Hvem skal jeg følge?

I aktiviteten kortlægger den studerende sit akademiske netværk, og sætter resultatet ind i en digital kontekst.

Aktiviteten hjælper den studerende til at skabe et overblik over mulige kilder til faglig, akademisk viden, med henblik på at koble dette til sociale medier.

Denne aktivitet indgår også som del af en STAK-linjeføring. STAK-linjeføringer har til formål at løfte den studerende fra et begynder-niveau (aktivitet 1) til et kompetent-niveau (aktivitet 4) inden for en digital akademisk kernekompetence.

Aktiviteten her er nummer 1 i STAK-linjeføringen Akademisk netværks-og indholdsskabelse på sociale medier

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

Det er vigtigt at have en systematisk tilgang til netværkspleje, og indsamling af viden, specielt når det gælder digitale platforme, hvor mængden af indhold og mulige indgange til akademiske fællesskaber og litteratur er overvældende.

Uden et systematisk overblik, risikerer den studerende at ramme tilfældige synspunkter og kilder af mere eller mindre god kvalitet, uden at have afsøgt alle muligheder. Desuden får den studerende mulighed for at afprøve sine synspunkter hos andre fagfæller, og undgår på den måde åbenlyse faldgruber.

 

UDBYTTE

Den studerende lærer en systematisk tilgang i form af mindmapping, der også kan bruges i mange andre sammenhænge. Metoden kan anvendes med både digitale og analoge værktøjer.

Den studerende danner sig et overblik over sit akademiske netværk, og analyserer hvordan dette bedst kan udnyttes i en digital kontekst.

Den studerende får et konkret analogt eller digitalt produkt, i form af et mindmap, der løbende kan udvides og forbedres.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

I aktiviteten kortlægger den studerende sit akademiske netværk, og kobler det til digitale kanaler.

Metoden er et mindmap, hvor den studerende skriver både personer, emner og andet, der er direkte relevant for det akademiske felt den studerende er en del af.

Aktiviteten hjælper den studerende til at skabe et overblik over mulige kilder til faglig, akademisk viden, med henblik på at koble dette til sociale medier.

FØR AKTIVITETEN
De studerende bedes på forhånd overveje hvilke kilder de bruger til at indhente viden om deres akademiske felt, samt medbringe en bog eller artikel af en forfatter eller forsker, som de pt. beskæftiger sig med.

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

  1. De studerende får udleveret A3 ark eller introduceres til et digitalt mindmap værktøj, som f.eks. mindmeister (se materialer).
  2. Underviseren beder nu de studerende om at tage den medbragte bog eller artikel, og kortlægge dens kilder til viden gennem mindmap metoden (se nedenfor). Det kunne f.eks. være forfatteren, hvor er han/hun aktiv? (Twitter, LinkedIn, andet), hvilke emner interesserer han/hun sig for osv.). Hvilket emne er primært i spil? Hvilke underemner, hvor kan man finde noget om dem på de nævnte medier? Mindmap metoden er en visuel måde at strukturere og kortlægge begreber og emner på (se mere om hvordan man kan bruge mindmap metoden, f.eks.: her https://www.mindmapping.com/mind-map).
  3. De studerende instrueres nu i, at skrive alle de faglige, akademiske kilder til viden som de kan komme på i mindmappet, og på samme måde kortlægge hvor de kan finde noget om disse personer/emner osv.

EFTER AKTIVITETEN
De studerende præsenterer deres mindmaps for hinanden, og inspireres på den måde til nye tilgange til viden indenfor deres fælles fagfelt. Underviseren supplerer, og vurderer i fællesskab med de studerende de forskellige kilder.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

 

Forberedelse Materialer
Underviseren kan med fordel selv prøve øvelsen på forhånd, både analogt og digitalt. A3 Papir, skriveredskaber, computer
Mindmeister.com
https://www.mindmapping.com/mind-map

 


UDFORMET AF
Jonas, Martin
KEA


 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

Digitalt mindmapping værktøj:
Mindmeister.com

Lidt mere om mindmapping metoden:
https://www.mindmapping.com/mind-map

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *