Online omsorg: Fra dilemma til spilleregler

De studerende bliver opmærksomme på vigtigheden af, at skabe gode samarbejdsklimaer i de digitale rum. Det er afgørende af den enkelte studerende kan folde sig ud og bidrage til at skabe gode fælles løsninger, inden for det faglige domæne og det akademiske rationale.
Evt. I forhold til opgaveskrivning/studiegruppearbejde.

Link til afvikling af aktiviteter findes nederst.

KONTEKST

Forløbet er både fysisk og virtuelt, det skal være med til at klæde de studerende på, så de kan drage omsorg for hinanden, samt sikre dannelse og god tone i det virtuelle rum.

Mønstret bringes i spil fordi de studerende gennem deres studietid skal arbejde i studiegrupper, både digitalt og fysisk. Studiegrupper er ofte et vigtigt fagligt og socialt rum for de studerende. Yderligere flyttes meget interaktion mellem studerende ind i de digitale rum, hvor skriftsproget er det primære kommunikationssprog. Derfor er det vigtigt at arbejde med mellemmenneskelig omsorg i digitale rum.

Kritik, feedback og evaluering af og mellem hinanden er blevet en stor del af uddannelsessystemet og det efterfølgende arbejdsmarked og dermed en kompetence som skal dyrkes.

 

UDBYTTE

 • De studerende bliver i stand til at reflektere over, hvad handlinger betyder i det virtuelle rum.
 • De studerende opnår erfaret brug af tekst mm. i et online forum.
 • De studerende opnår bevidsthed om de redskaber de har i et online forum, samt begrænsninger og potentialer.
 • De studerende bliver i stand til at reflektere over, skriftsprogets muligheder og begrænsninger i relation til det digitale rum.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

Dette undervisningsforløb er tilrettelagt således, at der skiftevis arbejdes med fysisk og online interaktion. Der arbejdes således med omsorg i det digitale rum gennem dilemmaer og roller. Målet er at skabe 8 digitale spilleregler for samarbejde i de digitale rum.

 

TRIN UNDER AKTIVITETEN

UNDER: Hold øje med, om det digitale rollespil fungerer, og om de udvalgte deltagere indtager deres forskellige roller.

Notér det der sker i de digitale rum, så det kan bruges efterfølgende i en samtale med de studerende.

Tag evt. Screen dumps til senere brug i samtalen med studerende.

 

1.´Fysisk – 30 min.

 • Introduktion til mediet FB som eksempel og menneskelig kommunikation. Refleksion over eksisterende eksempler – vi kan ikke se hinanden. Hvad kan og kan vi ikke tillade os?

2. Online/Virtuelt – 15 min.

 • Fabrikeret dilemma: ensomhed, dårlig kommunikation, dårlig eksamen.
 • De studerende kommunikerer i tråden, drager omsorg.
 • I hver gruppe er der én studerende som har hovedrollen – som agerer. De andre studerende reagerer. Når alle samles diskuteres rollerne.

3. Fysisk – 30 min.

 • Diskussion i klasserum. Hvad skete der, hvordan virker det? Hvad var godt/dårligt?

4. Online/virtuelt – 15 min.

 • Runde 2 – nyt dilemma, nu med trolls*. Hvordan håndteres konflikter? Hvordan nedtrappes konflikter?
 • Alle grupper kommenterer på andre gruppes opslag. Én gruppe udnævnes til at være trolde.
 • Alle: hvordan oplevedes kommunikationen?

5. Fysisk – 30 min.

 • Diskussion i klasserum, fælles forhandling om hvordan vi opfører os i det virtuelle rum.

6. Fysisk – 60 min.

 • Producere etiske regler/konduite. Refleksioner over samarbejde. Udarbejdelse af spilleregler i den specifikke digitale faglige kontekst. Der samarbejdes om at definere spillereglerne. 8 digitale spilleregler hænger i det digitale klasseværelse. Spillereglerne diskuteres løbende.
 • *En troll er et fænomen, der huserer på internettets forskellige debatfora, bl.a. i nyhedsgrupperne, hvor vedkommende skriver indlæg egnet til at provokere folk og fremkalde en hidsig diskussion.

 

TRIN EFTER AKTIVITETEN
Vi samler op, på de studerendes erfaringer, følelser og refleksion. (fysisk rum). De forskellige roller byder ind.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse
Skabe: FB-gruppe, ressourcer ect.
Eksempel på teori: Nancy K. Baym: Personal connections in the digital age, 2015, kap. 1 + 4.
Workshopafholder skal facilitere et lukket rum + undervise.(Note: At arbejde i en FB-gruppe skal ses som redskab/eksempel i dette undervisningsforløb, udbyttet af forløbet er tiltænkt til at kunne tages med ind i andre digitale rum som google docs, word365 etc.).
Underviser skaber inspirationsmateriale. Underviser udvikler flere dilemmaer, der skal bruges i FB-Gruppen. Hvor en studerende spiller rollen som indehaver af dilemmaet
(de studerende kan senere selv skabe dilemmaer).
Eksempel på dilemma kan være første eksamen på universitet. Vedkommende er meget nervøs, har dårlige erfaringer med eksamen fra i tidligere er ked af det. Dette dilemma kunne bruges i fb-gruppen.
Da forløbet både foregår digitalt og fysisk skal der også bookes lokaler.
De studerende skal medbringe bærbare computerer.

 


UDFORMET AF
Det Kgl Bibliotek, AU Library, Pernille Holm Lindhardt, Søren Elle, Lisbeth Ramsgaard Carlsen.
Lavet i samarbejde m. Informationsspecialister og underviserudviklere


INSPIRATIONSKORT

EKSTERNE RESSOURCER

https://soeg.kb.dk/discovery/fulldisplay?docid=doaj_soai_doaj_org_article_6161f4a9c5bd4af0abbac8171ebf3055&context=PC&vid=45KBDK_KGL:KGL&lang=da&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any,contains,nancy%20bay*%20personal%20connections&offset=0

2 Comments

 1. Pingback: Akademisk digital samskrivning – Studerendes Akademiske Digitale Kompetencer

 2. Pingback: Anerkendende skriftlig dialog – Studerendes Akademiske Digitale Kompetencer

Comments are closed.