Digitalt referenceværktøj – sværere referencer

Aktiviteten udvider de studerendes brug af det digitale referenceværktøj til at omfatte andre typer af referencer end bogen og artiklen. Det kunne f.eks. være referencer til kilder såsom love, blogindlæg og kapitler i bøger ud fra en specifik referencestandard.

Denne aktivitet indgår også som del af en STAK-linjeføring. STAK-linjeføringer har til formål at løfte den studerende fra et begynder-niveau (aktivitet 1) til et kompetent-niveau (aktivitet 4) inden for en digital akademisk kernekompetence.

Aktiviteten her er nummer 3 i STAK-linjeføringen Digitalt referenceværktøj fra A til Z

Du finder beskrivelsen af linjeføringen, dens kompetencer og dens øvrige aktiviteter her:

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

Når de studerende arbejder med deres opgaver kan de møde mange forskellige kildetyper udover artikler og bøger. Og det er vigtigt at de også kan finde ud af at referere til disse kildetyper.

De studerende har ofte svært ved at gennemskue, hvad disse kilder er og har dermed svært ved at referere dem korrekt. På grund af det, har de også problemer med at arbejde digitalt med disse referencer vha. et referenceværktøjer.

 

UDBYTTE

 • De studerende lærer at bruge et digitalt referenceværktøj til at lave referencer til andet end tidsskriftsartikler og bøger.
 • De studerende får indsigt i og forståelse for forskellige dokumenttyper (både trykte og digitale) og hvordan de skal refereres korrekt.
 • De studerende lærer at håndtere deres referencer konsistent og øger derved deres akademiske videnskabelighed.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

De studerende skal ud fra 2-3 materialer, der ikke er en tidsskriftsartikel eller en bog, manuelt lave en reference for hver ud fra en specifik referencestandard (APA Harvard, eller andre). Derefter arbejder de med et digitalt referenceværktøj, med de samme referencer.

 

FØR AKTIVITETEN

Alle de studerende skal have oprettet en konto i det valgte referenceværktøj (RefWorks, Zotero, Mendeley, ENdnote eller lignende)

De studerende får tilsendt et link eller en vejledning til den valgte referencestandard (APA, Harvard, Vancouver el. andre)

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

 1. Underviseren præsenterer de studerende for forskellige kildetyper der ikke er en tidsskriftsartikel eller en bog (fx en rapport, en bekendtgørelse, et radioprogram, en hjemmeside eller et kapitel i en bog)
 2. De studerende sættes i grupper af max 4
 3. I grupperne vælger de 2-3 forskellige referencer (andet end bøger og artikler) Dette kan enten være kilder de selv vælger eller kilder underviseren har fundet frem.
 4. De laver referencerne manuelt ud fra en forud valgt referencestandard.
 5. Hvis man arbejder med fysisk udveksling af referencer i næste del, skal dette enten gøres i hånden eller de studerende skal have adgang til at printe deres referencer.
 6. Næste del af øvelsen kan enten gøres med papirfly eller ved anden udveksling af referencerne fx at en person går over til en anden gruppe med referencerne (dette kan både være i fysisk form, eller at vedkommende tager sin computer med, eller sender referencerne til den nye gruppe).

Papirfly:

 1. De studerende laver papirerne om til papirfly og sender dem ud i rummet (ved mange studerende skal man nok springe dette punkt over, da det kan give skader).
 2. Hver gruppe skal tage et papirfly/referencer fra en anden gruppe.
 3. Den nye gruppe skal nu prøve at finde kilderne online ud fra referencerne.
 4. Underviser viser hvordan man inddaterer en reference i det valgte referenceværktøj, og hvordan man finder de forskellige skabeloner til kildetyperne (dette varierer fra system til system)
 5. De studerende skriver de referencer, de nu har i gruppen ind i referenceværktøjet
 6. Lav en opsamling i plenum om hvordan det fungerede i forhold til selv at lave dem.
 7. Man kan vælge at stoppe her
 8. Man kan arbejde videre i referenceværktøjet med hvordan man importere forskellige referencer til det digitale værktøj.

 

EFTER AKTIVITETEN
Hvis man har mulighed for det, kan man se de studerendes endelige opgave med referencer og give feedback på dem.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviseren skal have valgt et referenceværktøj Evt papir
Underviseren skal have valgt referencestandard de skal bruge. Evt en vejledning til at lave papirfly
Underviseren skal have fundet vejledning til referencestandard eller vælge at de studerende selv skal finde en vejledning som en del af undervisningen. Sikre adgang til referenceværktøj
Underviseren skal have nogle svære referencer (f.eks. facebook opslag, kapitel i en bog eller youtube video), klar og vide hvordan man laver referencer til dem.

 


UDFORMET AF
Aalborg Universitetsbibliotek. Workshopledere: Helle Brink og Charlotte Wind.
Sammen med deltagende bibliotekarer


EKSTERNE RESSOURCER

En beskrivelse af APA referencestandard på dansk (dog med mulighed for at få automatisk genereret reference) https://www.scribbr.dk/category/apa-standard-kildehenvisninger/

APA vejledning: https://libguides.murdoch.edu.au/APA

Harvard vejledning: https://www.librarydevelopment.group.shef.ac.uk/referencing/harvard.html

Chicago vejledning: https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

Vancouver vejledning: https://library.westernsydney.edu.au/main/sites/default/files/cite_Vancouver.pdf

Video der beskriver fordele ved brugen af systemerne: https://www.youtube.com/watch?v=diEDNhuXqow&index=6&list=PLMn2aW3wpAtOkKmZO6ACKzlj2dJ27O5s_