Multimodalitet og asynkron formidling

De studerende får stillet en opgave, hvor de skal lave en asynkron digital præsentation, hvor tekst, lyd og billede/videomateriale indgår.

De studerende opnår kompetencer inden for redigering af lyd og billeder/video. Dette sker gennem brug af diverse software samt overvejelser om best-practice indenfor de forskellige mediegenrer (tekst, podcast, video, web mv.) .De studerende opnår således kompetencer i at vurdere hvilken digital form der bedst understøtter et fagligt indhold.

Disse kompetencer er nødvendige at have i et hvilket som helst arbejdsliv, da forskellige digitale formidlingsformer kræves på de fleste arbejdspladser.
Grundet en øget virtuel verden og ændrede arbejdsvilkår, kan det være svært at samle alle til fysiske præsentationer af et givet emne og disse værktøjer bliver derfor kun mere relevante.

Denne aktivitet indgår også som del af en STAK-linjeføring. STAK-linjeføringer har til formål at løfte den studerende fra et begynder-niveau (aktivitet 1) til et kompetent-niveau (aktivitet 4) inden for en digital akademisk kernekompetence.

Aktiviteten her er nummer 3 i STAK-linjeføringen Formidl din viden digitalt

Du finder beskrivelsen af linjeføringen, dens kompetencer og dens øvrige aktiviteter her:

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

 

KONTEKST

Verden bliver mere og mere digital og virtuel. Vi arbejder på tværs af lokationer og grænser og det er derfor vigtigt, at den studerende udvikler digital fleksibilitet, og en afgørende nødvendighed, at den studerende har kendskab til forskellige digitale værktøjer.

Den studerende vil få brug for kompetencen til at lave præsentationer uafhængigt af tid og rum, samt at formidle viden på en spændende måde, f.eks. ved at formidle en akademisk tekst via podcast.

Vi ser flere eksempler på hverdagsforandrende situationer (såsom coronavirus/COVID-19), og det er derfor nødvendigt for den studerende at kunne omstille sin måde at arbejde og præsentere sit materiale på.

Lignende situationer kalder også på kompetencen til at være i stand til at kunne tilgængeliggøre materialer digitalt uafhængigt af tid og rum.

 

UDBYTTE

 • Den studerende opnår kompetencer i håndtering af forskellige digitale medietyper og præsentere dem online uafhængigt af tid og rum.
 • Den studerende får en teoretisk viden om best-practice inden for de forskellige akademiske præsentationsformer.
 • Den studerende får indsigt i fordelene ved den asynkrone præsentationsform, hvor det er muligt at returnere til læringen og reflektere over indholdet.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

De studerende arbejder i grupper med tekst, billede/video og lyd, som afleveres på en tilgængelig online platform, der kan tilgås af resten af holdet samt underviser.

De studerende mødes efterfølgende fysisk til feedback. Studerende sættes i opponentgrupper, der giver peer-feedback, som herefter skrives ind på platformen.

 

FØR AKTIVITETEN

De studerende skal have forberedt sig teoretisk til opgaven så de har kendskab til elementær best-practice ift. billed/video og lyd (perspektiv, klipning, kamera, lyd mv.)

Underviser stiller forum til præsentation til rådighed (web/blog/Google site el. lign., samt giver eksempler på hvilken software de studerende kan benytte.

Underviser tilgængeliggør storyboard til print på de studerendes LMS.

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

Underviser stiller de studerende en opgave og orienterer om formkrav, hvor tekst og billede. Derudover skal den studerende vælge én yderligere modalitet der skal indgå i opgaven:

 • Tekst max 2400 anslag
 • Min. 1 billede
 • Lyd max 5 minutter
 • Video 2-5 minutter.

De studerende har en uge til at lave præsentationen.

De studerende inddeles i grupper på 3-5.

De studerende planlægger processen, udarbejder storyboard og fordeler eventuelt opgaverne med lyd/billede/video imellem sig.

De studerende skriver en tekst sammen omhandlende processen/research/output samt refleksion over eget arbejde.

De studerende samler præsentationen, enten på en webside eller via fælles LMS.

Efter præsentation er afleveret inddeler underviser de studerende i opponentgrupper og instruerer dem i, hvilke punkter i præsentationen, de skal have fokus på. Opponentgrupperne har herefter tre dage til at kigge på præsentationen og forberede feedback.

De studerende mødes fysisk på holdet og opponentgrupperne giver synkron feedback i plenum ud fra undervisers fokuspunkter, på de præsentationer, de er tildelt. Feedbacken skal have fokus på både processen og det endelige produkt.

Opponentgrupperne poster efterfølgende feedback på web eller LMS, samme sted som præsentationen ligger.

 

EFTER AKTIVITETEN
De studerende kan efterfølgende gå retur til de enkelte gruppers præsentationer og feedback. Disse kan bruges til eventuel repetition eller ny læring.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviser undersøger hvilke softwarelicenser uddannelsesinstitutionen har adgang til.

 

 

De studerende kan bruge de programmer og applikationer de ønsker til udarbejdelse af produktet, fx via deres smartphone.

Her er et par gratis forslag:

Lyd

 • Audacity
 • Lydfil på Soundcloud, link fra web/LMS.

Billed/video

 • HitFilm Express
 • iMovie
 • Filmora
 • Youtube, link fra web/LMS

Google site

Det forventes at de studerende selv finder vejledninger i brug af diverse software/web programmer. Skabelon til storyboard:

eksempelvis:

https://www.isofilm.dk/download

https://www.filmlinjen.dk/studentfrontpage/vaerktoejer/storyboard-%E2%80%93-eksempler-og-skabeloner/

Underviser forbereder fokuspunkter til opponentgruppernes feedback.
Underviser lægger forberedelse ud til de studerende/teorier for best-practice.

 


UDFORMET AF
Lisbeth Ramsgaard Carlsen, AU Library,
sammen med studerende ved IT-Universitetet


 

INSPIRATIONSKORT