Video og feedback

De studerende præsenterer projektarbejde eller produkt med video med henblik på at skabe en procesrefleksion og feedback fra enten medstuderende eller vejleder.
De studerende lærer at bruge video som format og som en præsentationsform i forbindelse med at modtage feedback i projektarbejdet.

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

Konteksten er de studerendes projektarbejde. Det kan være mange typer af projektarbejde (kort / langt, begynder /avanceret). 

Det er vigtigt at de studerende får kompetence til at formidle digital gennem brugen af video. Kompetencen kan også bruges senere i arbejdslivet.

Den studerende har begrænsede kompetencer i akademisk formidling, hvis den studerende ikke behersker andre formidlingsformer end tekst.

 

UDBYTTE

De studerende opnår kompetencer i brugen af videoformater. De studerendes arbejde med video opbygger kompetencer med mediet som kan bruges senere til både formidling af projekt og produkter.

De studerende opnår desuden kompetencer indenfor refleksion over egen projektproces  og i give feedback

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

De studerende præsenterer projektarbejde eller produkt med video med henblik på at skabe en procesrefleksion og feedback fra enten medstuderende eller vejleder.

 

FØR AKTIVITETEN
Underviser bestemmer sig for hvilket program der skal arbejdes med (se links nedenfor)

Underviser skal have på plads, hvem der skal given hinanden feedback

Underviser laver et oplæg, der præsenterer fomålet med videopræsentationen og hvorfor og hvordan der skal gives feedback herunder med præsentation af videofokus ift. projektarbejdet og de praktiske rammer (eks. tid, format)

Underviser kan have eksempler parat på lignende videoer 

Underviser skal have vejledning til brug af værktøj, de studerende skal arbejde med

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN
1. Underviser præsenterer program

2. Underviser/vejleder skal beskrive formålet med videoen og kan med fordel give en disposition til videoens indhold. Det kunne fx være at de studerende skal:

 • Præsentere og definere begreber
 • Diskutere problemformulering ift. Metodevalg
 • Præsentation af foreløbige resultater
 • Ønsker til feedback

3. Underviser præsenterer feedbackedelen af opgaven – rammer herfor og hvornår det skal ske og hvordan

4. Underviser præsenterer programmet, der skal anvendes

5. Underviser går rundt mellem grupperne en gang imellem og sikre at opgaven er forstået og at der er fremdrift

Når videoerne er produceret

6. Underviser tilgængeliggør videoerne  til dem, der skal give feedback

7. Underviser afsætter tid til at de studerende kan se og forberede feedbacken

8. Underviser og grupperne, der skal give hinanden feedback mødes

9. På skift præsenterer grupperne egen video og hensigten hermed

10. Grupperne modtager feedback på deres videoer og de punkter, som de gerne ville have feedback

 

EFTER AKTIVITETEN
Underviser kan tilgængelige de producerede videoer på LMS

Underviser afvikler en fælles evaluering med fokus på kvaliteten brugbarhed af produkterne og de studerendes oplevelse af processen – spørg eks. om: Produkt: hvad giver en god oplevelse af produktet? Er der noget der fungerer uhensigtsmæssigt? Proces:  Hvordan er det gået? Hvordan er det gået med at formidle via video? Hvordan var det at arbejde med feedback på denne måde?

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
 • Beslut rammen for opgaven 
  • hvilken del af projektarbejdet skal de studerende præsentere i videoen
Hav egnede lokaler og eventuelt computere
Lav grupperinger af projektgrupperne ift. feedback-opgaven Vælg program til at lave video
 • Overvej følgende formatkrav til videoen samt omfang og længde
  • Quick & dirty
  • Skærmoptagelse
  • Mobil/håndholdt dogme-video
  • Redigeret video
  • Video med voice-over og/eller tekstbokse og indsatte billeder”

(Vær obs på jo større krav til kvalitet af videoen, jo større tidsforbrug på produktionen)

Hav styr på licenser til teknologi – skal der købes licens eller er der gratis adgang? Er der issues omkring copyright ift. tekst eller billeder, som du skal være opmærksom på ift. de færdige produkter?
Overvej rammerne for feedbackdelen – hvordan skal det foregå? Sæt dig ind i programmets funktioner
Overvej tidsforbruget – hvor lang tid får de til at lave deres præsentationsvideo (Forvent 1 dags tid på selve arbejdet)
Sæt dig ind i programmets funktioner
Hav vejledning parat til mediet) der skal arbejdes med
Hav installeret/adgang til relevante programmer

 


UDFORMET AF 
Aalborg Universitetsbibliotek, Helle Brink og Charlotte Wind.
Sammen med forskere, undervisere og læringskonsulenter.


LINKS TIL ANDRE STAK AKTVITETER:

Synkron skriftlig feedback Feedback på denne opgave kan foregå som synkron skriftlig feedback

 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

De studerende kan bruge kamera på mobiltelefonen eller måske en af disse:

CloudApp:

Screencast O’matic 

ActivePresenter