Evalueringsrapport 1

Resumé

Denne rapport dokumenterer, evaluerer og diskuterer forløbet af det første halvår (delperiode 1) i projektet STAK - Studerendes akademiske digitale kompetencer på videregående uddannelser. Projektet er et toårigt udviklingsprojekt bevilget af DEFF - Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek og løber fra januar 2019 til december 2020.

Forfatter

Rikke Toft Nørgård

Janus Holst Aaen