Struktureret tilgang til projektstart

De studerende opnår kompetence i at anvende digitale værktøjer til en mere struktureret tilgang til
opstartsprocessen omkring et projekt. De studerende arbejder i grupper med planlægning af projekter, på basis af en række åbne spørgsmål. Holdet bruger et digitalt værktøj i processen; der gør det muligt for alle at se og kommentere på svar, spørgsmål og idéer fra de enkelte grupper.
Holdet opbygger på den måde et fælles, best practice-dokument til brug for kommende projekter.

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

Studerende er ofte udfordret ved opstart af nye projekter med mange uafklarede spørgsmål, f.eks. valg af delemner, metodevalg, valg af kilder, fravalg/tilvalg, tiden til projektet, osv.

Det kan ofte være en uoverskuelig og ensom proces, men ved at inddrage et digitalt værktøj (som f.eks. Padlet) og medstuderende, kan processen gøres mere spændende og dynamisk; og samtidig kan et digitalt værktøj understøtte fællesskab og best practice, til gavn for både den enkelte og gruppen.

De studerende skal lære, at opstarten af et projekt (processen inden fastsættelse af problemformulering) er en vigtig proces som tager tid, og er afgørende for et godt resultat.
De studerende skal opnå kompetence i at at bruge digitale værktøjer til at optimere processen, og gøre den kollektiv.

 

UDBYTTE

De studerende bliver i stand til bedre at håndtere processen omkring projektstart.

De studerende bliver i stand til at træffe mere kvalificerede valg.

De studerende øver digitalt samarbejde om afklaringsprocessen.

De studerende samskaber på holdet en best practice til processen.

De studerende får en forståelse af at sparring med medstuderende kan give mer-viden og afklaring, og opnår kompetence i at anvende digitale redskaber i processen.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

De studerende arbejder i grupper med planlægning af projekter, på basis af en række åbne spørgsmål.
Holdet bruger et digitalt værktøj i processen; der gør det muligt for alle at se og kommentere på svar, spørgsmål og idéer fra de enkelte grupper.
Holdet opbygger på den måde et fælles, best practice-dokument til brug for kommende projekter.

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN
1. De studerende inddeles i grupperne.
2. Underviser åbner for adgang for grupperne til det fælles område i det digitale værktøj.
3. Underviser introducerer til øvelsen: Gennemgår spørgsmålene, og sætter tidsramme for skrivefase og kommenteringsfase.
4. De enkelte grupper drøfter svar på de stillede spørgsmål. Svarene – og eventuelle afledte spørgsmål – skrives ind i det digitale værktøj, så hele holdet kan se det.
5. De parrede grupper giver hinanden feed-back på de uploadede svar og eventuelle spørgsmål.
6. Underviser faciliterer en fælles diskussion på hele holdet af de spørgsmål, problematikker m.m. der er rejst, og de reaktioner der er uploadet som svar herpå.
7. Underviser samler og strukturerer resultat af diskussionerne i det digitale værktøj, og stiller det til rådighed for holdet.

 

EFTER AKTIVITETEN
Ved afslutning af fagkursus genbesøger holdet det fælles, digitale værktøj, og diskuterer det i forhold til deres opnåede erfaringer med projektarbejde i løbet af kurset

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviser opretter et fælles område i det digitale værktøj (i Padlet en “Opslagstavle”). Et fælles, digitalt værktøj. F.eks.

Underviser inddeler holdet i grupper. Grupperne parres to og to med henblik på gensidig feed back på uploadede svar og afledte spørgsmål.
Underviser forbereder et antal åbne spørgsmål der relaterer sig til de overvejelser de studerende typisk må gøre i forbindelse med opstart af et projekt. F.eks.

  • Valg af (del)emne
  • Valg af metode
  • Valg af kilder
  • Planlægning af tid
  • Gruppens rolle

Spørgsmålene uploades til det digitale værktøj (“Opslagstavlen”).

 


UDFORMET AF
Søren Elle, AUL, sammen med bibliotekarer


LINKS TIL ANDRE STAK AKTVITETER:

Anerkendende skriftlig dialog

 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

Et fælles, digitalt værktøj. F.eks.