Hvad må du bruge fra sociale medier

Hvordan bruger man tekst fra sociale medier som empiri? Hvad må man og hvad må man ikke? Mange tænker ikke over hvilke regler der er i forhold til kommentarer fra facebook eller lignende.
I denne aktivitet lærer de studerende hvilke regler der gælder i forhold til at bruge tekst, diskussioner og billeder fra sociale medier som empiri.Denne aktivitet indgår også som del af en STAK-linjeføring. STAK-linjeføringer har til formål at løfte den studerende fra et begynder-niveau (aktivitet 1) til et kompetent-niveau (aktivitet 4) inden for en digital akademisk kernekompetence.Aktiviteten her er nummer 4 i STAK-linjeføringen Copyright i en digital verden

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

I forbindelse med deres opgaveskrivning bruger nogle studerende empiri fra sociale medier enten i form af tekst, billeder eller video. Mange tænker ikke over at der er regler og rettigheder forbundet med det de bruger, fordi det ligger online tilgængeligt.

Hvis man ikke kender til reglerne om hvad man må med ting fra sociale medier, risikerer man bl.a. at få en bøde.

 

UDBYTTE

 • Den studerende lærer hvilke problemer der er i forbindelse med at bruge tekst og billeder på sociale medier (både juridisk og etisk)
 • Den studerende lærer hvilke regler og rettigheder der er når man bruger tekst og billeder fra sociale medier, så de ikke bryder andres rettigheder

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

De studerende arbejder med hvilke problemstillinger og regler der er i forhold til at bruge billeder, opslag og video fra sociale medier i deres opgaver.

FØR AKTIVITETEN
Underviser sætter sig ind i reglerne om brug af tekst og billeder fra sociale medier.

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

 1. De studerende deles ind i grupper
 2. I grupperne diskuterer de hvad der kan være problematisk ved at bruge tekst og billeder fra sociale medier i akademiske opgaver.
 3. Der opsamles i plenum hvilke problemer de studerende har fundet frem til og om de ved hvad reglerne er.
 4. Underviser forklarer hvad reglerne er i forhold til de forskellige problemstillinger.
 5. Der diskuteres hvordan reglerne er anderledes eller falder sammen med reglerne for brug af andre tekster og billeder (som man har arbejdet med i aktivitet 1-3).
 6. Hvis problemstillingerne lægger op til det kan man også diskutere hvilke etiske problemer der kan være ved at bruge ting fra sociale medier som empiri i en opgave.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

 

Forberedelse Materialer
Underviser skal sætte sig ind i reglerne for hvad man må i forhold til opslag, diskussioner og billeder på sociale medier. Dette er lidt en jungle og med mindre man går i gang med ophavsretsloven er det svært at finde et samlet sted hvor der står noget om det. Kort om regler for brug af tekst på sociale medier:
Fra offentlige åbne sider må/skal man:

 • Lave direkte citater og parafrasere med henvisninger
 • Have tilladelse til at bruge screenshots
Links der kan hjælpe dig finder du under Eksterne ressourcer samt i afsnittet om materialer.
Du skal altid sikre dig at du har de seneste regler på området, da de kan ændre sig.
Fra lukkede private sider må/skal man:

 • Have tilladelse til at citere eller parafrasere
 • have tilladelse til at bruge screenshots
I forhold til billeder:
Se eksterne ressourcer, bl.a. https://not-allowed.dk/hvem-ejer-dine-billeder-paa-facebook-og-sociale-medier/

 


UDFORMET AF
Helle Brink og Charlotte Wind,
Aalborg Universitetsbibliotek, med hjælp fra AUBs copyright-team


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

Deling på SoMe – Videre arbejde med sociale medier og hvad man må dele.

 

INSPIRATIONSKORT

 

 

EKSTERNE RESSOURCER

Seks råd til hvordan man må bruge ting fra sociale medier som journalist

Find et afsnit om sociale medier

Artikel om ophavsret ift billeder på sociale medier med links til de forskellige mediers regler

Ophavsretsloven (Retsinformation)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *