STAK-læringsmønstre evalueringsrapport

Resumé

Denne rapport er en evaluering af udvalgte STAK-produkter. Evalueringen er ikke en tilfredshedsundersøgelse med inddragelse af de brugere, som produkterne er tiltænkt. Evalueringen er en analyse af de tekstlige fremstillinger som foreligger, som er samlet på den til projektet udarbejdede digitale platform. Et vigtigt omdrejningspunkt i denne evaluering har været at analysere linjeføringers og aktivitetskorts didaktiske råderum med mulighed for kontekstsensitiv tilpasning, og hvad dette indebærer for de genanvendende undervisere.

Forfatter

Lisbeth Lunde Frederiksen

Verner Larsen