Projektdeltagernes digitale kompetencer

RESUMÉ

Dette interview handler om det kompetenceløft der udspringer af at have deltaget i STAK-projektet, og som er accelereret af omstændighederne ved COVID-19. Lisbeth, der er projektdeltager, beskriver de vilkår og muligheder, hun har oplevet ved den hybride arbejdsmetode, og hvordan det har bidraget til, at et væsentligt udbytte af STAK-projektet for hendes vedkommende er dette kompetenceløft, der har relevans for hendes daglige arbejde.

OPDAG MERE

Pernille beskriver hvad de HYBRIDE DESIGNKOLLABORATORIER er, hvorigennem den hybride arbejdsmetode er udviklet, og fortæller om sine erfaringer med disse arbejdsformer. Flere historier om hybride oplevelser i STAK-projektet kan desuden findes i de HYBRIDE CASES.

Udviklingen henimod projektdeltagernes kompetenceløft og det at være deltager i et stort tværinstitutionelt udviklingsprojekt har været en rejse mellem det, som Lisbeth beskriver som FRA FORVIRRING TIL FORSTÅELSE

Anne reflekterer over hvordan projektdeltagernes kompetenceløft og de øvrige produkter og resultater i STAK kan integreres i biblioteker og uddannelser i interviewet: OVERVEJELSER: STAK UD OVER RAMPEN

MEDVIRKENDE

Lisbeth Ramsgaard Carlsen, bibliotekar, Det Kgl. Bibliotek, AU Library, projektdeltager i STAK

Af: Maria Buch Brockhoff