Fake news eller fakta

I denne aktivitet opnår den studerende ved hjælp af SKRALD-modellen kompetencer inden for afdækning af fake news og digitale kilder, således at den studerende bliver i stand til at vurdere om en kilde er fake news, eller pålidelig i forhold til den konkrete faglige kontekst.

Denne aktivitet indgår også som del af en STAK-linjeføring. STAK-linjeføringer har til formål at løfte den studerende fra et begynder-niveau (aktivitet 1) til et kompetent-niveau (aktivitet 4) inden for en digital akademisk kernekompetence.

Aktiviteten her er nummer 2 i STAK-linjeføringen Digital kildekritik – fra fake news til forskning

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst.

KONTEKST

At kunne rangere og opdele kilder i forskellige vidensniveauer er et godt udgangspunkt, når den studerende skal arbejde med kilder i akademisk kontekst. Dog er det essentielt, at den studerende bygger ovenpå på disse færdigheder for at opnå bredere og mere dybdegående akademiske digitale kompetencer, som er nødvendige på en videregående uddannelse.

Det kan f.eks. være svært for studerende at vurdere en kildes troværdighed og brugbarhed uden de rette kildekritiske kompetencer.

Det er derfor essentielt, at den studerende lærer at gå i dybden i arbejdet med kilden således, at vedkommende er bevidst omkring kildens ophav og agenda (kommerciel, politisk, ideologisk m.m.) og derved lettere kan skelne ml. troværdige kilder og decideret fake news.

Dette gør sig i særlig grad gældende, når den studerende skal søge information på nettet i forbindelse med opgaveskrivning og øvrigt akademisk arbejde.

I denne aktivitet lærer den studerende at håndtere de udfordringer, der kan være i at vurdere digitale kilder på studiet, således at den studerende ikke blot er bevidst om hvor på vidensniveauet kilder hører hjemme, men også kan vurdere hvorvidt kilder er troværdig og relevant ikke mindst.

 

UDBYTTE

 • Den studerende kan vurdere, hvorvidt der er tale om fake news eller en pålidelig kilde – både i forhold til studiet, men også i hverdagslivet og fremtidige arbejdssituationer.
 • Den studerende kan aktivt argumentere for til- og fravalg ved udvælgelse af kilder og viden. Ligesom den studerende bliver bekendt med SKRALD-modellen.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

Aktiviteten giver de studerende kompetencer inden for afdækning af fake news og digitale kilder, således at den studerende bliver i stand til at vurdere om en kilde er fake news eller pålidelig.

 

FØR AKTIVITETEN

Underviseren præsenterer de studerende for værktøjer til afkodning af fake news med fokus på SKRALD-Modellen. Modellen er blot et eksempel på en ramme, der er opfundet til formålet, og kan sagtens udskiftes med en anden kildekritisk model, f.eks. https://fordham.libguides.com/FakeNews/Evaluation:

 • Sigte: Motiv og formål – hvad er kildens motiv? Kunne der være skjulte interesser på spil?
 • Komik: Er det for sjov (fake news kan være misforstået humor/satire) – er det slet ikke meningen at det skal tages alvorligt?
 • Retorik: Retorisk fremstilling, virkemidler, argumentation – Er kilden velargumenteret? Virker den nuanceret, eller forsimpler den tingene?
 • Afsender: Hvem står bag, er det én troværdig person/organisation – Google evt. forfatteren/organisationen som baggrundscheck.
 • Look: Er der overensstemmelse mellem den visuelle fremtoning og genren (videnskabelig artikel, nyhedsartikel etc.) – prøver artiklen f.eks. at virke mere troværdig ved at bruge genretræk og visuelt udseende fra videnskabelige artikler, uden at have indholdet til at bære det?
 • Dato: Stemmer datoen overens med det kilden fremfører eller er det vildledende.

 

 1. AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN
  De studerende inddeles i grupper på 5. Hver gruppe præsenteres for 10 digitale kilder, hvoraf fem er fake news. Brug f.eks. https://www.mm.dk/tjekdet som inspiration. Grupperne får udleveret de 10 kilder på små papirlapper, hvorefter de skal diskutere og argumentere for, hvorfor kilderne er fake news eller ej, ved at researche digitalt og anvende SKRALD-modellen, eller et andet kildekritisk værktøj, som underviser har introduceret forud for aktiviteten.
 2. Herefter skal grupperne, kilde for kilde, enten krølle kilden sammen, og smide den i skraldespanden, eller beholde kilden og placere den i plastikcharteket.
 3. Afslutningsvis tager underviseren skraldespanden og tømmer den på gulvet. Nu skal de studerende gruppevis argumentere for, hvorfor kilden er fake news. Og er der eksempelvis nogle kilder, der er mere fake end andre!

Alternativt kan øvelsen foregå digitalt, med en fælles mappe for hver gruppe, der fungerer som skraldespand, i et online kollaborativt værktøj, som f.eks. google docs.

NB: Det anbefales, at underviseren også udvælger kilder, der befinder sig i en gråzone, så definitionen ”fake” kan debatteres.

 

EFTER AKTIVITETEN
For at opsummere og nuancere aktiviteten, samt forberede de studerende til næste aktivitet i linjeføringen, kan man med fordel efter aktiviteten tage en fælles diskussion – med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Kan I komme på andre eksempler på fake news eller utroværdige kilder?
 • Findes der grader af fake news? Er noget mere ”fake” end andet?
 • Aktiviteten har haft udgangspunkt i kilder på formidlende niveau. Hvad med kilder på fagligt og videnskabeligt niveau? Findes der fake news der?

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Find 10 digitale kilder, hvoraf fem er falske. Kilderne skal være fagrelaterede og befinde sig i en gråzone, så definitionen af ‘fake news’ kan diskuteres. Kilderne skal printes på små papirlapper, og der skal være eksemplarer til alle grupper.
Handout eller slide med præsentation af SKRALD modellen (eller anden kildekritisk model).
Medbring fysisk skraldespand, eller forbered en digital version.

 


UDFORMET AF

KEA Bibliotek,

Sammen med informationsspecialister og studerende


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

Billedjagten Aktivitet, som styrker de studerendes digitale kompetencer indenfor vurdering af billedmateriale.

Forskning eller ej Aktivitet, som styrker de studerendes kompetencer til at vurdere akademiske kilder..

 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

https://www.mm.dk/tjekdet
Resurse fra mandag morgen, der har til formål at faktatjekke oplysninger på sociale medier mm. En god resurse til eksempler på fake news.

https://fordham.libguides.com/FakeNews/Evaluation
Et alternativ til SKRALD modellen.

https://kea.dk/5-korte/
Web applikation med små videoer og tips til at studere. Den del der hedder ”kildekritik”, kan evt. bruges i forbindelse med aktiviteten.
(findes også i app store/google play, søg på 5 korte)
Materialet kan også findes i mere uddybet form under “kildekritik” på siden: kea.dk/studieviden.