Tværinstitutionelle samarbejder i STAK

RESUMÉ

I dette interview fortæller Karen om det tværinstitutionelle samarbejde med udviklings- og forskningsmiljøer, der har ledt til fælles videnskabelse og udvikling af produkter og metoder i STAK-projektet. Hun kaster et blik på emnet fra sin position som projektleder - på hvad det giver projektet at arbejde på tværs af partnerinstitutioner og i tæt samarbejde med forskningsmiljøer, og hvordan det er foregået i STAK.

OPDAG MERE

Pernille fortæller om samarbejdsformerne i STAK, de HYBRIDE DESIGNKOLLABORATORIER, der er udviklet gennem forløbet. Lisbeth kaster et blik på hvordan dette og andre aspekter i projektet fra en projektdeltagers perspektiv har været en gentagende rejse FRA FORVIRRING TIL FORSTÅELSE.

Anne forklarer projektets teoretiske grundlag, DET UDVIDEDE INFORMATIONSKOMPETENCEBEGREB, og hvordan det er tilblevet gennem de tværinstitutionelle samarbejder.

MEDVIRKENDE

Karen Harbo, specialkonsulent, Det Kgl. Bibliotek, projektleder i STAK

Af: Maria Buch Brockhoff