Digital referencehåndtering

De studerende opnår færdigheder i referenceforståelse og -produktion, samtidig med at de skal kunne anvende det digitale referenceværktøj i forhold til skriveprocessen.
Det er centralt at studerende henviser til relevant litteratur og at forfattere hertil krediteres korrekt og konsekvent, så der ikke opstår mistanke om plagiering.
De studerende lærer at arbejde med det digitale referenceværktøj Zotero.
Den studerende får en forståelse for vigtigheden af brug af referencer i deres produktion, og de sparer dyrebar tid på referenceskrivning ved brug af et digitalt referencehåndteringsværktøj.

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

Digital referencehåndtering er essentiel i den akademiske forståelse.
Det er vigtigt at den studerende bliver fortrolig med håndtering af referencer fra studiestart.
Det er centralt at studerende henviser til relevant litteratur og at forfattere hertil krediteres korrekt og konsekvent, så der ikke opstår mistanke om plagiering.
Hvis  den studerende efter endt uddannelse bliver ansat i et forskningsrelateret job, vil kompetencerne være afgørende.

 

UDBYTTE

Den studerende får en forståelse for vigtigheden af brug af referencer i deres produktion.
Den studerende sparer dyrebar tid på referenceskrivning ved brug af et digitalt referencehåndteringsværktøj.
De studerende kan genbruge hinandens referencer og dermed også inspirere hinanden.
Et gennembearbejdet akademisk produkt viser at den studerende har forståelse for referencepraksis.
Den studerende risikerer dårligere karakterer ved at have mangelfulde referencer i sine produktioner.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

Med afsæt i en forståelse for vigtigheden af brug af referencer i de studerendes skriftlige produktion, indeholder aktiviteten både gennemgang af det digitale referenceværktøj, Zoteros, funktioner samt øvelser med indhentning af referencer fra forskellige kilder.

 

FØR AKTIVITETEN
Udsendelse af link til referenceværktøjets website https://www.zotero.org/ således at de studerende kan downloade værktøjet på forhånd.
Udsendelse af info om at de studerende medbringer egen pc/Mac.
Udsendelse af 3 typer artikler (en videnskabelig artikel, en fagartikel og en nyhedsartikel) som skal bruges som baggrund for at den studerende skal kunne genkende formen på en akademisk produktion.
Det anbefales at holdstørrelsen er på max. 15 studerende, således at en workshop kan faciliteres.

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN
1. Start med at diskutere forskellen mellem akademiske praksisser jvf. de udsendte artikler:  hvad kendetegner en videnskabelig artikel til forskel fra en fagartikel

2. Underviser præsenterer et eksempel på en færdig opgave i Microsoft Word, viser hvorledes referencerne er indsat i teksten og viser hvorledes litteraturlisten genereres ved hjælp af  det digitale referencehåndteringsværktøj.

3. De vigtigste af referenceværktøjets funktioner vises for de studerende fra bibliotekets hjemmeside https://www.bibliotekerne.via.dk/da/side/zotero,

4. Øvelser med indhentning af referencer fra forskellige kilder, herunder vekselvirkning mellem præsentation og praksis.

5. Underviser starter med at vise søgning af bog med én  forfatter som hentes ind i Zotero fra den nationale bibliografiske database bibliotek.dk.
Herefter hentes en bog med redaktør fra bibliotek.dk. Det understreges ved bog, hvor de enkelte kapitler er skrevet af forskellige forfattere, samlet af en redaktør,  skal anføres som ‘bidrag til bog’ i Zotero link https://tinyurl.com/qvqxeqj video 1: Import af referencer (1,58 min inde i videoen).

6. Underviser viser derpå hvorledes den studerende indhenter internationale artikler ved hjælp af DOI-nummer. Dernæst vises et eksempel på overførsel af en kilde fra én af EBSCOs databaser, en kilde der overføres med Zoteros Connector
Link  https://tinyurl.com/qvqxeqj video 2: Import af internationale artikler.

7. Sidste eksempel underviser illustrerer er indhentning af webside ved brug af  browserens ‘Save to Zotero’ ikon. Endvidere viser underviser hvordan en pdf-fil importeres til Zotero, Her vises drag-and-drop af filen fra ‘Overførsler’ til Zotero. Dernæst vises download af en pdf-fil fra en webside: underviser understreger at den studerende skal huske at højreklikke på posten i Zotero, vælge ‘opret moderelement’ og posten er nu oprettet som ‘type webside’. Korrekt titel, forfatter og udgivelsesår udfyldes manuelt, og anden ‘type’ vælges hvis pdf-filen er en større rapport, da vælges ‘type rapport’. Link  https://tinyurl.com/qvqxeqj video 3: Import af websider og pdf-filer.

8. Gennemgang af det digitale referenceværktøj Zoteros  funktioner i det valgte skriveprogram Microsoft Word.  Link til video som underviser kan tage udgangspunkt i: ‘Indsæt kilder og vælg referencestandard’ https://tinyurl.com/w6y8hqk

 

EFTER AKTIVITETEN
Efter lektionen sørges der for at være afsat tid til
efterfølgende opfølgning for de studerende, der har tekniske udfordringer og mere generel support

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Søgning af bog med én forfatter, som hentes ind i Zotero 1.Udsendelse af link til referenceværktøjets website
https://www.zotero.org/ således at de studerende kan downloade værktøjet på forhånd.
Søgning af bog med redaktør, hvor de enkelte kapitler er skrevet af forskellige forfattere 2.Udsendelse af info om at de studerende medbringer egen pc/Mac
Søgning af webside ved brug af browserens ‘Save to Zotero’ 3. Udsendelse af en videnskabelig artikel, nyhedsartikel og en fagartikel
Import af pdf-fil til Zotero
Underviser benytter videoer til at illustrere import af bog, bidrag til bog, import af internationale artikler, websider og pdf-filer
(se links til eksterne ressourcer)

 


UDFORMET AF
Institution: VIA University College Workshopleder: Maria Viftrup Schneider
Læringsmønster: Jette Greve Hougesen, sammen med Informationsspecialister


 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

Det digitale referencehåndteringsværktøj Zotero
https://www.zotero.org/

VIA Biblioteks Zotero tutorials: Installation af Zotero, Synkronisér, Hent referencer, Zotero og Microsoft Word
https://www.bibliotekerne.via.dk/da/side/zotero

VIA Bibliotek ‘Referencehåndteringsværktøjet Zotero – Lær hvordan du gør!’