Digital retorik

De studerende lærer at bruge retoriske virkemidler, i form af Aristoteles’ appelformer, til at formulere sig kort og præcist om faglige, akademiske emner i Twitters 140 ords format. Aktiviteten kan fint bruges på andre sociale medier end Twitter.

Gennem øvelser og feedback fra medstuderende, opøves kompetencer indenfor tekstanalyse og produktion af tekster baseret på retoriske overvejelser.

Denne aktivitet indgår også som del af en STAK-linjeføring. STAK-linjeføringer har til formål at løfte den studerende fra et begynder-niveau (aktivitet 1) til et kompetent-niveau (aktivitet 4) inden for en digital akademisk kernekompetence.

Aktiviteten her er nummer 3 i STAK-linjeføringen Akademisk netværks-og indholdsskabelse på sociale medier

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

Mange faglige diskussioner foregår på sociale platforme som Twitter og LinkedIn, og de studerende skal lære at begå sig i et sådant miljø, og kunne formidle deres viden klart og akademisk.
Twitter bliver mere og mere brugt til faglige diskussioner. På grund af Twitters grænse på 140 ord er det vigtigt at den studerende kan formulere sig kort og præcist og samtidig ramme brugerne på det rette faglige niveau. En skærpelse af den studerendes retoriske evner vil dog også være anvendelig ift. andre akademiske budskaber.
Hvis ikke de studerende lærer at kommunikere akademisk på populære digitale platforme såsom Twitter og LinkedIn risikerer de at blive afkoblet fra de vigtige, uformelle, akademiske fællesskaber, der findes på den type platforme.

 

UDBYTTE

De studerende lærer at bruge retoriske virkemidler, i form af Aristoteles’ appelformer, til at formulere sig kort og præcist om faglige, akademiske emner i Twitters 140 ords format, eller andre korte formater.

I aktiviteten lærer de studerende at bruge Aristoteles’ appelformer til både at analysere og skrive mere velargumenterede posts på sociale medier, samt identificere hvilke virkemidler andre anvender.
Desuden lærer de studerende at anvende sociale medier i en akademisk kontekst.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

I aktiviteten lærer de studerende at bruge appelformerne til både at analysere og selv skrive bedre tweets med udgangspunkt i Aristoteles appelformer.
”De bevismidler, taleren selv tilvejebringer ved sin tale, fordeler sig på tre typer. Den første baseres på talerens karakter og hele væsen (ethos), den anden på at tilhørerne sættes i en bestemt stemning (pathos), og den tredje på selve det, der siges, derved at det påviser eller synes at påvise rigtigheden af det, der siges (logos)”. (Aristoteles, 1356a).

FØR AKTIVITETEN
Det forventes i aktiviteten, at de studerende er bekendte med Aristoteles appelformer. Hvis de studerende har brug for lidt ekstra viden eller en opsummering, kan underviseren før aktiviteten bede dem læse lidt op (Find links under Forberedelse).

Derudover skal de studerende kende Twitter eller det relevante sociale medie på et vist niveau. (se link til Twitter Guidelines)

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

  1. Underviseren samler kort op på appelformerne, i form af en kort diskussion i plenum, hvor de tre kategorier kort diskuteres og kommer på tavlen/projektoren med et par stikord. På samme måde tages en kort snak om sociale medier (f.eks. om tweets, hashtags, posts, det at følge nogle etc.).
  2. De studerende deles ud i grupper hvor de diskuterer hvordan man kan bruge de tre appelformer i tweets eller korte posts, hvilken betydning det kan have, og hvilke fordele eller ulemper formatets begrænsede omfang giver.
    1. De studerende får x-antal tweets eller posts (se under punktet Forberedelse), hvor de skal finde eksempler på ethos, pathos og logos.
  3. De studerende skal enkeltvis skrive et tweet eller en post om noget indenfor deres fag, hvor de bruger de ting de lige har snakket om (de behøver ikke poste indholdet, det skal bare være indenfor det aftalte format).
  4. De studerende bytter posts/tweets to og to og analyserer hinandens ud fra appelformerne samt kommer med ændringsforslag.
  5. Afslutningsvis samles der op på øvelserne ved at kigge på to af de studerendes posts/tweets i fællesskab og vurdere dem i forhold til appelformerne.

EFTER AKTIVITETEN
Underviseren kan i følgende moduler bruge det relevante sociale medie og appelformerne til at sætte gang i faglige, akademiske diskussioner indenfor og udenfor undervisningslokalet.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

 

Forberedelse Materialer
De studerende har grundlæggende viden om appelformerne, se f.eks. her for en kort gennemgang af litterær analyse med appelformer::

https://www.gymdansk.dk/appelformer.html

Computer eller papir og blyant.
Underviseren har på forhånd ligeledes selv sat sig ind i appelformerne.
Desuden forudsættes kendskab til brug af sociale medier, på et niveau der kan opsummeres her:
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Kommunikation/Twitter_guidelines_til_forskere_180515.pdf
Underviseren udvælger på forhånd et eller flere posts/tweets, med elementer af ethos, pathos og logos. Underviseren bestemmer selv i hvilken grad de forskellige appelformer skal indgå, og tilpasser udvælgelsen af posts/tweets til den relevante, faglige kontekst.
Alle appelformer behøver ikke indgå i samme post/tweet, men et eksempel kunne f.eks. være følgende tweet af Donald Trump, hvor alle tre indgår).
A suicide bomber has just killed U.S. troops in Afghanistan(LOGOS, et faktum). When will our leaders get tough and smart(ETHOS, stiller spørgsmål ved konkurrenters troværdighed). We are being led to slaughter(PATHOS, rammer følelserne)!
Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 21, 2015
Afhængigt af faglig kontekst kan underviseren finde faglige tweets af Svend Brinkmann (@svendbrinkmann), Bjørn Lomborg (@bjornlomborg), Lone Koefoed (@koefoed), Stine Liv (@stineliv), Henrik Dahl (@sociologenHD), Thomas Ryberg (@tryberg), Thomas Aastrup Rømer (@Thomasaastrup), @auforsker, Alf Rehn (@alfrehn)Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 21, 2015

 


UDFORMET AF
Jonas, Martin,
KEA


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

Hvem skal jeg følge (god øvelse til inden at have kortlagt relevante akademiske resurser der kunne være værd at følge)

Skab dit akademiske, sociale netværk (aktivitet der hjælper med at komme godt i gang med at skabe et akademisk netværk på de sociale medier)

 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

Appelformerne:
https://www.gymdansk.dk/appelformer.html

Twitter guidelines til akademikere:
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Kommunikation/Twitter_guidelines_til_forskere_180515.pdf

The Promis and peril of academia wading into Twitter:
https://hub.jhu.edu/magazine/2019/spring/more-academics-turn-to-twitter/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *