Navigation i og mellem studierelevante platforme.

Studerende, der begynder på en videregående uddannelse, har brug for at navigere på en række studierelevante platforme. Aktiviteten ‘Navigation i og mellem studierelevante platforme’ har fokus på konkret at introducere forskellige platforme og deres sammenhænge samt danne studerende til at deltage i ansvarlig dialog. Digital dannelse handler om at kunne agere hensigtsmæssigt, etisk og at have en digital nysgerrighed. Den studerende skal være åben for og engageret i konstruktivt og ansvarligt dialog og læringssamarbejde på studierelevante platforme, og kunne indgå i et digitalt kollaboration, hvor deltageres forskellige perspektiver og antagelser er i spil.

Aktiviteten er inddelt i tre områder, der sætter de studerendes kompetencer i spil; 1. Kendskab til platforme, 2.Eget ansvar for at opsøge information, 3. Etik og rettigheder på eksterne platforme.

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

 

KONTEKST

Som studerende er det væsentligt, at den enkelte kan bidrage til det akademiske og professionelle samarbejde og at den enkelte kan navigere hensigtsmæssigt i det digitale miljø, som en studieinstitution benytter til samarbejde på digitale platforme.

Det er derfor vigtigt at forstå og acceptere, at der ikke er individuelt valg af platforme og digitale samarbejdsværktøjer i det daglige samarbejde med medstuderende, kolleger og andre samarbejdspartnere.

Anvendelse af private og gratis platforme end de platforme, der tilbydes på studiet kan give problemer i forhold til GPDR og intellektuel ophavsret.

 

UDBYTTE

Aktiviteten udvikler de studerendes kompetencer til at håndtere teknologien, navigation og anvendelse af de studierelevante digitale platforme.
Med basale kompetencer om platformenes opbygning og struktur opnår studerende overblik og overskud til at indgå i det faglige indhold.
Med kompetencer til at tage ansvar for at opsøge information, da det på videregående uddannelser er et krav at udvikler studiekompetencer til selv at opsøge viden.
Med viden om etik og rettigheder på eksterne platforme opnår de studerende forståelse for at viden ikke nødvendigvis er gratis og at der findes regler og rettigheder om håndtering af viden.

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

Aktiviteten har fokus på anvendelse af og navigering til og fra studierelevante platforme ud over den studerendes startside på institutionens læringsplatform.

FØR AKTIVITETEN
De studerende skal deltage i et introforløb til institutionens digitale læringsplatform. Typisk er det den pædagogiske it-konsulent der afholder dette kursus. Information om kurser i digitale platforme indgår ofte i introduktionsskrivelser til nye studerende.

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN
De studerende arbejder med udgangspunkt i deres startside på institutionens læringsplatform.

Aktiviteten er opdelt, så de studerende kommer gennem tre områder.

1. Kendskab til platforme
2. Eget ansvar for at opsøge information
3. Etik og rettigheder på eksterne platforme

1. Før undervisningen må underviser gennem kontakt til eller søgning på institutionen hjemmeside danne sig overblik over relevante platforme. Underviseren introducerer, hvordan studerende fra læringsplatformen finder øvrige centrale platforme både inden for institutionen og uden for institutionen.
Læringsaktiviteten giver de studerende tid til at lære de forskellige platforme at kende. Underviser har forberedt nogle spørgsmål med enkle svar (se eksempler nedenfor). Formålet er at komme omkring hjørnestenen i de studerendes problemer. Spørgsmålene kan udarbejdes i samarbejde med studievejledere og IT pædagoger for at ramme typiske problemstillinger. De studerende leder efter svar på disse simple spørgsmål på platforme med studieordninger, studieplaner, SU, eksamen mm.

Eksempel:
– Et forslag til spørgsmålstyper kunne være aktiviteter, hvor de studerende to-og-to:
– Find informationer om hvilke eksaminer du skal til på dit første studieår
– Find oplysninger om din SU på SU.dk
– Find særskilt oplysninger om hvor meget du har brugt af din SU eller hvordan reglerne er om SU ved barsel/udlandsophold.Fokus i læringsaktiviteterne er på navigation og ikke på korrekte svar.

2. Underviser introducerer, at man som studerende på videregående uddannelser selv har et ansvar for at opsøge information både på institutionens platforme og på eksterne platforme.
Læringsaktiviteten giver de studerende mulighed for at få kendskab til hvilke typer informationer, der både er nødvendige og nyttige for studerende. Underviser bør indgå i et samarbejde med uddannelsen for at indkredse, hvilke krav, der bliver stillet til de studerende i forhold til selv at søge information. Underviser har forberedt spørgsmål til konkrete platforme.

Det kunne være ansvaret for at finde litteratur til forberedelse gennem biblioteket, overholde regler om plagiering gennem stopplagiat.nu, ansvaret for at opsøge hjælp og rådgivning ved problemer med eksamen eller anden studiestøtte.

Eksempel:
De studerende kan to-og-to undersøge:
– I forbindelse med opgaveskrivning er du i tvivl om, hvornår det er et citat eller en parafrase? Opsøg stopplagiat.nu og find en guide til problemet.
– Du er ny på studiet og i byen. Er der gode råd til hvordan du møder udfordringerne. Opsøg studenterrådgivningen.dk og find information.
– Fokus er på at være opsøgende og ansvarlig i forhold til regler og egen trivsel på studiet.

3. Underviser introducerer problematikker ved at anvende eksterne kommercielle platforme til kommunikation og deling af studiemateriale.
Læringsaktiviteten kan være små cases, hvor problemstillinger omkring etik, regler og rettigheder er omdrejningspunktet.

Eksempel:
– Ophavsret til deling af materialer kan illustreres gennem en kort case om en studerende, der i al hast skal have fat i en tekst fra en pensumbog til i morgen og kontakter medstuderende på fx Facebook.
– Læringsaktiviteten lægger op til at de studerende tjekker reglerne for ophavsret og hvordan de som hold kan dele, hvilke platforme det er tilladt at dele litteratur til studiet.

Eksempel:
– Fælles ansvar for kommunikation og tonen på holdets kommunikationsplatforme kan illustreres gennem en kort case om en studerende, der har oplevet en hård tone på kommunikationsplatformen.
– Læringsaktiviteten lægger op til at de studerende diskuterer om der intern eller eksternt er ressourcer, der kan hjælpe med håndtering, hvis situationen opstår.

 

EFTER AKTIVITETEN
Der samles op på læringsaktiviteterne og de studerendes refleksioner. Der gives mulighed for spørgsmål.
Der henvises til, at de studerende kan søge råd og vejledning hos deres lokale pædagogiske it-vejleder, studieadministration og lokale bibliotekar.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
De studerende skal deltage i et introforløb til institutionens digitale læringsplatform. Inden afviklingen af læringsmønstret er det vigtigt at få afklaret hvilke features på læringsplatformen, de studerende allerede er blevet introduceret til. Studerende skal have adgang til platforme og have tildelt login og password. Fx være oprettet som bruger i biblioteket.
Undersøg de studerendes rum for at få et indtryk af konteksten som aktiviteten skal afvikles i.
Dette afklares med de pædagogiske it-vejledere
Spørgsmålene, der skal arbejdes med skal være tilgængelige, når undervisningen starter.
Der forberedes eksempler og øveopgaver til navigation mellem forskellige studierelevante platforme alt efter hvilken uddannelse der er tale om. (se konkrete eksempler under Aktiviteten trin for trin.)
For studerende på første studieår kan følgende platforme være relevante at få kendskab til og kunne navigere mellem:

  • Studieinformation på institutionens forskellige portaler
  • Studenterrådgivningportal
  • Biblioteksportal
  • SU portal
  • Eksterne studierelevante protaler fx stopplagiat.nu, osderelskerviden.dk
  • Eksterne platforme, der hører til privatsfæren, men benyttes af studerende i studiesammenhæng.

 


UDFORMET AF
VIA University College Workshopleder: Birgit Larsen & Ulla Buch Nilson
Tovholdere: Claus Bjerg & Helle Bækkelund Sørensen


LINKS TIL ANDRE STAK AKTVITETER:

Kortlægning af gruppens mediebehov Studerende kan sammensætte en vifte af essentielle digitale værktøjer og ressourcer til en personlig medieøkologi, der kan understøtte og iværksætte det akademiske arbejde ud over den institutionelle kontekst

Online faglige fællesskaber – Studerende kan etablere en fælles målrettet medieøkologi på holdet der understøtter samtale, samarbejde og samskabelse online på tværs af medier og ressourcer, der tager form af et deltagende akademisk fællesskab

 

INSPIRATIONSKORT

 

 

EKSTERNE RESSOURCER

Studenterrådgivningen

SU.dk

Stop plagiat nu

Det kongelige bibliotek/AU library eller et andet biblioteksportal.

Ekspertpanel (Dansk IT og DM): Sigtelinjer for dannelse i et digitaliseret samfund:
https://dm.dk/dannelse-i-et-digitaliseret-samfund