Vis din viden – web-portfolio

Aktiviteten skal opmuntre studerende til at komme i gang med at udarbejde en digital akademisk web-portfolio, der præsenterer den studerendes akademiske arbejder og aktiviteter med den hensigt at vække nysgerrighed og interesse hos omverdenen, f.eks. en kommende arbejdsgiver i forbindelse med jobsøgning. Det kan også tænkes at den studerende gerne vil deltage i et fagligt netværk, hvor interessefelter og erfaring fra studierne skal præsenteres. I web-portfolioen præsenterer den studerende sine arbejder og aktiviteter og begrunder dem frem for kun at beskrive dem, som det ofte er tilfældet i en CV. Den studerendes akademiske digitale kompetencer bliver synlige og eksplicitte. Der kan f.eks. gemme sig flere “showcases” i et bachelorprojekt eller speciale, der er værd at vise frem. Det kan være datavisualiseringer, fotos, videooptagelser, præsentationer osv.

Web-portfolioen kan udarbejdes i Google sites: https://sites.google.com/new Det er gratis og genkendeligt for langt de fleste studerende, som i forvejen bruger Googles produkter og der er skabeloner til layout, hvor der let indsættes tekst, billeder m.m. Sitet kan integreres på andre platforme, så der formidles en digital kompetence i websiteopbygning, som vises og ikke beskrives!

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

Den studerende kan være usikker på og tvivle på egne kompetencer, og tænke “kan jeg overhovedet noget?”, når denne står overfor at skulle ud på arbejdsmarkedet og gøre sine hoser grønne.

Arbejdet med en web-portfolio hjælper den studerende til at formidle sine akademiske kompetencer på en overskuelig måde, der er forståelig for omverdenen og ikke kun en snæver kreds af vejledere og peers på universitetet. Den adskiller sig fra et CV ved at den studerende viser uddrag af arbejder, reflekterer over dem og begrunder sine valg, hvorimod et CV er mere beskrivende.

En præsentationsportfolio hjælper den studerende med klart at udtrykke hvad han/hun rent faktisk kan, hvilket ofte er mere end hvad det umiddelbart ser ud til, – Og det skal frem i lyset! Eksempelvis kræver arbejdet med en projektopgave, udover det rent indholdsmæssige, også refleksioner og begrundelser for valg af metoder, løsninger videnskabsteoretiske dispositioner og desuden ofte adskillige digitale akademiske kompetencer, som ligger implicit i projektarbejdet.

En portfolio er ikke længere blot forbeholdt de kreative fag. Undervisere og forskere kan blive afkrævet en portfolio, når der bliver rekrutteret medarbejdere til højere uddannelsessteder og i erhvervslivet.

I en web-portfolio viser den studerende hvad han/hun kan og har lavet af arbejder og aktiviteter i sit studieforløb og hvilke overvejelser denne har haft om produktet. Det kan være resultater af arbejdet med digitale værktøjer som f.eks. visualiseringer af resultater fra en spørgeskemaundersøgelser eller et datasæt. Ligeledes kan der være tale om videooptagelser af metoder, præsentationer af et projekt, fotos, der dokumenterer en proces eller selve projektet og de overvejelser der er gjort om det.

Altsammen aktiviteter, som den studerende ikke nødvendigvis er opmærksom på er gode at vise frem, da det ofte er i processen med et projekt, at sådanne aktiviteter forekommer og derfor efterfølgende kan virke irrelevante. Disse implicitte kompetencer er vigtige for omverdenen at kende i forhold til job rekruttering og netværksrelationer.

Der findes et væld af værktøjer til udarbejdelse af en portfolio. Nogle er gratis (men med annoncer) og andre koster penge. Desuden kan man også lave en portfolio på de sociale medier f.eks. linkedin eller finde websites, der kan integrere linkedin. Man kan også “keep it simple”, og derfor er valget i denne aktivitet faldet på Google sites, der har mange muligheder for at skabe en flot og præsentabelt portfolio – og der kan altid linkes fra. linkedin. Hvis de studerende sværger til et andet produkt, kan denne også let inkluderes.

 

UDBYTTE

Den studerende kan anvende Google Sites til at lave en professionel web-portfolio med

Efter workshoppen har den studerende fået større bevidsthed om at han/hun faktisk har mange, såvel faglige som personlige og digitale, kompetencer, og kan bidrage med flere mere end han/hun umiddelbart gik ud fra. Dette skal bringes i spil i en portfolio.

Den studerende har lært hvordan man kan udarbejde en web-portfolio, Herunder hvad den studerende har beskæftiget sig med inden jobansøgning eller ønske om netværksdeltagelse.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

Den studerende skal lære at opbygge en digital præsentationsportfolio, som kan vises udadtil til brug for jobsøgning og netværk og som i sidste ende skal vise, hvem den studerende er: hvad den studerende kan tilbyde og hvad den studerende har lavet. Portfolioen bliver opbygget i Google Sites, der er et nemt værktøj til at opbygning af websider, der ikke kræver de store tekniske forudsætninger

Gennem workshoppen bliver den studerende opmærksom på de mange kompetencer han/hun har opnået i forbindelse med sin uddannelse og projektarbejder udover de rent faglige. Det kan være digitale kompetencer som digitalt samarbejde, referencehåndteringsværktøjer, data management systemer, videooptagelser, digitale spørgeskemaer, statistikprogrammer, programmeringssprog som Python osv. Alt sammen kompetencer som kan have interesse for en arbejdsgiver, der dokumenteres gennem udvalgte projekter og aktiviteter i en portfolio.

 

FØR AKTIVITETEN
Den studerende skal sørge for at have en konto til Google på forhånd
Den studerende skal oprette et site på https://sites.google.com/new og afprøve nogle af de forskellige layouts og funktionaliteter på sitet.
Den studerende skal forberede et 2 minutters mundtligt oplæg, hvor han/hun fortæller om sin faglige baggrund og interesser, således at underviser kan sætte i grupper på baggrund af dette.
Den studerende skal medtage computer.
Den studerende skal medbringe en projektopgave, som han/hun kan arbejde med på workshoppen og få synliggjort på en åben web-portfolio.
Den studerende medbringer fotos, videoer eller andre materialer, der relaterer sig til deres projekt og/eller interesse.
Underviser gør det klart for den studerende, at intentionen med workshoppen er at igangsætte den studerendes arbejde med portfolio og ikke at det resultereri en fuldstændig færdig portfolio. Det tager som regel længere tid end bare en workshop og er en vedvarende proces.

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

 1. Studerende holder 2 minutters forberedte oplæg
 2. Underviser sætter de studerende i grupper
 3. Underviser holder et oplæg om:
  1. Hvad er en præsentationsportfolio?
  2. Hvordan kan den se ud?
  3. Hvorfor er det en god ide at lave en?
  4. Hvorfor er det en god ide at gøre den åben og digital?
  5. Hvad er forskellen på et cv og en portfolio?
 4. De studerende interviewer hinanden om deres projekter og andre aktiviteter f.eks.
  1. Hvad er særligt interessant (Essensen)?
  2. Hvad er værd at fremhæve og hvorfor?
  3. Har du gjort dig overvejelser om, hvordan du kunne vise det på en portfolio?
  4. Hvilke digitale kompetencer kom i spil (f.eks. værktøjer til undersøgelser, video, fotos, video f.eks. til dokumentation af metoder, prototypeværktøjer, 3D printere osv)?
  5. Arbejdede du sammen med andre, og hvordan gjorde I?
  6. Har du præsenteret projektet for andre og hvordan?
  7. Har du deltaget i andre forskningsaktiviteter f.eks. på konferencer, undervisning?
  8. Hvordan kunne du tænke dig at præsentere dit projekt på en portfolio – med billeder, tekst, lyd., video?
 5. De studerende laver hver især en skitse til hvordan en portfolio kan layoutes og taler sammen om det. Baggrund/interesser, projektet og de aktiviteter der er forbundet med det. CV og kontaktoplysninger skal indgå som minimum.
 6. De studerende går i kast med Google Sites (gratisversionen).
  1. De starter med at lave titler på de forskellige elementer, der skal med.
  2. De uploader et billede af sig selv og skriver kort om interesser og baggrund og dokumenterer med fotos eller videopræsentationer.
  3. De skriver deres kontaktoplysninger.
  4. De viser deres udvalgte arbejde, f.eks. et projekt, som de skriver en ganske kort tekst til. Her uddrager de essensen af deres arbejde med projektet og viser med ord, lyd og billeder, hvilke aktiviteter der var forbundet med udførelsen, f.eks. anvendelsen af bestemte programmer eller medier og hvorfor de brugte dem.
  5. Sideløbende skriver de på deres cv, når de kommer i tanker om hvilke kompetencer de har, aktiviteter eller projekter de har deltaget i, der kan være værdifulde at nævne osv..
  6. De studerende lærer samtidigt funktionerne i Google sites at kende som insert, upload, linke, merge m.m
  7. De studerende præsenterer i grupper hinandens foreløbige portfolier og giver hinanden feedback.
  8. De arbejder videre.
  9. Underviser spørger om nogen har lyst til at præsentere.

 

EFTER AKTIVITETEN
Til sidst evalueres mundtligt og underviser spørger f.eks. til:

 • Levede workshoppen op til deres forventninger?
 • Kom der flere kompetencer frem, der var værd at fremhæve til brug for netværk og jobansøgninger?
 • Blev de studerende opmærksomme på forskellen mellem et CV og en portfolio?
 • Fik de studerende udarbejdet en foreløbig portfolio, der viser hvem de er, hvad de kan tilbyde, hvad de har lavet?
 • Var Google Sites til at arbejde med? Eller findes der andre og bedre programmer?
 • Var der digitale kompetencer de manglede for at kunne færdiggøre en web-portfolio? Dette kan eksempelvis være at lave en videopræsentation, en podcast eller lignende.
  Var der noget, der manglede på workshoppen?
 • Var der noget, der kunne gøres bedre/ noget der var godt?.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviser skal selv have udarbejdet en præsentationsportfolio i Google Sites Underviser skal have pc med sig og adgang til projektor.
Underviser skal finde eksempler på portfolioer både fra forskningsprofiler på universitetswebsites og andre profiler på webben. Det kan også være fra Linkedin. Underviser er nødt til at sætte sig ind i Googles produkter og særligt gratisudgaven af Google Sites.
Underviser skal finde eller selv udarbejde en miniguide med enkle tips til hvordan man kan udarbejde en web-portfolio. Søg f.eks. på Google: Portfolio in academia, presentation portfolio, præsentationsportfolio. Se også til inspiration under Eksterne ressourcer.
Underviser skal selv forstå forskellen på en arbejdsportfolio, som nogle studerende kender til fra studiet og en præsentationsportfolio.
Underviser skal medbringe en liste med ressourcer, de studerende evt. kan bruge til aktiviteten f.eks. billeder, der må anvendes.
Underviser medbringer eksempler på præsentationer af projekter samt eksempler på portfolioer.
Underviser kan bruge et eget projekt som eksempel på hvordan det kan præsenteres med de aktiviteter som f.eks. akademiske digitale kompetencer, der har været i spil.

 


UDFORMET AF
Anne Bagger, Bo Søgaard Jensen, Henrik Tang, Københavns Universitetsbibliotek,
sammen med Forskerservice, Københavns Universitetsbibliotek


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

Digitale værktøjer og programmer

God ide at have beskæftiget sig med programmer til digital formidling tidligere, så den studerende enten ved noget om eller allerede har lavet digitale produktioner tidligere.

 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

Enkle tips til præsentationsportfolio:

http://ungkom.dk/7-tips-til-en-online-portfolio/

 

Eksempler på, hvad der kan tages med af elementer i en portfolio

https://www.uts.edu.au/research-and-teaching/learning-and-teaching/scholarship-and-research/scholarship-learning-and-teaching/developing-academic-portfolio

 

Specifikt for undervisere, men til inspiration

https://guides.lib.fsu.edu/c.php?g=353187&p=2381977

 

eksempel på krav til Portfolio ved ansøgninger på Aarhus Universitet: https://medarbejdere.au.dk/en/administration/hr/recruitmentandonboarding/employment/academic-staff/teaching-portfolios/

 

Guide til at kende forskel på arbejds- og præsentationsportfolio

Pdf søg på portfoliouddannelse og VIA på Google, så kommer denne titel:: Din portfolio – guide til arbejdsportfolio og præsentationsportfolio i VIA Pædagoguddannelsen