Vælg det rette tidsskrift

Aktiviteten henvender sig til studerende, der har tilegnet sig viden om publikationsadfærd indenfor eget domæne og kender til peer-reviewprocesser og ikke mindst har ambitioner om at skrive til et akademisk publikum. De studerendes akademiske digitale kompetencer udvikles ved, at de forholder sig til de online muligheder der er for at finde frem til det rette peer-review tidsskrift at publicere i.

De studerende får redskaber til at finde frem til tidsskrifter indenfor deres eget domæne og sammen med undersøgelse af kriterier for publicering i det enkelte tidsskrift for til slut at kunne vurdere, om det er et tidsskrift de vil vælge at skrive i.

Denne aktivitet indgår også som del af en STAK-linjeføring. STAK-linjeføringer har til formål at løfte den studerende fra et begynder-niveau (aktivitet 1) til et kompetent-niveau (aktivitet 4) inden for en digital akademisk kernekompetence.

Aktiviteten her er nummer 3 i STAK-linjeføringen Akademisk digital publicering.

Du finder beskrivelsen af linjeføringen, dens kompetencer og dens øvrige aktiviteter her

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

Skriftlig digital kommunikation er en stor del af den akademiske kompetence og bevidsthed om valg af tidsskrift at publicere i er afgørende i forhold til faktorer som akademisk anerkendelse og synlighed.

De studerende får med aktiviteten redskaber til at finde og udvælge peer-review tidsskrifter indenfor deres eget felt og undersøge og vurdere, hvilket der for den enkelte studerende, er velegnet at publicere i.

De studerende kan overveje om de vil udgive open access eller traditionelt, om peer-review metoden betyder noget for om de vil udgive i tidsskriftet, om det betyder noget at tidsskriftets artikler registreres i prestigefyldte artikeldatabaser, eller på forskningsministeriets bfi-liste, om der er noget ved tidsskriftets retningslinjer eller author-guidelines, der taler for eller imod at publicere i det.

 

UDBYTTE

De studerende er i stand til:

 • At finde og udvælge tidsskrifter inden for eget domæne og undersøge tidsskriftets kriterier omkring publicering
 • På baggrund af undersøgelsen at vurdere om det er det rette tidsskrift at skrive til.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

De studerende skal finde tidsskrifter, der dækker deres emneområde og udvælge et tidsskrift, som de kunne tænke sig at skrive en artikel til. Herefter undersøger de studerende tidsskriftet for så at vurdere, om det stadigvæk er relevant og interessant for dem at skrive i.

 

FØR AKTIVITETEN
De studerende skal have tænkt over et emne, de gerne vil skrive om til et peer-reviewtidsskrift og det forventes, at de har kendskab til peer-review processer og publiceringsadfærd.

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

1. Finde og udvælge tidsskrifter
Underviser viser forskellige måder at finde peer-review tidsskrifter på:

 • Forskningsministeriets BFI liste. som er opdelt på emneområde
 • Journal Citation reports fra Clarivate, som kan sorteres på emneområder og som indeholder bibliometriske indikatorer f.eks. journal impact factor
 • Forskningsdatabasen – slå op på en forsker og bliv inspireret af hvor han/hun udgiver
 • Diverse fagspecifikke artikeldatabasers tidsskriftlister
 • Underviser forklarer desuden hvad BFI listen og Journal citation reports bruges til.

De studerende vælger herefter ud fra BFI listen et tidsskrift, de kunne tænke sig at skrive til.

De studerende afgør selv om det skal være individuelt eller i grupper, hvad der nu er mest hensigtsmæssigt for dem selv.

2. Undersøge tidskriftet
Underviser uddeler en checkliste, de studerende kan tage udgangspunkt i ved undersøgelsen med f.eks. følgende punkter:

På tidsskriftets hjemmeside:

 • Tidsskriftets formål
 • Emnedækning f.eks. generelt specifickt
 • Artikeltyper f.eks. originalartikler, reviewartikler
 • Publiceringskriterier
 • Peer-review metode
 • Hvis open access, hvor åben og hvem betaler omkostningerne
 • Formalia omkring udgivelse i author guidelines

Fagdatabaser
Check i en eller flere faglige artikeldatabaser om tidsskriftets artikler bliver registreret der – indikerer synlighed og troværdighed.

Forskningsdatabasen
Har institutionens forskere publiceret i tidsskriftet.

3. Vurdering af tidsskriftet
Underviser i gangsætter diskussion om, hvad der har betydning for de studerende. Betyder peer-review metoden noget, betyder det noget, om tidsskriftet er open access, betyder journal impact factor noget osv.
De studerende vurderer på baggrund af undersøgelsen og diskussionen, om det stadigvæk er et tidsskrift, de kan/vil publicere i eller om de skal finde på noget andet og begrunder i plenum hvorfor.

 

EFTER AKTIVITETEN
Aktiviteten evalueres ved at underviser spørger de studerende, om de har lært noget og om noget kan forbedres til næste gang.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviser skal forberede en oversigt med links til diverse websites og databaser, hvor de studerende kan finde oplysninger om tidsskrifter og deres emneområde. Den skal de studerende have adgang til under og efter aktiviteten (se før aktiviteten og under eksterne ressourcer) Oversigt til de studerende med links til Forskningsministeriets BFI liste. som er opdelt på emneområde
Underviser forbereder checkliste til undersøgelse af tidsskrifter, som de studerende skal have adgang til under og efter aktiviteten (se før aktiviteten) Journal Citation reports fra Clarivate, som kan sorteres på emneområder og som indeholder bibliometriske indikatorer f.eks. journal impact factor
Forskningsdatabasen – slå op på en forsker og bliv inspireret af hvor han/hun udgiver
Diverse fagspecifikke artikeldatabasers tidsskriftlister

 


UDFORMET AF
Anne Bagger, Bo Søgaard Jensen, Henrik Tang, Københavns Universitetsbibliotek,
Sammen med KUB(Københavns Universitetsbibliotek) forskerservice


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

Open access publicering – undgå predatory journals

 

INSPIRATIONSKORT

 

 

EKSTERNE RESSOURCER

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindikator/BFI-lister

Forskningsministeriets BFI-lister for serier og forlag

 

Tidsskriftet Journal of Computer in education

https://www.springer.com/journal/40692

Kan bruges af underviser som eksempel til undersøgelse af tidsskrift. Dette tidsskrift er f.eks. en hybrid mellem open access og licensbelagt tidsskrift.

 

Publishing Open Access – Interview with David E. Gloriam (UCPH) (video)

https://www.youtube.com/watch?v=Xw73uxCW0Vc&feature=emb_logo

Hvad det betyder at udgive open access.

 

Nationalstrategi for Open Access

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/open-access/artikler/danmarks-nationale-strategi-for-open-access

Aktiviteten omhandler ikke som sådan strategier for open access, men for at være på forkant med spørgsmål, kan det være en ide at have sat sig lidt ind i området.

 

Web of Science og andre artikeldatabaser, f.eks. J-stor, Eric, Pubmed osv. Find dem i bibliotekets database.