Open access publicering – undgå predatory journals

De studerende får viden om, hvorfor de skal undgå at publicere i de såkaldte predatory journals.

De studerendes akademiske digitale kompetencer udvikles ved at lære at identificere fuptidsskrifters (predatory journals) websites; Det er utroværdige tidsskrifter, som forfattere betaler en høj pris for at publicere i blandt andet for at få artiklen peer-reviewed, men som aldrig bliver det.

Fuptidsskrifterne er kommet til i kølvandet på open access forretningsmodeller, hvor det ikke er læseren, men forfatteren der betaler for at få artiklen udgivet.

De studerende skal i forbindelse med aktiviteten have begreb om hvad peer-review er, og de skal have ambitioner om at ville publicere i et videnskabeligt open access tidsskrift. Dette skal gøres klart for de studerende inden aktiviteten finder sted.

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

I kølvandet på open access publicering er der dukket forlag op, der udgiver sig for at være videnskabelige udgivere af peer-review tidsskrifter, men som i virkeligheden er utroværdige og ikke har nogen peer-reviewers tilknyttet, men bare ønsker at tjene penge på forfatterne, der indgiver artikler til peer-review.
Disse tidsskrifter kaldes for predatory journals.

Ofte ved forfatterne ikke, at de har indgivet deres artikel til et fuptidsskrift, men det kan skade forfatters akademiske omdømme at udgive i dem. Det er derfor vigtigt at lære at gennemskue og identificere predatory journals, så at en nystartet forskningskarriere ikke bliver kompromitteret.

 

UDBYTTE

De studerende er i stand til:

  • At forstå, hvad der ligger til grund for de nye predatory publishers
  • At gennemskue, hvordan predatory journals undgås.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

De studerende skal lære at kende forskel på reelle open access peer-review tidsskrifter og de utroværdige predatory journals, hvor der ingen reel peer-review proces er. De studerende får kompetencer i at identificere predatory journals ved hjælp af checklister, artikeldatabaser og forskningsministeriets publikationsliste over anerkendte tidsskrifter (BFI listen).

Materialer til aktiviteten findes under eksterne ressourcer.

 

FØR AKTIVITETEN
De studerende skal ikke forberede sig, men de skal være så langt fremme i studiet, at de har begreb om hvad peer-review er, og de skal have ambitioner om at ville publicere i et videnskabeligt tidsskrift. Dette skal gøres klart for de studerende inden aktiviteten finder sted.

De skal medbringe egen pc.

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

1. Underviser redegør kort for forskellen mellem open access publicering og den traditionelle læserbetalte publicering.

2. Underviser beskriver hvad predatory journals er, og hvordan de er opstået i kølvandet på digital akademisk open access publicering.

3. Underviser viser eksempler på predatory journals og beskriver hvordan disse kan identificeres ved hjælp af checklister og ved at checke i anerkendte artikeldatabaser som Web of Science og i Forskningsministeriets publikationsliste over anerkendte tidsskrifter (BFI listen).

4. De studerende sammenligner to tidsskriftshjemmesider og afgør, hvilket der er et anerkendt peer-review tidsskrift og hvilket der er et fuptidsskrift under dække af at være et peer-review tidsskrift. Underviser har på forhånd valgt de to hjemmesider og underviser giver de studerende guidelines til at identificere med. (se under eksterne ressourcer). (Se under eksterne ressourcer)

5. Underviser og studerende diskuterer resultatet og herefter en diskussion om konsekvenser, det kan have, hvis de kommer til at udgive i et predatory journal.

 

EFTER AKTIVITETEN
Underviser opsummerer og spørger, de studerende, om de ud fra det gennemgåede er i stand til at gennemskue de troværdige fra de utroværdige tidsskrifter og om de har yderligere forslag til checklistekriterier eller andre måder at identificere fuptidsskrifter på.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviser forbereder kort oplæg, der redegør for forskellen mellem open access publicering og den traditionelle læserbetalte publicering. Der skal være pc og projektor til rådighed og internetadgang.
Underviser forbereder oplæg om predatory journals, som er kommet til i kølvandet på open access Checkliste til at identificere predatory journals med.
Underviser finder eksempler på predatory journals. (Se under eksterne ressourcer)
Underviser forbereder checkliste, som de studerende skal have udleveret, så at de kan gennemføre aktivititeten hvor de skal sammenligne en troværdig og utroværdig (predatory) tidsskriftshjemmeside. Lav eventuelt en samlet med udgangspunkt i de nævnte checklister under eksterne ressourcer.

 


UDFORMET AF
Anne Bagger, Bo Søgaard Jensen, Henrik Tang, Københavns universitets bibliotek, det kgl bib.


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

Linjeføringen Værd at vide om digital akademisk publicering

 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

https://kub.ku.dk/biblioteker/frederiksberg/forskdok/forskdok/publicering/

Valg af tidsskrift og forlag til at publicere i inklusiv checkliste

 

Publishing Open Access – Interview with David E. Gloriam (UCPH) (video)

https://www.youtube.com/watch?v=Xw73uxCW0Vc&feature=emb_logo

 

https://beallslist.net/how-to-recognize-predatory-journals/

En checkliste til at genkende predatory journals med

 

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindikator/BFI-lister

Forskningsministeriets BFI-lister for serier og forlag

 

https://veterinaryresearch.biomedcentral.com/

Eksempel på anerkendt open access digitalt tidsskrift

 

https://medwelljournals.com/archive.php?jid=1680-5593

Eksempel på mistænkeligt open access journal

 

Web of Science

artikeldatabase med højkvalitets peer-review tidsskrifter. Find databasen i bibliotekets database.