Billedjagten

Studerende opnår kompetencer i at kunne forholde sig kritisk til billeder med fri adgang og udvælge troværdige billeder til brug og dokumentation.

Links til afvikling af aktiviteter findes nederst.

KONTEKST

Billedmanipulation og brug af billeder i forkert kontekst, er et kendt fænomen på nettet, både på diverse digitale platforme, men også blandt mere etablerede og tilsyneladende troværdige og lødige medier. Der findes talrige eksempler på historier som er gået virale på nettet, hvor det tilhørende billede har vist sig enten at være direkte manipuleret eller taget fra en anden sammenhæng, som intet har med historien at gøre. Ligeledes er det heller ikke helt uhørt, at mere etablerede nyhedsmedier bruger billedmateriale, som ikke stemmer overens med indholdet i artiklen.

I akademisk kontekst, er det også vigtigt at kunne navigere i denne komplekse digitaliserede verden af information, og vide hvordan billedmanipulation og billedbrug kan bruges til at fremme særlige agendaer.

De studerende vil med aktiviteten opnå kompetencer i at kunne bedømme og vurdere billeders ægthed og oprindelse.

Aktiviteten skal præsenteres i en undervisningskontekst. Efterfølgende kan de studerende bruge det præsenterede værktøj til projektskrivning, research i forbindelse med studiet og som digital kompetence, efter endt uddannelse.

 

UDBYTTE

Den studerende forstår vigtigheden i at kunne skelne mellem manipulerede og ikke manipulerede billeder.

Aktiviteten bidrager til digitale kompetencer indenfor kildesøgning.

Den studerende opnår kompetencer i at gennemskue utroværdige og fejlbehæftede billeder.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

De studerende skal vurdere og granske forskellige billeder på nettet. De studerende skal vurdere om billederne er manipulerede eller ej, og hvorvidt de er anvendelig i akademisk sammenhæng.

FØR AKTIVITETEN
Underviseren skal i undervisningen have adgang til et smartboard eller en projektor, for at kunne demonstrere og guide de forskellige trin.

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN
1. De studerende bliver delt op i små grupper af maks 4 personer

2. Underviseren introducerer de studerende til en række kildekritiske værktøjer ift. til billeder. F.eks. https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/redaktionen-anbefaler-10-vaerktoejer-til-at-faktatjekke-billeder

3. De studerende får i grupper udleveret et eller flere billeder, der passer i den konkrete faglige kontekst, udvalgt af underviseren. De studerende skal analysere og vurdere dem ud fra en række kriterier. Det kunne være kriterierne fra fra mm.dk/tjekdet eller andre der passer til konteksten og de konkrete billeder, f.eks. :
– Se efter forkerte eller fordrejede elementer og linjer i billedet
– Se efter usædvanlige skarpe eller flossede kanter i billedet
– Se efter skygger, der ikke er realistiske
– Se efter om billedet er i dårlig kvalitet i forhold til de omstændigheder billeder er taget i og hvem der har taget billedet.
– Forkerte størrelsesforhold
– Er billedet sensationelt? Hvis ja, vær grundig.
– Prøv at køre billedet igennem en google-image søgning, for at finde originalbilledet. Dette kan gøres ved at højreklikke på billedet, og vælge “søg billedet på google”

4. Underviseren vælger et eksempel og grupperne byder ind med deres bud.

5. De studerende skal igennem 2-3 omgange af aktiviteten med et nyt billede hver gang.

6. De studerende søger selv på nettet efter billedmanipulationseksempler og eksempler, hvor billeder er blevet brugt i en forkert kontekst

EFTER AKTIVITETEN
Lad evt. de studerende finde flere eksempler, til den efterfølgende undervisningsgang.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviseren har på forhånd udvalgt en palette af billeder, som de studerende skal undersøge i forhold til at opøve viden omkring, hvordan man aflæser billeders troværdig. Billederne kan enten printes eller uploades digitalt, så alle har adgang. Smartboard og/eller projektor. Se f.eks. https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/redaktionen-anbefaler-10-vaerktoejer-til-at-faktatjekke-billeder
Undervisningen skal ligge, når det er relevant for de studerende og forløbe over 1 modul. Billeder: Manipulerede og ikke-manipulerede.
Underviseren skal have sat sig ind i aktiviteten inden undervisningen.

 


UDFORMET AF
KEA Bibliotek sammen med Informationsspecialister og studerende.


LINKS TIL ANDRE STAK AKTVITETER:

Forskning eller ej Aktivitet, som styrker de studerendes kompetencer til at vurdere akademiske kilder..

Skraldespanden – lugten af fake news

Digitalt videnshierarki

Fusk eller forskning

 

INSPIRATIONSKORT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKSTERNE RESSOURCER

Mandag morgen/tjekdet 10 værktøjer til at faktatjekke billeder:

 

9 Comments

  1. Pingback: Digitalt videnshierarki – Studerendes akademiske digitale kompetencer

  2. Pingback: Skraldespanden – Lugten af Fake News – Studerendes akademiske digitale kompetencer

  3. Pingback: Digitale vidensniveauer – Studerendes Akademiske Digitale Kompetencer

  4. Pingback: Fake news eller fakta – Studerendes Akademiske Digitale Kompetencer

  5. Pingback: Forskningstjek! – Studerendes Akademiske Digitale Kompetencer

  6. Pingback: Er det sandt eller falsk? – Studerendes Akademiske Digitale Kompetencer

  7. Pingback: FAKE IT OR MAKE IT – Studerendes Akademiske Digitale Kompetencer

  8. Pingback: Forskning eller ej? – Studerendes Akademiske Digitale Kompetencer

  9. Pingback: Fusk eller forskning – Studerendes Akademiske Digitale Kompetencer

Comments are closed.