Hvorfor Open Access?

Gennem denne aktivitet opnår de studerende indsigt i den relativt nye licensform til publikationer, som kaldes Open Access (OA). Mange institutioner og fonde kræver i dag, at resultaterne af forskningsprojekter udgives under en Open Access-licens. OA er desuden en måde, hvorpå de studerende via deres institution kan formidle deres akademiske arbejde og faglige profil, herunder studieprojekter bl.a. via institutionernes digitale repositorier.

Ligeledes får de studerende kendskab til hvordan de kan afgøre hvorvidt en publikation er OA og hvordan den i så fald må bruges i det akademiske arbejde.

De studerende opnår kendskab til forskellige OA-typer, så de kan vælge tidsskrift på et oplyst grundlag og undgå faldgruber hvis de fx skal publicere.

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst.

KONTEKST

Open Access er en relativt ny licensform til videnskabelige publikationer, som er opstået som et alternativ og en modreaktion på de videnskabelige forlags tidligere licensmodeller. Disse modeller var opbygget på at modtage og publicere videnskabelige artikler gratis for forfatteren, men opkræver til tider meget høje licensbetalinger for at lade offentligheden og andre forskere læse bidragene.

Med Open Access er modellen ændret, således at adgangen til det publicerede materiale er gratis og fri. Open Access er i vækst, og både med offentlig skattefinansieret forskning og private fondsbevillinger følger ofte rimelige krav og forventninger om, at forskere skal publicere resultaterne som Open Access.

Det kræver kendskab til forskellige typer OA at vide, hvordan man kan publicere for at undgå overbetaling og tvivlsomme tidsskrifter, som tager sig godt betalt for at udgive artikler uden at tilbyde nogen form for feedback eller kvalitetssikring af det udgivne indhold i form af peer review udført af kvalificerede fagfæller.

Konsekvenserne ved at udgive i et tvivlsomt tidsskrift kan være store for den enkelte studerende som prøver at udgive for første gang og den fremtidige karriere, da det generelt ikke er velset at benytte udgivelsesmetoder, hvor kvalitetssikringen ikke er i orden.

 

UDBYTTE

Gennem aktiviteten, får de studerende følgende:

  • Kendskab til Open Access og Berlin-deklarationen
  • Viden om de forskellige Open Access-modeller, grøn og gylden, hybridmodeller
  • Forskellige publikationsstrategier, der gør brug af Open Access
  • Metoder til at skelne tvivlsomme tidsskrifter fra udgivere af Open Access-materialer med reelle hensigter

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

Denne aktivitet vil gennemgå baggrunden for Open Access (herunder Berlin-deklarationen), den nationale strategi for Open Access, de overordnede typer af Open Access og de forskellige politikker, som tidsskrifter anvender. Desuden vil begrebet tvivlsomme tidsskrifter blive introduceret således, at man kan undgå dem. Aktiviteten rundes af med et spil med valg som medfører forskellige konsekvenser: De studerende skal i spillet have rollen som forskere, som skal publicere en artikel, og de præsenteres for forskellige muligheder og konsekvenser afhængigt af deres valg. Spillet er med til at styrke de studerendes generelle akademiske digitale kompetencer og forbereder de studerende til arbejdslivet. De skal i spillet selv researche de forskellige muligheder digitalt.

 

FØR AKTIVITETEN:
Det kræver som sådan ingen forberedelse fra de studerende at være med.

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN:
1. Velkomst og en kort runde, hvor alle får mulighed for at præsentere sig selv, hvis deltagerantallet tillader det.
2. Præsentation i plenum af Berlin-deklarationen og idéen bag Open Access.
3. Diskussion i små grupper af 2-4 personer om betydningen af de enkelte dele af Berlin-deklarationen og nødvendigheden af Open Access.
4. Introduktion til forskellige typer af Open Access, fx grøn og gylden.
5. Tvivlsomme tidsskrifter og sammenhængen med Open Access introduceres. De studerende lærer værktøjer til at hjælpe med at skelne imellem reelle Open Access-udgivere og tvivlsomme tidsskrifter. Underviser kan tage udgangspunkt i tjeklisten med spørgsmål på sitet think, check submit (se under eksterne ressourcer)
6. De studerende udfordres i et rollespil, hvor de som forskere skal vælge imellem forskellige realistiske muligheder for at publicere med forskellige konsekvenser og dilemmaer. Se evt. afsnittet om forberedelse for inspiration til rollespillet.

 

EFTER AKTIVITETEN:
Erfaringerne fra spillet deles i plenum som afrunding på aktiviteten. Underviser afvikler en Kahoot så både de studerende og underviser kan få et indtryk af om de studerende har fået det forventede udbytte af aktiviteten.
De studerende opfordres afslutningsvist til at overveje deres egen brug af Open Access i deres fremtidige arbejde samt at være på vagt over for tvivlsomme tidsskrifter.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviseren skal have godt kendskab til Creative Commons og hvordan man selv underviser lovligt, baggrunden for Open Access, den nationale strategi på området samt problematikken omkring tvivlsomme tidsskrifter og Cabells lister. Dette kan fx opnås ved at se på de eksterne ressourcer til denne aktivitet. Cabells lister kræver dog licens for at kunne tilgå selve listerne. Casebeskrivelser til spillet, som udleveres, når rollespillet introduceres. Se vejledning nedenfor om indholdet af disse beskrivelser.
Underviser forbereder en Kahoot med 10 spørgsmål med OA som omdrejningspunkt, fx Hvad er grøn open access? På Uddannelses- og Forskningsministeriets FAQ om OA kan man blive inspireret til spørgsmål og svarmuligheder (se eksterne ressourcer). Der skal være internet og projektor for at kunne afvikle en Kahoot.
Cases skal udarbejdes til rollespillet. En case består af en overordnet beskrivelse af en forsker inden for et relevant fagligt felt, som står over for at skulle publicere nogle forskningsresultater. De studerende skal forestille sig at de skal publicere indenfor ét af semestrets kurser. Underviseren kan tage udgangspunkt i sit eget fag og hente eksempler derfra til casen. Cases kan varieres, så der både kan være tale om helt nye forskere/ph.d.studerende eller en erfaren leder af en forskergruppe. Casen bør udfordre deltagerne til at tage stilling til flere aspekter af valget af publikationskanal så som økonomi, tidsforbrug og nyhedsværdi, deadlines, sandsynlighed for godkendelse til udgivelse, impact af publikationen, kvalitet vs. kvantitet af udgivelser på forskerens CV. De studerende skal medbringe computere til research undervejs i rollespillet og evt. mobiltelefon til Kahoot.
En case kan også opbygges omkring en uopfordret invitation til at publicere i et specifikt tidsskrift, som deltagerne herefter vil skulle undersøge. Hvis underviser tidligere selv har publiceret vil underviser ofte selv have eksempler inden for sit fagområde. Typisk vil henvendelserne fra de tvivlsomme tidsskrifter ligge i spamfilteret. Et eksempel kan ses nedenfor:

Dear Researcher

Start each day with a great smile.

In support of the rejoicing release of Volume 28Issue 4, we need an article towards new issue of our Biomedical Journal of Scientific & Technical Research (ISSN: 2574 -1241) Impact Factor: 0.548. Can we expect an article from your end prior to 15th July?

If this is a short notice please do send an opinion or mini review or case report, we hope a minimum of 2-page article isnt time taken for an eminent author like you.

You can submit your manuscript through below link brainsciences@biomed-res.comorcell@biomed-res.com

Please join your hands with us for this instigate. We desire to receive your manuscript.

Anticipate for your promising response.

Angela Roy

Biomedical Journal (BJSTR)

biomedres.us

Address: One Westbrook Corporate Center, Suite 300, Westchester, IL 60154, USA

Ph. No: +1 (720) 414-3554

 


UDFORMET AF
Medicinsk Bibliotek, Aalborg Universitetshospital,
Louise Stenholt, Conni Skrubbeltrang, sammen med bibliotekarer, akademisk medarbejder


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

Vær FAIR

Ophavsret i en digital verden

 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

Undervislovligt.dk (Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde, UBVA). Siden handler om hvad ophavsretsloven og persondataloven siger, når det kommer til undervisning og dækker fra grundskole til universitetsniveau:
https://undervislovligt.dk/da/creative-commons-og-open-access/

Berlin-deklarationen
https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration

Open Access (Undervisnings- og Forskningsministeriet):
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/open-access
Herunder Danmarks Nationale Strategi for Open Access:
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/open-access/artikler/danmarks-nationale-strategi-for-open-access
Herunder Uddannelses- og Forskningsministeriets FAQ om OA:
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/open-access/baggrund/faq

Open Access (Aalborg Universitet):
https://www.aau.dk/forskning/open-access/

Open Access (AU Library, Aarhus Universitet):
https://library.au.dk/forskere/ophavsret/open-access/

Think, Check Submit:
https://thinkchecksubmit.org/
Herunder tjekliste:
https://thinkchecksubmit.org/sample-page/check/