Hybride design- kollaboratorier

RESUMÉ

I dette interview beskriver Pernille, hvordan projektets deltagere har arbejdet sammen og arbejdet med eksterne parter på kryds og på tværs af tid og sted - hun forklarer hvad STAKs hybride designkollaboratorier er, hvori det hybride består, og om deres forskellige sammensætninger. Hun fortæller om, hvordan hun og de øvrige projektdeltagere har udviklet en kultur for disse arbejdsformer, hvad det kræver at gøre det, og hvad det kan give af muligheder.

OPDAG MERE

De hybride designkollaboratorier er blandt de arbejdsformer der er kommet ud af de TVÆRINSTITUTIONELLE SAMARBEJDER I STAK og som er indlejret i projektets ORGANISERING OG UDFOLDELSE, begge emner fortæller Karen om fra sit projektledelsesperspektiv.

Lisbeth fortæller om hvordan arbejdsformerne i STAK-projektet har bidraget til at løfte PROJEKTDELTAGERNES DIGITALE KOMPETENCER, og samtidig har været med til at føre dem frem og tilbage FRA FORVIRRING TIL FORSTÅELSE.

Opdag også mere om de hybride samarbejdsformer, der har udviklet sig til HYBRID METODE.

MEDVIRKENDE

Pernille Holm Lindhardt, projektkoordinator, Det Kgl. Bibliotek, AU Library, projektdeltager i STAK

Af: Maria Buch Brockhoff