Interaktive tidslinjer

Den studerende opnår kompetencer inden for digital formidling. Gennem brug af interaktive tidslinjer lærer de studerende at formidle egen viden på en måde, så andre kan interagere med denne.

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

 

KONTEKST

Evnen til at kunne arbejde med problemløsninger og evne at formidle komplekse sammenhænge og viden til andre på en digital måde er vigtigt i en digital verden.

Det er en grundlæggende arbejdsmæssig kompetence til samarbejde, præsentation og løsningsforslag både i studiet og arbejdslivet.

 

UDBYTTE

Den studerende får større mulighed for at formidle egen viden via interaktive tidslinjeformater som præsentationsform.

Den studerende får kompetencer til at formidle komplekse sammenhænge og viden til andre på en overskuelig og interaktiv måde.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

De studerende skal lave en interaktiv tidslinje over et relevant emne ved hjælp af et program.
Tidslinjen kan indeholde tekst, billeder, links, og lignende.
Gennem brug af interaktive tidslinjer lærer de studerende at formidle egen viden på en måde, så andre kan interagere med denne.

 

FØR AKTIVITETEN
Forklar hvorfor de skal lave tidslinje (Her kan pointer fra udbytte/kontekst bruges)
Underviser bestemmer sig for hvilket program der skal arbejdes med
Underviser skal have på plads, hvem der skal arbejde i gruppe sammen
Underviser laver et oplæg, der præsenterer tidslinjeopgaven – herunder med præsentation af den emnemæssige ramme og de praktiske rammer (eks. tid, grupper)
Underviser skal have eksempler parat på tidslinjer
Underviser skal have vejledning til brug af værktøj, de studerende skal arbejde med

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN
1. Underviser præsenterer dagens program
2. Underviser introducerer til tidslinjer (se links nedenfor)
3. Underviser præsenterer det valgte værktøj til udformning af tidslinjer
4. Underviser præsenterer opgaven med tidslinjer – herunder casen
5. Underviser går rundt mellem grupperne en gang imellem og sikre at opgaven er forstået og at der er fremdrift
6. De studerende præsenterer deres produktion hvis det er små hold og hvis store hold en fælles opsamling og enkelte eksempler

 

EFTER AKTIVITETEN

Underviser får tilsendt de færdige produkter og gør dem tilgængelige
Underviser giver de studerende en tidsramme ift. at se og afprøve de færdige produkter
Underviser afvikler en fælles evaluering med fokus på kvaliteten brugbarhed af produkterne og de studerendes oplevelse af processen – spørg eks. om: Produkt: hvad giver en god oplevelse af produktet? Er der noget der fungerer hensigtsmæssigt? Proces: Hvordan er det gået? Hvordan er det gået med at formidle jeres emne via tidslinje?

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Få styr på rammesætning for tidslinje – hvad er formålet med at stille opgaven til de studerende? Vælg program til at lave tidslinje, eks. ReadWriteThink’s Student Interactive Timeline, Visme eller OfficeTimeline
Stil en egnet opgave til tidslinjeformatet. f.eks. en emnemæssig opgave eller en procesorienteret.

Skal de arbejde med en konkret tekst, teori eller emneområde? Skal de selv finde litteratur/viden eller er den på forhånd givet? Er det viden de har på forhånd fra undervisningen/studiet, eller skal de have en eksplorativ tilgang til et nyt emnefelt?

Hav styr på licenser til teknologi – skal der købes licens eller er der gratis adgang? Er der issues omkring copyright ift. tekst eller billeder, som du skal være opmærksom på ift. de færdige produkter?
Inddel de studerende i mindre grupper
Overvej tidsforbruget – hvor lang tid får de til at lave tidslinjen? (Forvent 1 dags tid på selve arbejdet)
Sæt dig ind i programmets funktioner
Hav vejledning parat til medie(r) der skal arbejdes med
Hav installeret/adgang til relevante programmer og værktøjer
Hav eksempler på hvordan tidslinjer udarbejdet i akademisk digital sammenhæng kan se ud
Hav egnede lokaler og eventuelt computere
Sørg for adgang til medier

 


UDFORMET AF
Aalborg Universitetsbibliotek, Helle Brink og Charlotte Wind
Sammen med Forskere, undervisere, biblioteksansatte og læringskonsulenter


LINKS TIL ANDRE STAK AKTVITETER:

Kvalitetssikret studenterformidling De studerende skal reflektere over publikationskanaler og kvalitetssikre det de formidler videre
Viden om forskningsformidling De studerende har brug for viden om hvordan man formidler forskning
Synkron skriftlig feedback– Feedback på denne opgave kan foregå som synkron skriftlig feedback

 

INSPIRATIONSKORT