Digitalt referenceværktøj – 1. trin

Denne aktivitet giver de studerende den helt grundlæggende forudsætning og viden for at kunne tage et digitalt referenceværktøj kompetent i brug.

De studerende får en forståelse for forskellige aspekter relateret til referencer, såsom, hvad en reference er, hvad en referencestandard er, hvordan forskellige referencer ser ud, hvorfor det er vigtigt at referere, hvornår skal man referere.

De studerende prøver i grupper gennem en puslespilsaktivitet selv at lave referencer efter en given referencestandard.

De studerende bliver kort introduceret til digitale referenceværktøjer som hjælpeværktøj.

Denne aktivitet indgår også som del af en STAK-linjeføring. STAK-linjeføringer har til formål at løfte den studerende fra et begynder-niveau (aktivitet 1) til et kompetent-niveau (aktivitet 4) inden for en digital akademisk kernekompetence.

Aktiviteten her er nummer 1 i STAK-linjeføringen Digitalt referenceværktøj fra A til Z

Du finder beskrivelsen af linjeføringen, dens kompetencer og dens øvrige aktiviteter her:

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

De studerende har brug for en grundlæggende forståelse af vigtigheden af at kreditere og bruge referencer korrekt i en akademisk kontekst. Dette er væsentligt i det akademiske projekt- og opgavearbejde. Denne forståelse kan være med til at modvirke plagiering.
Etikken i at bruge andres materialer og henvise til det originale værk/arbejde af andre er ikke kun vigtigt i akademisk sammenhæng, men kan også være relevant i en erhvervsmæssig sammenhæng.

At være digitalt kompetent i denne akademiske sammenhæng indbefatter at kunne forstå og anvende relevante digitale værktøjer, der kan hjælpe med at organisere og opstille korrekte referencer og litteraturlister i forbindelse med det skriftlige arbejde. Dette kan være et tidsbesparende værktøj at kunne tage i brug og medvirke til at sikre mere korrekte referencer og litteraturlister.

 

UDBYTTE

Studerende får forudsætninger til bedre at tage et digitalt referenceværktøj i brug.

Studerende får en grundforståelse for, hvad referencer er, hvordan de læser en reference og hvordan de skal bruges

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

De studerende får en forståelse for forskellige aspekter relateret til referencer, såsom, hvad en reference er, hvad en referencestandard er, hvordan forskellige referencer ser ud, hvorfor det er vigtigt at referere, hvornår skal man referere.

De studerende prøver i grupper gennem en puslespilsaktivitet selv at lave referencer efter en given referencestandard

De studerende bliver meget kort introduceret til referenceværktøjer som et relevant hjælpeværktøj

 

FØR AKTIVITETEN

 • Hav egnede lokaler
 • Sørg for adgang til det valgte referenceværktøj

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

 1. Præsenter dit oplæg, og afvikl herunder evt. summeøvelse mellem de studerende to og to om hvorfor man skal referere (se punktet Forberedelse)
 2. Inddel de studerende i deres grupper
 3. Udlever i hver gruppe et fysisk eksemplar af det materiale, som de skal arbejde med og de dertilhørende puslespilsbrikker
 4. lad hver gruppe arbejde to forskellige materialetyper (en bog og en artikel) – 15 minutter per runde – 2 runder i alt (eller flere, hvis der er tid til det)
 5. Efter de 2 runder af gruppearbejde samles der op på de forskellige materialetyper, og hvordan de anvendte materialers referencer skal se ud
 6. Spørg ud på holdet, hvordan det var selv at skulle lave referencer, hvad der var svært/let, hvor der var udfordringer.
 7. Spørgerunden følges op af introvideoen af det valgte referencesystem

 

EFTER AKTIVITETEN
Underviser fortæller hvor de studerende kan få mere at vide om referenceværktøjet, hvis de har lyst til at bruge det. Her kan henvises til institutionens bibliotekskurser, hjemmeside eller referenceværktøjets egen hjemmeside.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviser beslutter hvilken referencestandard, de studerende skal præsenteres for, eks. APA, Harvard, Vancouver osv. Her kan personlige præferencer, studieordning, institutionen o.l. være betydende for valget. Find og udvælg de konkrete materialeeksempler, som puslespillet kan baseres på
Underviser beslutter hvilket referenceværktøj de studerende skal præsenteres for Her kan personlig præference, institutionslicens, holdning til open source/betalingsprodukt. være betydende for valget. Man kan evt. få vejledning hos sin institutions bibliotek ift. dette valg. Der skal laves puslespilsbrikker – Der laves et sæt puslespilsbrikker pr. referencetype, som de studerende skal prøve at lave en korrekt reference for, baseret på de valgte eksempler. Opstil en korrekt reference for materiale og “klip” den ud i de referenceelementer (puslespillets brikker), som de studerende skal have mulighed for at pusle med.

Du bestemmer selv hvor svært puslespillet skal være, eks. om du laver brikker med de forskellige referenceelementer (forfatter, år, udgiver osv.), og så skal de studerende blot pusle sig frem til den rigtige rækkefølge. Eller om du laver brikker helt ned på enkeltdele, eks.. brik med et efternavn, brik med fornavn, brik med parents, brik med punktum osv. Den sidste mulighed vil være den sværeste for de studerende at lave.

Underviser laver et oplæg, som indeholder følgende elementer:

 • Hvad en reference er
 • Hvorfor det er vigtigt at referere ( dette punkt kan laves som en summeøvelse med opsamling)
 • Hvornår skal man referere
 • Hvad en referencestil er
 • Præsenter den valgte referencestil og vis hvordan forskellige referencer korrekt ser ud ifølge den valgte referencestil

(kom omkring de mest almindelig: bog, artikel, del af bog, konferencebidrag, hjemmeside (udvalget af de meste almindelige kan evt. afhænge lidt af videnskabelig retning)

Til at lave oplægget kan der hentes hjælp på hjemmesiden http://stopplagiat.nu/ og på den valgte referencestilshjemmeside

Sikre adgang til det valgte referenceværktøj, eks. Zotero, Mendeley, RefWorks ósv.
Find eller lav en introvideo om det valgte referencesystem. Hvis du ikke vil lave en selv, eller din institution ikke har en, så find en på referencesystems egen hjemmeside, YouTube eller via en søgning på Google.
Inddel de studerende i mindre grupper af 4-5 personer pr. gruppe

 


UDFORMET AF
Helle Brink og Charlotte Wind, Aalborg Universitetsbibliotek.


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

Digital referencehåndtering – hjælp til at lære et konkret referenceværktøj

Faketjek på din litteraturliste – hjælp til at vurdere referencernes kvalitet

Skærmdeling, samskrivning og deling af dokumenter – hjælp til at arbejde sammen i projektskrivning

 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

http://stopplagiat.nu/

Links til referencesystemer

www.mendeley.com

www.zotero.org

www.endnote.com

https://refworks.proquest.com/

One Comment

 1. Pingback: Digitalt referenceværktøj – bogen og artiklen – Studerendes Akademiske Digitale Kompetencer

Comments are closed.