Skærmdeling samskrivning og deling af dokumenter

Studerende stifter bekendtskab med værktøj til afvikling af online møde med synkron skærmdeling og samskrivning.
I aktiviteten skal gruppen udfærdige en samarbejdsaftale på et onlinemøde, og lærer derved at anvende digitalt værktøj til online møde og skærmdeling til understøttelse af gruppearbejdet omkring studiets akademiske arbejde.

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

Aktiviteten tilvejebringer studerende viden om og kompetencer ift at deltage i onlinemøder og anvende skærmdeling.
At kunne samtale, samarbejde og samskabe synkront online, øger de studerendes muligheder for at deltage på tværs af fysiske afstande. Det giver en fleksibilitet i de studerendes hverdag, som i nogle tilfælde kan være afgørende for deres deltagelse

 

UDBYTTE

Udbyttet af aktiviteten er for de studerende, at:

 • De bliver i stand til at indkalde til onlinemøder og anvende skærmdeling til brug for gruppens arbejde.
 • De bliver i stand til at samkrive både synkront og asynkront i fælles dokumenter

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

FØR AKTIVITETEN
Studerende skal sikre at de har installeret et samarbejdsværktøj som fx Skype eller Zoom, og have sikret sig at lyd, mikrofon og video fungerer

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

 1. Et medlem af studiegruppen indkalder via mail/Outlook til onlinemøde på Skype/Zoom
 2. På mødet slår alle lyd og video til
 3. Indkalder fortæller/demonstrerer ved hjælp af skærmdeling, hvorledes man indkalder til et onlinemøde
 4. Gruppemedlemmer guider skærmdeler/hinanden til at oprette og dele en fil på fælles online platform (f.eks. MS Teams, OneDrive, Google Docs) herunder oprettelse af konto (hvis sådan ikke haves).
 5. Herefter fjernes skærmdeling – møde fortsættes
 6. Alle tilgår dokumentet individuelt (hjælper hinanden mundtligt hermed)
 7. Alle skriver eget navn samt refleksion over hvad gruppen fremadrettet kan anvende onlinemøder og online sammenskrivning til.
 8. Indsæt kommentar til en andens tekst (hjælp hinanden til hvordan)
 9. Gruppen aftaler hvem der sender dokumentet til underviser som afslutning på aktiviteten

 

EFTER AKTIVITETEN
Underviser holder øje med om han/hun modtager dokumenter fra alle grupper ifm afviklingen.
Ved manglende afleveringer rykkes grupperne, med henvisning til at søge hjælp hos navngivne grupper som kom i mål med aktiviteten

Underviser kan bede de studerende om at lave gruppearbejde i fælles dokumenter eller på onlinemøder fremadrettet og dermed synliggøre for de studerende at de  at de anvender deres nye digitale kompetencer

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Studiegrupper er etableret forud (evt af uddannelsen) Google Docs
Aktiviteten “Aktiviteten trin for trin” annonceres på LMS med angivelse af frist for aflevering

 


UDFORMET AF
Institution: Copenhagen Business Academy & VIA University College Workshopleder: Maria Schneider
Sammen med læringskonsulenter & bibliotekarer


LINKS TIL ANDRE STAK AKTVITETER:

Synkron skriftlig feedback (Deltagelseskompetencer)

Inspirationskort “Samskrivning” (Digital kolloboration) 

 

INSPIRATIONSKORT

 

 

EKSTERNE RESSOURCER

https://docs.google.com 

2 Comments

 1. Pingback: Akademisk digital samskrivning – Studerendes Akademiske Digitale Kompetencer

 2. Pingback: Digitalt referenceværktøj – 1. trin – Studerendes Akademiske Digitale Kompetencer

Comments are closed.