Ophavsret i en digital verden

Ophavsretten i den digitale verden er kompliceret, og viden om muligheder og begrænsninger gør den studerende i stand til at træffe kvalificerede valg m.h.t. anvendelsen af beskyttede værker.
Der skal tænkes nøje over hvilke muligheder (her tænkes især på digital udgivelse), der er for at publicere en artikel. Aktiviteten er ikke tænkt som en fuldstændig gennemgang af ophavsretten, men alene som en hjælp til at identificere de mest åbenlyse problemstillinger i forbindelse med digital publicering.
Denne aktivitet indgår også som del af en STAK-linjeføring. STAK-linjeføringer har til formål at løfte den studerende fra et begynder-niveau (aktivitet 1) til et kompetent-niveau (aktivitet 4) inden for en digital akademisk kernekompetence. Aktiviteten her er nummer 4 i STAK-linjeføringen Akademisk digital publicering.Du finder beskrivelsen af linjeføringen, dens kompetencer og dens øvrige aktiviteter her

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

Når den studerende – måske for første gang – får mulighed for at publicere en artikel, vil der ofte – ud over at vælge det rette tidsskrift – være et ønske om at nå bredt ud. Grundet fx akademisk anerkendelse og/eller økonomi.

Det er her vigtigt at kende de vigtigste ophavsretlige regler og muligheder i forbindelse med publicering. Det gælder naturligvis både for traditionel “papir publicering”, men også i høj grad for digital publicering.

Her er det især overdragelsen af rettigheder, der fokuseres på..

Det kan være ønsket om at sikre muligheden for en form for online publicering i forbindelse med indgåelse af en aftale om publicering i et papir-tidsskrift eller ønsket om at publicere ikke kommercielt – uden dog helt at give afkald på visse rettigheder.

 

UDBYTTE

Den studerende får et overordnet kendskab til ophavsret. Især m.h.t. overdragelse af rettigheder.

Der fokuseres på viden om digital publicering og der vil blive lagt vægt på:

  • Muligheden for at publicere online i forbindelse med indgåelse af en aftale med et forlag.
  • Muligheden for at publicere under en creative commons licens.
  • Muligheden for at publicere som open access – også i forbindelse med forskellige former for Open Access (oa).

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

Aktiviteten sætter den studerende i stand til at træffe kvalificerede valg m.h.t. overdragelse af ophavsrettigheder, forlagsaftaler, creative commons samt open access,

Aktiviteten er ikke tænkt som en fuldstændig gennemgang af ophavsretten, men alene som en hjælp til at identificere de mest åbenlyse problemstillinger i forbindelse med digital publicering.

 

FØR AKTIVITETEN
Send besked til de studerende om at forberede sig ved at læse udvalgte sider/kapitler i Ophavsret for begyndere samt udvalgte emner fra Forskerportalen.(se link under eksterne ressourcer)

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN:

Første lektion*:

Generel intro til ophavsret, herunder overdragelse af ophavsrettigheder

 

Anden lektion*:

Forlagsaftaler. Fokus på rettigheder vedr. digital publicering.

Oppgaveløsning ved bordene/parvis

 

Tredje lektion*:

Intro til Creative commons (cc)

Gennemgang af licenser og konsekvenserne for forfatterens rettigheder.

Vise forskellige eksempler på materiale publiceret under Creative Commons

 

Fjerde lektion*:

Intro til open access (andet end cc)

Gennemgang af forskellige former for oa (fx gylden, grøn)

Oplæg om den danske oa-politik på forskningsområdet + ophavsretlige problemstillinger i denne forbindelse.

 

*De enkelte lektioner samt opgaver kan med fordel tage udgangspunkt i materiale nævnt under eksterne ressourcer.

 

EFTER AKTIVITETEN

Sende / give adgang til evalueringsskema.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviser med kendskab til ophavsret. Adgang til undervisningslokale med netadgang og projektor.
Udarbejdelse af undervisningsmateriale. Rosenmeier, Morten. Ophavsret for begyndere : en bog til ikke-jurister. 4. udg. Kbh: Jurist- og Økonomforbundet, 2018. Se under eksterne ressourcer.
Udarbejdelse af opgaver. UBVA / Forskerportalen. Se under eksterne ressourcer.
Have læst relevante dele af Ophavsret for begyndere (medmindre underviser ikke selv er begynder). Fx kapitel 7. Open access: Uddannelses- og Forskningsministeriet. Se under eksterne ressourcer..
Have sat sig ind i relevante sider på Forskerportalen /UBVA. Creative Commons. Se under eksterne ressourcer
Forberedt sig på Open access politikken i Danmark.

 


UDFORMET AF
Informationsspecialister fra Københavns Universitetsbibliotek: Anne Bagger, Henrik Tang, Bo Søgaard jensen


INSPIRATIONSKORT

 

 

EKSTERNE RESSOURCER

Creative Commons

https://creativecommons.org/

 

Rosenmeier, Morten. Ophavsret for begyndere : en bog til ikke-jurister. 4. udg. Kbh: Jurist- og Økonomforbundet, 2018.

https://ubva.dk/wp-content/uploads/2020/01/ophavsret-for-begyndere-4udgave.pdf

 

Open Access Publishing : What is Open Access?

Cornell University Library

https://guides.library.cornell.edu/openaccess

 

Forskerportalen.dk /UBVA

https://forskerportalen.dk/da/

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Open Access

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/open-access

2 Comments

  1. Pingback: Digital referencehåndtering – Studerendes Akademiske Digitale Kompetencer

  2. Pingback: Få styr på formalia med cafemetoden – Studerendes Akademiske Digitale Kompetencer

Comments are closed.