitet der hjælper med at komme godt i gang med at skabe et akademisk netværk på de sociale medier)

Digital retorik
De studerende lærer at bruge retoriske virkemidler, i form af Aristoteles’ appelformer, til at formulere sig kort og præcist om faglige, akademiske emner på sociale medier.

 

INSPIRATIONSKORT

 

 

EKSTERNE RESSOURCER

Artikel med gode konkrete råd til at anvende sociale medier i en digital kontekst:
https://videnskab.dk/kultur-samfund/konkrete-raad-saadan-kan-forskere-og-eksperter-anvende-sociale-medier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *