Online faglige fællesskaber

De studerende prøver konkret at indgå i et digitalt netværk, hvor de skal interagere med hinanden med udgangspunkt i en fælles faglig interesse. Interaktionen sker gennem deling af faglige problemstillinger, deling af referencer på materiale, sparring, stille og svare på spørgsmål og give hinanden kommentarer

Netværket fokuserer på en relevant faglighed for de studerende.

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

Det akademiske arbejde baserer sig ofte på, at man bygger videre på andres arbejde. Derfor er det vigtigt at kunne finde og skabe relationer til faglige relevante personer, og derigennem skabe et netværk, der baserer sig på en faglig fælles interesse. For derigennem at få øjnene op for nye ideer, udviklinger og inspiration fra sine faglige fæller.

Ydermere er det relevant at netværk kan foregå digitalt, så det er uafhængigt af tid og sted, så man også kan skabe relationer med personer fra andre lande.

Gennem de digitale faglige fællesskaber får de studerende et vindue ind i den akademiske verden, der i lighed med informationssøgning dels kan vise, hvad der rører sig inden for den givne faglige retning, og dels kan medvirke til at sikre, at de studerende ikke laver projekter, som andre allerede har lavet.

 

UDBYTTE

De studerende lærer, hvordan de kan skabe online faglige relationer til andre via et digital netværksprogram.

De lærer at diskutere og udveksle akademiske og faglige problemstillinger på et online netværksprogram

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

De studerende prøver konkret at indgå i et digitalt netværk, hvor de skal interagere med hinanden. Interaktionen sker gennem deling af relevante faglige problemstillinger, deling af referencer på materiale, sparring, stille og svare på spørgsmål og give hinanden kommentarer

Netværket fokuserer på en relevant faglighed for de studerende.

 

FØR AKTIVITETEN

  • Hav egnede lokaler
  • De studerende skal have computer med
  • Bed de studerende oprette en konto i det valgte netværksprogram
  • De studerende skal acceptere invitationen til gruppen/netværket, som underviser har oprettet i programmet

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

1. Underviser præsenterer aktiviteten og begrunder hvorfor det er en god ide at indgå i faglige fællesskaber. Her kan hentes inspiration fra denne aktivitets Kontekst/Problemstilling

2. Bed de studerende logge på deres konto online og gå ind i den oprettede gruppe/netværk

3. Underviser viser, hvordan man gør følgende og hver elev skal gøre følgende i netværket:

  • Læg en relevant problemstilling op i gruppen/netværket, som vedkommende er interesseret i
  • lægge en reference på et materiale ind i netværket som vedkommende finder interessant inden for netværkets faglighed
  • læse og give kommentarer på to andres indlæg
  • Stil et fagligt relevant spørgsmål eller undring
  • Svare på to andres spørgsmål/undringer

Hele aktiviteten kan laves indenfor samme lektion, men kan også tidsforskydes, så den sættes igang og de studerende får et par dage til de forskellige aktiviteter i netværksprogrammet.

Uanset om der benyttes tidsforskydning til aktiviteten, så samles der efterfølgende op på, hvordan det er gået. Spørg til tekniske udfordringer og om de studerende kan se værdien af denne form for faglig kommunikation

Hvis der er mange studerende, kan de studerende evt. inddeles i flere grupper ved at lave flere grupper/netværk i programmet

 

EFTER AKTIVITETEN
Underviser skal opfordre til, at de studerende holder netværket i gang, og opsøger andre relevante personer eller grupper/netværk i programmet.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviser laver en konto i det valgte netværksprogram Underviser beslutter, hvilket netværksværktøj, der skal bruges. Under Links findes der links til bud på relevante værktøjer. Muligvis kan det lokale LMS også bruges i denne sammenhæng afhængig af mulighederne heri.
Underviser laver en gruppe/netværk i programmet og inviterer de studerende til at deltage i dette
Underviser skal beslutte hvilket fagligt fokus som netværket skal have
Underviser kan bruge programmets hjemmeside, mendeley.com til at finde intro-videoer, som giver viden, om hvordan man laver konto, og bruger programmet
Underviser laver slides med hvad de studerende skal gøre i netværket og slides til opsamling

 


UDFORMET AF
Helle Brink og Charlotte Wind, Aalborg Universitetsbibliotek


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

Skærmdeling, samskrivning og deling af dokumenter – hjælp til at arbejde sammen i projektskrivning

 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

Eksempler på netværksværktøjer

Mendeley.com

researchgate.net

Forslag til andre akademiske netværksemedier: https://medium.com/@NurdinLawal/top-five-academic-social-networking-sites-for-scholars-and-students-5b146e674f84