Kvalificer din digitale formidling

Gennem aktiviteten bliver den studerende bevidstgjorte om sikkerhed i forbindelse med akademisk digital formidling, som fx GDPR, kildehenvisning, citation/plagiering, ophavsret.

Aktiviteten giver den studerende værktøjer til hurtigt at formidle sikkert og tage hensyn til akademiske retningslinjer for publicering.
Læringsforløbet vil kunne tage udgangspunkt i nogle få (selvvalgte) opgaver med tekst og billeder, hvor de studerende kan finde fejl og mangler.

Aktiviteten tager udgangspunkt i et lærerformidlet oplæg, men fokuserer på selvstudie, der sætter den studerende i stand til selv at afsøge og reflektere over fundne retningslinjer.

Den studerende får en forståelse for at publicere akademisk digitalt.

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

Studerende er bevidste om akademiske digitale kompetencer i form af GDPR, god citationspraksis, ophavsret og at kunne referere korrekt til kilder, men har i mange tilfælde ikke tilstrækkelige kundskaber eller baggrundsviden for dette.
Studerende kender ofte til ovennævnte områder, men fravælger pga. tidspres eller manglende viden om området, at tage hensyn til disse regler.
Gennem et kort læringsforløb vil den studerende i langt højere grad være i stand til at kunne kvalitetssikre sin digitale formidling. Hvis den studerende ikke sætter sig ind i disse akademiske digitale kompetencer, risikerer denne at blive kompromitteret, og/eller senere i en forskningskarriere blive stillet til ansvar for tidligere forseelser.
I forbindelse med opgaveskrivning, eller anden form for akademisk formidling, vil den studerende blive holdt ansvarlig i forhold til kvalitetssikringen af indholdet. Det er derfor vigtigt at give den studerende værktøjer til at sikre sig at formalia omkring formidling/publicering er overholdt.

 

UDBYTTE

Studerende opnår kendskab til GDPR, korrekt kildehenvisning, korrekt citation og ophavsret gennem teori, diskussion og ved at skulle forholde sig til et antal præfabrikerede opgaver.

Den studerende lærer at henvise til tekster, der sætter den studerende i stand til at afkode om formalia er overholdt.

Gennem aktiviteten lærer den studerende at vurdere hvilke medier/platforme, der bedst kan anvendes i forbindelse med publicering og formidling (fx. LMS vs. facebook)

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

Gennem aktiviteten opnår de studerende forståelse for formalia i forhold til at kvalitetssikre deres digitale akademiske produktion, samt forståelse for formidling på forskellige publikationskanaler. De opnår forståelse for at henvise/referere korrekt til andres materiale. De får færdigheder i at undgå plagiering og tage hensyn til andres ophavsret og beskyttelse i forbindelse med GDPR.

 

FØR AKTIVITETEN
De studerende bedes medbringe en eller flere af nedenstående:

 • Tidligere opgave.
 • Opgave der arbejdes på i øjeblikket
 • Artikel eller påstand, der har mediernes bevågenhed for tiden, hvortil den studerende stiller sig uforstående.
 • Søge information om FAIR data. Læs evt. https://en.wikipedia.org/wiki/FAIR_data

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

Kreditering og sikkerhed.

 • Underviser præsenterer aktivitetens formål og program.
 • Underviser holder oplæg om kvalitetssikring af akademisk formidling.
  Tag fx. udgangspunkt her: https://library.au.dk/underviser/
  eller https://forskerportalen.dk/da/
 • Diskussion med studerende om egne erfaringer, og definition af GDPR, plagiering (korrekt citation), kildehenvisning, ophavsret.
 • Præfabrikerede opgaver præsenteres. De studerende løser dem i grupper.
 • Herefter evaluerer/diskuterer grupperne hinandens svar på baggrund af de retningslinjer og forståelser de har fundet. De præsenterer fælles svar for begge grupper.
 • Opsamling og eventuel præsentation af hinandens svar.

Publikationskanaler og FAIR data

 • Diskussion om relevante publikationskanaler (LMS, grupperum på facebook, google-drev, eller wikipedia osv.). Hvor er den studerende bedst sikret? Hvem er modtager for det formidlede? Hvem er målgruppen for det formidlede? Via hvilken publikationskanal kan de nås?

 

EFTER AKTIVITETEN

Gennem de medbragte eksempler kan de studerende med deres nye viden, afgøre om tidligere opgaver, eller opgave under udarbejdelse, eller medbragt eksempel, lever op til GDPR, kildehenvisning, citation/plagiering, ophavsret.
Resultat kan diskuteres i fælles forum, eller svar kan sendes til underviser.
Evt kan underviser måle effekt via spørgsmål på mentimeter eller kahoot.it

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviser kan forberede undervisningsforløbet ved at tage udgangspunkt i nogle af de værktøjer der ligger tilgængelige på nettet. Her er quizzer,
fx.: https://forskerportalen.dk/da/
PC & internetadgang
Plagiering: http://stopplagiat.nu/index.php/til-undervisere/sadan-kan-du-bruge-stopplagiat-nu/
GDPR / Personoplysninger: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/
Ophavsret for studerende: https://osderelskerviden.dk/
Eller, lav på forhånd, nogle få opgaver med fejlbehæftede henvisninger, overtrædelse af ophavsretten, overtrædelse af GDPR osv. De studerende skal i grupper finde fejl og mangler i forhold til GDPR, kildehenvisning, citation/plagiering og ophavsret.
Beskriv fejlene og grupperne giver herpå hinanden feed-back.
På samme måde kan de studerende nu anvende deres medbragte materiale og forsøge at optimere kvaliteten af deres tidligere opgaven/nuværende opgave/medbragte artikel.

 


UDFORMET AF
Henrik Tang, Anne Bagger, Bo Søgaard, Københavns Universitetsbibliotek, Det Kgl. Bibl.,
sammen med underviser, forsker


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

Ansvars- og sikkerhedskompetencer

GDPR: Datahåndtering i praksis

GDPR i praksis

GDPR for begyndere

Digital referencehåndtering

 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

GDPR: https://gdpr.dk/persondataforordningen/

Kildehenvisning: https://www.studienet.dk/kildehenvisninger-og-litteraturliste/saadan-goer-du

Citation/plagiering: http://stopplagiat.nu/

og https://kum.dk/uploads/tx_templavoila/God%20citatskik%20og%20plagiat%20i%20tekster.pdf

Ophavsret: https://www.ubva.dk/hvad-er-ophavsret/

Penkowasagen: https://nyheder.ku.dk/penkowa/