Hybride arbejdsmetoder i praksisfællesskaber

Resumé

STAKs hybride arbejdsmetode er udarbejdet gennem et speciale. Specialet er lavet af Mikey Bruun Andersen og søger at skabe en forståelse for hybride arbejdsmetoder med et tredelt fokus i specialet:

1. Hvad er hybride arbejdsmetoder i praksisfællesskaber. Dette er gjort gennem observationer, interviews og workshops i STAK.

2. Hvad er hybride arbejdsmetoder fra et teoretisk ståsted, i håb om at skabe hybride binære akser der kan uddybe forståelse af hybride arbejdsmetoder. Dette er gjort gennem et dybdegående systematisk litteraturstudie.

3. At kombinere gennem empiri og teori et rammeværk for hybride arbejdsmetode i STAK der kan forstås udenfor det akademiske ståsted. Denne oplevelse kan man finde på fanen "HYBRID METODE".

Forfatter

Mikey Bruun Andersen, CUDiM