Kortlægning af gruppens mediebehov

De studerende undersøger i aktiviteten deres gruppes mediebehov. Først ved at kortlægge forskellige typer af digitale værktøjer ift. samskabelse, søgeværktøjer, samarbejde og kommunikation.

De studerende får derved en forståelse for forskellige typer af værktøjer og programmer. Derefter vurderer de gruppens specifikke behov, og vælger hvilke medier de har behov for at bruge.

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

Studerende har brug for at kunne etablere en fælles målrettet medieøkologi i deres studiegrupper, der understøtter kommunikation, samarbejde og samskabelse på tværs af medier og ressourcer i gruppen.

Både som studerende og i arbejdslivet har man i en gruppesammenhæng brug for at kunne afklare hvilke former for processer man har brug for og hvilke digitale værktøjer der kan taget i brug for at effektivisere processerne.

De studerende har brug for at vide hvilke værktøjer der er bedst egnede i forhold til forskellige situationer.

Hvis de studerende ikke har en forståelse for hvad de forskellige værktøjer kan, risikerer man at de i en gruppesammenhæng arbejder uhensigtsmæssigt og ineffektivt.

 

UDBYTTE

De studerende får mulighed for i en gruppesammenhæng, at vælge hvilke digitale værktøjer, de vil bruge, så de afprøver om det også virker i praksis.

De får et overblik over hvilke digitale værktøjer der kan bruges i forhold til kommunikation, samskabelse, samarbejde og søge information

De lærer at bruge illustration som en metode til kortlægning

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

De studerende undersøger i aktiviteten deres gruppes mediebehov. Først ved at kortlægge forskellige typer af digitale værktøjer ift. samskabelse, søgeværktøjer, samarbejde og kommunikation.

 

FØR AKTIVITETEN
Hav egnede lokaler og eventuelt computere

Sørg for adgang til program

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN
1. De studerende sidder i deres (projekt)grupper
2. Underviser præsenterer det forberedte oplæg (Se “Forberedelse”)
3. Øvelsen sættes i gang
4. De studerende brainstormer på hvilke medier de kender under følgende 4 overskrifter: 1) Samskabelse (skrive,læse, notetagning), 2) Søgeværktøjer, 3) Samarbejde (dele), 4) Kommunikation og laver illustration heraf
5. De studerende diskuterer deres behov for værktøjer under de samme overskrifter (kommunikation, samarbejde, samskabelse og søgeværktøjer) i forhold til deres gruppearbejde
6. De studerende beslutter inden for de relevante overskrifter, hvilke værktøjer de konkret vil bruge i deres gruppe
7. Underviser går rundt mellem grupperne en gang imellem og sikre at opgaven er forstået og at der er fremdrift

 

EFTER AKTIVITETEN
Underviser kan gøre de forskellige illustrationer tilgængelige på LMS

Vejleder/underviser evaluerer senere i forløbet hvordan det har fungeret at bruge de forskellige digitale værktøjer i gruppen

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Beslut rammen for opgaven – hvornår (ift. tidspunkt i semester/ift. projekt) giver det mening at bede de studerende om at løse denne opgave? Vælg program(mer), som de studerende kan anvende til at lave deres illustration med, fx Google Drawings, Power Point eller på papir
Hvis de studerende ikke er i grupper, så laves relevante gruppering ift. opgavens indhold. Hav papir og tuscher med
Hvis de studerende ikke er i grupper, så laves relevante gruppering ift. opgavens indhold.
Hvis de studerende ikke er i grupper, så laves relevante gruppering ift. opgavens indhold.
Hav vejledning parat til mediet der skal arbejdes med
Overvej hvilke medier der kunne være relevante for de studerende under de forskellige kategorier, så du kan vejlede dem, hvis de er gået i stå.
Underviser laver et oplæg, der indeholder følgende elementer:

– formålet med øvelsen (få input fra Udbytte og Kontekst)

– De tre delopgaver:

  1. De studerende brainstormer på hvilke medier de kender under følgende 4 overskrifter: 1) Samskabelse (skrive,læse, notetagning), 2) Søgeværktøjer, 3) Samarbejde (dele), 4) Kommunikation
  • De skal lave en illustration/billede af dette (fx tegne det i google drawings, powerpoint, et billede af en tegning på et stykke papir eller noget helt andet.)
  1. De studerende diskuterer deres behov for værktøjer under de samme overskrifter i forhold til deres gruppearbejde
  2. De studerende beslutter inden for de relevante overskrifter, hvilke værktøjer de konkret vil bruge i deres gruppe

– Præsentation af hvilke programmer der kan anvendes og de praktiske rammer (f.eks. tid, format)

 


UDFORMET AF
Aalborg Universitetsbibliotek Helle Brink og Charlotte Wind (Henrik Tang)
Sammen med bibliotekarer.


LINKS TIL ANDRE STAK AKTVITETER:

Akademisk digital samskrivning

Digitalt samarbejde og samskabelse

Det gode digitale samarbejde

Kvalificeret fælles søgning

Gruppearbejde i MS Teams

 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

Google Drawings, https://docs.google.com/drawings/d/1x7C-1yfjYfC3pT4zjDesISNrEwLYfd5m8El9GyzwfWo/edit

One Comment

  1. Pingback: Navigation i og mellem studierelevante platforme. – Studerendes Akademiske Digitale Kompetencer

Comments are closed.