DUN Konference 2019

Resumé

Denne workshop på DUN konferencen 2019 tog udgangspunkt i det.

2-årige udviklingsprojekt, STAK: Studerendes akademiske digitale kompetencer på de videregående uddannelser, hvis formål er at udfærdige konkrete didaktiske designs i form af 'educational design patterns' der understøtter og udvikler de studerendes akademiske digitale kompetencer.

Workshoppen inviterede DUN-deltagerne til, sammen med STAK-projektets forskere og deltagere, at afprøve konkrete didaktiske udviklingsværktøjer (educational design patterns) mhp. 'rapid educational development' ift. kortlægning og indfangning af eksisterende didaktisk praksiserfaring blandt undervisere og udviklere inden for bestemte udviklingsområder.

Forfatter

Rikke Toft Nørgård, CUDiM

Karen Harbo, Det Kgl. Bibliotek

Janus Holst Aaen, CUDiM

Francesco Caviglia, CUDiM

Christian Dalsgaard, CUDiM