Mindmap dine noter

Studerende bliver med aktiviteten ‘Mindmap dine noter’ introduceret til effektiv notetagning gennem Mindmap-formatet i digital form.

At benytte et digitalt værktøj til notetagning, der har format af mindmap, kan understøtte studerende i at tage færre noter men mere meningsfulde noter samt reflektere over noter og noters sammenhænge, netværk, hierarkier og relationer. Mindmap programmer understøtter med funktionaliteter som farver, symboler og billeder en kreativ, legende tilgang til arbejdet med fagligt stof.

Mindmap er et alternativ til mere traditionel lineær notetagning med større fokus på netværk, hierarkier og sammenhænge.

Denne aktivitet indgår også som del af en STAK-linjeføring. STAK-linjeføringer har til formål at løfte den studerende fra et begynder-niveau (aktivitet 1) til et kompetent-niveau (aktivitet 4) inden for en digital akademisk kernekompetence.

Aktiviteten her er nummer 2 i STAK-linjeføringen: Håndtering af håndtering noter og data

Du finder beskrivelsen af linjeføringen, dens kompetencer og dens øvrige aktiviteter her

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

Et stort pensum kræver overblik og notetagning er en væsentlig del af studiet på videregående uddannelser. Mange studerende tager derfor noter, men lander i en situation, hvor de fylder side efter side med sætninger nedfældet i digitale dokumenter, notesbøger eller på blokke i en fortløbende proces.

Noterne bliver taget i den rækkefølge som informationen bliver tilføjet under fx en forelæsning eller ved gennemlæsning af pensum.

Denne form for lineær notetagning er velkendt for de fleste, men er en tidskrævende aktivitet, der ikke altid viser sig anvendelig til igen at få overblik over et pensum eller understøtter memorering af et stofområde i forbindelse med eksamen.

Forståelsen af et stofområde eller pensum kræver at studerende er i stand til at koble viden sammen. Viden fra forberedelsen, fra tidligere undervisning og viden fra forelæsninger/undervisning.

Sammenhænge mellem begreber og emner kan skabes med en non-lineær notetagning fx gennem mindmap formatet. Non-lineær notetagning tager udgangspunkt i at man starter i midten med et kernebegreb og arbejder ud i relationelle sammenhænge. Knytter ord og begreber sammen.

Mindmapping kan være et alternativ til den klassiske lineære notetagning eller et supplement.

Gennem en mere legende, kreativ skriveproces med noter vil læreprocessen fremme en faglig udvikling. Studerende får skabt overblik over sammenhænge og relationer i et emneområde.

Samtidig bliver det nemmere at tilføje nye noter, da der ikke arbejdes i sætninger, men kun i nøglebegreber.

Der findes en række software, der understøtter en nonlineær notetagning. Programmerne om mindmapping indeholder mange af de funktioner, der kan hjælpe studerende til at fastholde en stor mængde data samtidig med at programmerne udvikler en kreativ legende tilgang til det akademiske arbejde. Gevinsten ved at anvende programmerne er muligheden for at se nye sammenhænge og opnå nye indsigter.

 

UDBYTTE

Nonlineær notetagning med mindmap stimulerer en legende og kreativ tilgang til notetagning, en ellers kedsommelig disciplin.

1. Grundreglerne og grundbegreberne i mindmapping er de samme om man bruger papir eller et digitalt værktøj. Et digital værktøj har den fordel, at alle funktionaliteter ligger i programmet og gør det nemt at komme i gang og hurtigt at få skabt et anvendeligt resultat.

2. Et mindmap skal kunne forstås på et øjeblik. Det kræver struktur og overblik. Med rette software til at hjælpe med kasser, ikoner, forbindelser, forgreninger og tydelig tekst, kan studerende hurtigt få et anvendeligt resultat med at håndtere store mængder information fra pensum, forelæsninger, læseplaner etc.. Gevinsten er bedre memorering og forståelse af et stofområde.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

Aktiviteten tager udgangspunkt i det tidligere forløb om noter i Onenote (‘Fælles digitale noter’). I aktiviteten bliver de studerendes øvet i at omdanne noter taget til tekster man har læst, tidligere noter fra undervisning, pensum, powerpoints til et mindmap. Grundlæggende handler aktiviteten om, at underviser introducerer et digital værktøj, der kan understøtte en struktureret, systematisk tilgang til at organisere noter i mindmap.

Aktiviteten tager udgangspunkt i et digitalt værktøj til mindmapping. Formålet med aktiviteten er:

 • At skabe et visuelt overblik over sammenhænge, relationer og netværk inden for et emneområde
 • Organisere og strukturere viden på baggrund af tidligere noter, pensum, powerpoints, video og andre kilder
 • Koble viden sammen og kompleksitetsreducere
 • At anvende et digitalt værktøj til mindmapping.

 

FØR AKTIVITETEN

De studerende skal til undervisningen medbringe:

 • En artikel
 • Egne noter fra lektionerne
 • Powerpoint fra lektioner
 • Tekster fra undervisningen
 • Lektionsplaner/læselister
 • Link til relevante onlinekilder

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN
1. Introducér kort tankerne bag mindmap til at få overblik over et svært stofområde (se litteratur under ressourcer med visuelle eksempler).
2. Introducér det software til mindmap du har valgt at have fokus på. Se eksempler på værktøjer under materialer. Introduktionen skal indeholde information om (se uddybende under forberedelse og materialer samt eksterne ressourcer). :

Opbygning af mindmap

 • Struktur
 • Nøgleord
 • Hovedveje
 • Forgreninger
 • Farver
 • Symboler
 • Billeder

3. Sæt de studerende i gang med to øvelser. Gerne to-og-to.

A. Mindmap på enkelt tekst – de studerende tager udgangspunkt i en af de tekster de har medbragt. Gennem læsning af teksten (eller dele af den) markeres nøgleord. Samtidig påbegynder den studerende et mindmap. Der veksles mellem læsning og mindmap. Ved gennemsyn af nøgleord kan den studerende nu genkalde sig det læste. De overstregede nøgleord danner udgangspunkt for et mindmap. I mindmappen skal studerende nu inddele nøgleordene i et hierarki /en struktur med emne i midten, hovedveje, forgreninger, forbindelser og symboler.
Fokus i denne øvelse er på hvordan studerende med et software til at lave mindmap kan få et redskab til en effektiv notetagning og understøttelse af hukommelsen under læsning af kompleks faglitteratur.
Styrken i at arbejde med mindmap ligger i at noter er sætningsfri, der arbejdes med nøgleord og skabes overblik. Et mindmap skal kunne aflæses på et øjeblik og gøre brug af kreative symboler og farver. Fokus i øvelsen er at få lært disse funktioner i de forskellige software, her gennem arbejdet med en enkelt tekst.

B. Mindmap på et kursusforløb – de studerende har medbragt noter, powerpoint, læseplaner og tekster fra et kursusforløb. Med udgangspunkt de forskellige dokumenter finder de studerende nøgleordene. På samme måde som første øvelse er her fokus på at skabe et mindmap med emnet for kurset i midten og herudfra hovedveje, forgreninger, nøgleord, forbindelser og symboler.
Fokus i denne øvelse er på hvordan studerende med et software til at lave mindmap kan få et redskab til at repetere stoffet fra en kursusrække, få overblik over den viden, der er lært på kurset samt evt. knytte det til tidligere viden og erfaringer fra tidligere forløb.
Styrken i at arbejde med mindmap ligger i at mange informationer bliver koncentreret, at overblikket giver mulighed for at se nye sammenhænge, tanker og idéer. Et mindmap skaber en struktur, der tydeliggør det centrale og helheden og skaber klarhed. Et mindmap skal kunne aflæses på et øjeblik og gøre brug af kreative symboler og farver. Fokus i øvelsen er at få lært disse funktioner i de forskellige software, her gennem arbejdet med at flette dokumenter fra et kursusforløb med brainstorm på tidligere lært viden om emnet.

4. Underviser giver de studerende formativ feedback under processen med skabelse af mindmaps.

 

EFTER AKTIVITETEN

5. Evaluering og opfølgning

Det kan være værdifuldt, at de studerende får mulighed for at evaluere. Spørg ind til hvad deltagerne har fået mest ud af, hvad de har hæftet sig ved. Spørg ind til om mindmap har betydning for overblik af et emne samt om og hvordan de tænker, at mindmap kan få betydning for deres praksis med notetagning i fremtiden. Ved at bruge tid på evaluering får de studerende mulighed for at forbinde den teoretiske viden om mindmap samt det digitale værktøj til understøttelse af arbejdet med mindmaps med deres egen måde at arbejde med notetagning på studiet.

Mindmap metoden kan benyttes til mange formål både i forbindelse med pensum og eksamen som her, men også i forbindelse med projektskrivning og projektarbejde. Henvisning til steder, hvor man kan finde inspiration til mindmap og funktionaliteter ved mindmap programmerne, kan være til inspiration og motivation, når man er ny med metoden og programmerne (se under ressourcer).

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Der findes en række bøger om, hvordan man arbejder med mindmaps. Under ressourcer er henvisning til nogle af titlerne. Alle studerende skal have adgang til eller downloadet det valgte software til at lave et mindmap.
Tankerne bag arbejdet med mindmap er de samme om man arbejder med papir og pen eller med et software. I denne aktivitet er der fokus på at kunne mestre et digitalt værktøj. Se under eksterne ressourcer for inspiration til software og til viden om grundreglerne i mindmap.
Forudsætningen for at studerende kan anvende et software er at grundbegreberne og grundregler er blevet introduceret, da et mindmap ellers nemt kan ende op med sætninger og alt for meget tekst, der hæmmer det overblik som netop er meningen med et mindmap.

 


UDFORMET AF
Birgit Larsen, VIA University College,


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

Fælles digitale noter

 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

Litteratur:
Rustler, F (2012) Mind mapping for dummies.- Wiley

Andersen, K.,Jensen, C.B. (2015) Visuel mind mapping.- Mnemosyne Kurser & Forlag

Kibenich, M. (2007) Mindmaps – genvej til overblik.- Jurist og Økonomforbundets Forlag

https://www.mindmeister.com/blog/effective-note-taking/

https://www.mindmeister.com/blog/students-guide-to-mind-mapping/

 

Software kunne være:
Mindview
MindMeister

2 Comments

 1. Pingback: Fælles digitale noter – Studerendes Akademiske Digitale Kompetencer

 2. Pingback: Effektiv indsamling af data – Studerendes Akademiske Digitale Kompetencer

Comments are closed.