Fælles digitale noter

Med udgangspunkt i en faglig tekst, udvalgt af underviser, samarbejder de studerende om at tage digitale noter, organisere og dele noterne.
Der arbejdes i det digitale værktøj MS Office OneNote Class Note, alternativt Google Drev eller MS Teams.
Der samarbejdes om en tekst, hvor de studerende ser hinandens noter og stiller reflekterende spørgsmål til teksten, kommer dybere ind i teksten og på denne måde kommer på et højere taksonomisk niveau.
Under aktiviteten arbejder de studerende i grupper, således at de også lærer af hinanden. De digitale noter fra undervisningen og fra forelæsninger samles og bearbejdes således at de studerende får opmærksomheden vendt mod nye teoretiske perspektiver.Denne aktivitet indgår også som del af en STAK-linjeføring. STAK-linjeføringer har til formål at løfte den studerende fra et begynder-niveau (aktivitet 1) til et kompetent-niveau (aktivitet 4) inden for en digital akademisk kernekompetence. Aktiviteten her er nummer 1 i STAK-linjeføringen: Håndtering af digitale noter og data.Du finder beskrivelsen af linjeføringen, dens kompetencer og dens øvrige aktiviteter herAlle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

Digitale noter er lettere at dele end papirnoter, og træning af præcision i notetagningen er en del af aktiviteten.

Digitale noter tages for at den studerende kan huske stoffet, for at forstå stoffet, for at kunne deltage aktivt i undervisningen, for at kunne finde tilbage til informationerne.

De studerende skal vide hvorfor det at tage gode noter er vigtigt, og det at berige noter og dele noterne med hinanden har et formål. Derfor er det vigtigt at kunne formulere sig så præcist i notetagningen at det kan forstås af andre.

Gruppen ser hinandens digitale noter og reflekterer og samtaler herom.

Gruppeaktiviteten klæder de studerende på til at blive bedre til at trække det væsentlige ud af faglige tekster.

En kontekst kan være at de studerende har været i praktik, har haft et fælles temaforløb eller har læst de samme tekster i undervisningen. Sammen bearbejder de refleksioner og problemstillinger der ligger heri. De studerende hjælper hinanden med at trække tråde til de forskellige teorier.

 

UDBYTTE

 • Den studerende lærer at tage digitale noter i fællesskab og de lærer at bruge et digitalt noteprogram.
 • Gruppeaktiviteten klæder de studerende på til at blive bedre til at trække det væsentlige ud af faglige tekster.
 • Digitale noter tages for at den studerende kan huske stoffet, for at forstå stoffet, for at kunne deltage aktivt i undervisningen, for at kunne finde tilbage til informationerne.
 • Den studerende opøver evnen til at kunne bygge bro mellem teori og praksis.
 • Aktiviteten giver den studerende færdigheder i brugen af refleksive, digitale noter således at noterne vil være værdifulde til brug ved blandt andet eksamen.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

Underviser beder de studerende om at tage noter til en udleveret faglig tekst. De studerende stiller refleksive spørgsmål til teksten, og de studerende ser hinandens digitale noter i gruppen.

Notestrukturen i de refleksive noter er fastlagt ud fra at notere i konklusioner og pointer.

Teksten læses og hvert gruppemedlem formulerer et refleksivt spørgsmål til teksten, et spørgsmål den studerende stiller ud fra hvilke associationer der fås ved læsningen.

Gruppen mødes derpå fysisk eller online omkring notedokumentet og i samarbejde fuldender de noterne.

 

FØR AKTIVITETEN

 • Underviser udleverer en faglig tekst som de studerende skal læse inden aktiviteten. Den aktuelle fagtekst tages fra den uddannelse underviser har undervisning på.
 • Underviser beder de studerende læse ‘Gode råd til alle slags notater’ og side 16-50 fra bogen ‘Notatteknik for studerende på videregående uddannelser’, 2014
 • Underviser inddeler de studerende i grupper
 • Underviser opretter egen underviser adgang til Office 365 OneNote.com/classnotebook, hvis dette software anvendes
 • Derefter vælges Klassenotesbog og holdets studerende tilføjes.
 • Alternativt anvendes Google Drev eller MS Teams.

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

Ud fra den læste tekst formulerer hvert gruppemedlem et refleksivt spørgsmål til teksten.

Grupperne har fået kendskab til forskellige notetyper på baggrund af den læste tekst om notatteknik.

 • Underviser beder de studerende om at reflektere over de noter som de har skrevet.
 • Gruppemedlemmerne formulerer hver især et svar til alle spørgsmål i det fælles, digitale noterum.
 • Gruppen mødes fysisk eller online omkring notedokumentet og i samarbejde fuldender de noterne. Det digitale notedokument bliver beriget, gruppemedlemmerne ser hinandens noter og reflekterer og samtaler herom.

 

EFTER AKTIVITETEN
Underviser beder de studerende om løbende at reflektere over noterne de har taget. Underviser gør opmærksom på at noterne også tages frem og anvendes til eksamen.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviser sætter sig på forhånd ind i teori om forskellige notetyper. Fra bogen ‘Notatteknik for studerende på videregående uddannelser’, 2014, beder underviser de studerende læse ‘Gode råd til alle slags notater’ og side 16-50 inden aktiviteten. De studerende skal have PC eller Mac med MS Office 365 installeret.
Underviser udvælger den faglige tekst som de studerende skal læse inden aktiviteten.
Underviser opretter egen underviseradgang til Office 365 OneNote.com/classnotebook

https://support.office.com/da-dk/article/brug-af-onenote-klassenotesb%C3%B8ger-med-et-gratis-office-365-konto-en-vejledning-til-l%C3%A6rere-og-undervisere-3f7db7c2-8a44-440b-b0b4-a402e051c058

Underviser tilføjer holdets studerende i guiden Klassenotesbog

https://support.office.com/da-dk/article/f%C3%B8j-studerende-til-en-klassenotesbog-i-onenote-149882af-506a-4689-9fee-39309b97aae8

Underviser Indtaster de studerendes navne, mailadresser eller gruppenavn for at tilføje til ClassNote

I stedet for Onenote kan f.eks. Google Drev eller MS Teams.

Kilde:
Stray Jørgensen, P. (2014). Notatteknik for studerende på videregående uddannelser – lyt, læs – notér – og skriv (3. udg.). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

 


UDFORMET AF
Dorthe Brauner Sejersen, workshopleder og Jette Greve Hougesen, VIA University College
sammen med undervisere fra læreruddannelsen, undervisere fra Ernærings- & sundhedsuddannelsen og uddannelsesbibliotekar.


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

Mindmap dine noter

Studerende bliver med aktiviteten introduceret til effektiv notetagning gennem Mindmap-formatet i digital form.

 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

OneNote Class Note A walkthrough for teachers:

https://support.microsoft.com/en-us/office/getting-started-with-the-onenote-class-notebook-a-walkthrough-for-teachers-28666b8e-b0ae-48fe-b001-1874f5f6db58?ui=en-us&rs=en-us&ad=us

 

OneNote ClassNote step by step:

https://support.office.com/da-dk/article/brug-af-onenote-klassenotesb%C3%B8ger-med-et-gratis-office-365-konto-en-vejledning-til-l%C3%A6rere-og-undervisere-3f7db7c2-8a44-440b-b0b4-a402e051c058