Samskrivning uden grænser

De studerende bruger google docs i arbejdet med en studierelateret opgave. De kommenterer hinandens oplæg og reflekterer selv over andres kommentarer til eget arbejde.

Det er vigtigt at den studerende bliver i stand til, både på – og efter studiet at bidrage til fælles dokumentskrivning, f.eks. studieopgave eller artikel med flere bidragydere. Dette foregår oftest online og på tværs af lokationer/domæner.

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

Den studerende opnår øvelse i at bruge et onlineværktøj til at lave et fælles dokument, samt at kommentere på andres tekster.
Det bliver muligt for alle deltagere at bidrage til en fælles tekst, samt at forholde sig til – og reflektere – over andres bidrag til teksten, samt de kommentarer den studerende selv får. De får derfor en øvelse i at kommentere på andres arbejde. Desuden øver de studerende sig på at se egne tekster i relation til andres tekster på samme emne, hvilket vil resultere i en refleksion over egen tekst.

Efter endt uddannelse vil mange skulle indgå i projekter, skrive artikler o.lign. i samarbejde med kolleger på tværs af lokationer, domæner og arbejdspladser. Det er derfor vigtigt at de studerende får erfaring med formidling og kommentering i delte dokumenter.

Konteksten i såvel studie- som arbejdsliv er, at det bliver mere og mere nødvendigt at samskabelse ikke er bundet op på geografisk nærhed. Den globale internationalisering sætter nye standarder for hvordan vi kommunikerer i hverdagen.

 

UDBYTTE

De studerende får øget deres online samarbejdskompetencer

Have fået erfaring med at kommentere på andres tekster.

De vil have opnået erfaring med refleksion over andres kommentarer på egne tekster, samt erfaring med at se eget bidrag i relation til andres bidrag til den fælles tekst.

Det at skulle argumentere for specifikke valg, f.eks omkring valg af metode, er et vigtigt element i al videnskabelig produktion. Ved samskrivning tvinges den enkelte til at kommunikere specifike valg på en letforståelig og konstruktiv måde og på den måde få nemmere ved selv at få et overblik.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

De studerende bruger google docs i arbejdet med en studierelateret opgave. De kommenterer hinandens bidrag til den fælles tekst og reflekterer selv over andres kommentarer til eget arbejde.

 

FØR AKTIVITETEN

Underviser forbereder et emne de studerende skal arbejde med i et fælles dokument, hvorefter emnet fremlægges i plenum og processen evalueres.

Emnet kan med fordel udarbejdes i samarbejde med de studerende for på den måde at fremme de studerendes tilgang til forløbet.

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

1. Underviser præsenterer aktiviteten for de studerende. Emnet/opgaven de skal arbejde med, brainstorm, skrivning, kommentering, refleksion.

2. Studerende inddeles i grupper a’ 3-4 personer.

3. De studerende brainstormer sammen (20 min) omkring opgaven og uddelegerer dele i opgaven. Dette gøres for at de studerende indbyrdes kan aftale deadlines, kommentering mv.

4. De studerende arbejder/skriver hver i sær deres del af opgaven i google docs. Herefter læser og kommenterer hinandens arbejde.

5. Afslutningsvis læser de studerende kommentarer til eget arbejde, reflekterer over indholdet og eventuelt retter egne tekster til..

 

EFTER AKTIVITETEN

Fremlæggelse af produktet i plenum.

Evaluering af skriveprocessen, kommentering og kommunikationen i onlinerummet.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviser opretter en mappe på Google Drev og giver alle studerende adgang. Google docs egner sig til denne øvelse, da det er det mest tilgængelige program som de fleste studerende har kendskab til.
Underviser forbereder emner til de studerende. Andre lignende programmer kan sagtens bruges til øvelsen, f.eks. Microsoft Teams

 


UDFORMET AF
Pernille Holm Lindhardt, Søren Elle og Lisbeth Ramsgaard Carlsen, AU Library,
sammen med biblioteksansatte, studentermedhjælpere


 

INSPIRATIONSKORT