Lovlig brug af billeder

De studerende får indblik i, hvad copyrightreglerne siger omkring brugen af billeder og grafik, f.eks. i egne skriftlige projekter.
De studerende får indblik i, hvad creative commons licenser er.
De studerende får kendskab til, hvor de kan finde billeder med creative commons license.Denne aktivitet indgår også som del af en STAK-linjeføring. STAK-linjeføringer har til formål at løfte den studerende fra et begynder-niveau (aktivitet 1) til et kompetent-niveau (aktivitet 4) inden for en digital akademisk kernekompetence.Aktiviteten her er nummer 3 i STAK-linjeføringen Copyright i en digital verden

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst.

KONTEKST

Nu om dage er det meget nemt at finde billeder på nettet. De er ofte nemme at downloade og bruge i forskellige sammenhænge.

Billeder og grafik er ofte brugt i akademisk arbejde, eksempelvis som forsidebillede på en opgave/artikel eller for at illustrere komplekse sammenhænge.

Brugen af andres billeder er underlagt copyrightreglerne. Reglerne angiver, hvad der er tilladt og ikke-tilladt ift. digital deling.

Det er vigtigt at de studerende har kendskab til, hvordan de må bruge andres billeder og grafik på en lovlig måde, da brud på copyrightreglerne potentielt kan have konsekvenser for den enkelte studerende og for den institution, de er tilknyttet.

Dette gør sig for så vidt også gældende, når de studerende bevæger sig ud i arbejdslivet.

 

UDBYTTE

  • De studerende får kendskab til copyrightreglerne i forhold til brugen af billeder og grafik
  • De studerende får kendskab til, hvad creative commons licenser er
  • De studerende lærer hvordan de kan finde billeder med creative commons licenser

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

Aktiviteten har fokus på at give de studerende indsigt i copyrightreglerne i forhold til brugen af andres billeder og grafer. Aktiviteten viser de studerende, hvordan og hvor de kan finde billeder, hvor ophavretshaveren har angivet en brugsret.

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

  • Underviser gennemgår slides, der beskriver, hvad copyrightreglerne siger om brugen af andres billeder og grafik
  • Underviser viser video, der forklarer hvad creative commons licenser er
  • Underviser spørger de studerende om der er spørgsmål
  • Underviser introducerer hjemmesider, hvor de studerende kan finde billeder behæftet med creative commons license
  • Underviser giver de studerende 5-10 minutter til selv at søge på en af siderne

EFTER AKTIVITETEN
Underviser kan, hvis han/hun møder de studerende, igen, spørge, om de har opfølgende spørgsmål.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviser sætter sig ind i hvad copyrightreglerne siger om brugen af andres billeder og grafik. Her kan søges hjælp via de eksterne links i denne aktivitet eller ved institutionens bibliotek. Video om creative commons license
Underviser forbereder slides, der forklarer hvad copyrightreglerne siger om brugen af andres billeder og grafik.
Underviser sætter sig ind i hvad creative commons licenser er.
Underviser sikrer sig adgang til video om creative commons licenser.
Underviser udvælger og orienterer sig på hjemmesider med billeder med creative commons licenser.

 


UDFORMET AF
Helle Brink og Charlotte Wind, Aalborg Universitetsbibliotek


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

Følg billedet!

Kvalificer din digitale formidling

Gruppearbejde i MS Teams

INSPIRATIONSKORT

 

 

EKSTERNE RESSOURCER

Selve ophavretslovningen

Mere om hvordan man må ift billeder

Side om creative commons

Video om creative commons

Sider med billedmateriale:
https://pixabay.com/
https://stocksnap.io/
https://unsplash.com/
https://undraw.co/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *